Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Maria Boodschap

Donderdag 25 maart - Hoogfeest

maandag, 22 maart 2021
Maria Boodschap

Uit het evan­ge­lie volgens Lukas:

‘In de zesde maand (dat de oude Elisabeth zwan­ger was) werd de engel Gabriël van Godswege gezon­den naar een stad in Galilea, Nazareth, tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette, uit het huis van David; de naam van die maagd was Maria.

Hij trad bij haar binnen en sprak:

“Verheug U, be­ge­na­digde, de Heer is met U.”

Zij schrok van dat woord en vroeg zich af wat die groet te betekenen had.
Maar de engel zei tot haar:

“Vrees niet Maria, want Ge hebt genade gevon­den bij God. Zie, Ge zult zwan­ger wor­den en een Zoon ter wereld brengen, die Ge de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en Zoon van de Aller­hoog­ste genoemd wor­den, God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken en Hij zal in eeuwig­heid koning zijn over het huis van Jakob en aan zijn koning­schap zal nooit een einde komen.”

Maria echter sprak tot de engel:

“Hoe zal dit geschie­den, daar ik geen ge­meen­schap heb met een man?”

Hierop gaf de engel haar ten ant­woord:

“De Heilige Geest zal over U komen en de kracht van de Aller­hoog­ste zal U overschaduwen; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht, heilig genoemd wor­den, Zoon van God. Weet dat zelfs Elisabeth, uw bloedverwante, in haar ouderdom een zoon heeft ont­van­gen, en ofschoon zij onvrucht­baar heette, is zij nu in haar zesde maand; want voor God is niets onmoge­lijk.”

Nu zei Maria:

“Zie de dienst­maagd des Heren: mij geschiede naar Uw woord.”

En de engel ging van haar heen.’

On­der­werp voor kunst

Dit verhaal is in de ge­schie­de­nis van de christen­heid ontel­ba­re keren afge­beeld. Vooral in de Renaissance, toen de cultuur steeds meer aan­dacht kreeg voor de men­se­lijke kant van het evan­ge­lie­ver­haal, was het gegeven bij gelo­vi­gen en kunste­naars bij­zon­der populair.

Angelus

In de katho­lie­ke traditie is van dit verhaal ook een gebed gemaakt. Het wordt naar het eerste (Latijnse!) woord het ‘Angelus’ genoemd:

De voorbid­der zegt: ‘De engel des Heren heeft aan Maria gebood­schapt.’

de overigen ant­woor­den met: ‘En zij heeft ont­van­gen van de heilige Geest.’

Hierna wordt een Wees Gegroet gebe­den.

Voorbid­der: ‘Zie de dienst­maagd des heren.’

Antwoord: ‘Mij geschiede naar uw woord.’

Wees Gegroet.

Voorbid­der: ‘En het Woord is vlees gewor­den.’

Antwoord: ‘En het heeft onder ons gewoond.’

Voorbid­der: ‘Bid voor ons Heilige Moeder van God.’

Antwoord: ‘Opdat wij de beloften van Christus waar­dig wor­den.’

Wees Gegroet.

Afsluitend gebed: ‘Heer, wij hebben door de bood­schap van de engel de Menswor­ding van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bid­den U: stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lij­den en kruis gebracht wor­den tot de heer­lijk­heid van de ver­rij­ze­nis. Door Christus onze Heer.’

Antwoord: ‘Amen.’

Negen maan­den

Omdat het feest van Jezus’ geboorte (Kerst­mis) sinds 366 op 25 de­cem­ber is geplaatst, moest dit feest na­tuur­lijk negen maan­den eer­der vallen. In het Engels taal­ge­bied staat deze dag bekend als ‘Lady’s Day’.

Weer­spreuk

‘Met Ons Lief Vrouw Bood­schap keren
steeds de zwaluwen bij ons were.’

overzicht van bijdragen:
maandag, 30 januari 2023HH. Cyrillus en Methodius
dinsdag, 10 januari 2023Paus Benedictus over de dood
woensdag, 23 november 2022Maria Onbevlekt Ontvangen
maandag, 22 augustus 2022Franciscus van Assisi
maandag, 4 juli 2022Bedevaart
vrijdag, 20 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 9 mei 2022IJsheiligen
maandag, 2 mei 2022Titus
vrijdag, 4 februari 2022Veertigdagentijd
maandag, 10 januari 2022Maria Lichtmis
donderdag, 6 januari 2022Driekoningen
maandag, 22 november 2021Advent
maandag, 8 november 2021Christus Koning
dinsdag, 2 november 2021H. Hubertus
woensdag, 13 oktober 2021Johannes Paulus II
woensdag, 29 september 2021Zeeslag bij Lepanto
woensdag, 15 september 2021Priesterboord
woensdag, 18 augustus 2021Feest van de Kruisverheffing
donderdag, 12 augustus 2021Maria Tenhemelopneming
zondag, 25 juli 2021Vier of vijf broden?
vrijdag, 16 juli 2021Maria Magdalena
maandag, 7 juni 2021Bon Camino
maandag, 17 mei 2021Pinksteren
dinsdag, 11 mei 2021Hemelvaartsdag
vrijdag, 23 april 2021Meimaand Mariamaand
dinsdag, 6 april 2021Vijftigdagentijd
zondag, 4 april 2021Hij is verrezen!
dinsdag, 30 maart 2021Chrismamis
maandag, 22 maart 2021Maria Boodschap
woensdag, 10 maart 2021Op weg naar Pasen
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer