Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Chrismamis

Woensdag 31 maart - 19.00 uur

dinsdag, 30 maart 2021
foto: Wim Koopman
Chrismamis 2017
Chrismamis 2017

De Chrisma­mis is de eucha­ris­tie­vie­ring in de Goede Week waarin de bis­schop de sacra­men­tele oliën wijdt.

Chrisma

In de ochtend van Witte Donder­dag, maar in Neder­land uit prak­tisch oog­punt eigen­lijk altijd aan de voor­avond van Witte Donder­dag, wordt in de ka­the­draal van elk bisdom of in een andere geschikte kerk een zogeheten Chrisma­mis gevierd. Tijdens deze Eucha­ris­tie­vie­ring wijdt de dio­ce­sane bis­schop voor het hele jaar het chrisma: dat is de olie die onder meer wordt gebruikt voor de zal­ving bij de sacra­menten van Doopsel, Vormsel en de Ambts­wij­ding tot pries­ter en bis­schop. Ook zegent de bis­schop de olie voor de zieken en voor deel­ne­mers aan het catechumenaat, de voor­be­rei­ding op het doopsel.

Pries­ter­be­lof­ten

Het is bij de Chrisma­mis de bedoeling dat zoveel moge­lijk pries­ters uit het bisdom tezamen met hun bis­schop voldoen aan het gebod van Jezus tot herhaling van het Laatste Avondmaal. De chrisma­mis bena­drukt op deze wijze de nauwe ver­bon­den­heid van de pries­ters met hun bis­schop, die in de Apos­to­lische Successie staat. De homilie van de chrisma­mis roept de pries­ters op trouw te blijven aan de zen­ding die zij bij hun wij­ding hebben ont­van­gen. Na de homilie hernieuwen de pries­ters, als teken van hun trouw, de beloften die zij bij hun wij­ding aan de bis­schop hebben gedaan.

Corona

Net zoals vorig jaar is een grote bij­een­komst als de Chrisma­mis in het kader van maat­regelen tegen versprei­ding van corona helaas geen optie. De vie­ring is woens­dag 31 maart vanaf 19.00 uur online te volgen via het video­ka­naal van de Ka­the­draal. Na afloop van de vie­ring kunnen de heilige olieën ook niet wor­den mee­ge­no­men door af­ge­vaar­dig­den van de diverse pa­ro­chies, maar op alternatieve wijze wor­den gebracht naar alle pa­ro­chies van het bisdom.

overzicht van bijdragen:
zondag, 23 april 2023Mei - Mariamaand
woensdag, 8 maart 2023Vasten?
vrijdag, 17 februari 2023HH. Perp├ętua & Felicitas
maandag, 30 januari 2023HH. Cyrillus en Methodius
dinsdag, 10 januari 2023Paus Benedictus over de dood
woensdag, 23 november 2022Maria Onbevlekt Ontvangen
maandag, 22 augustus 2022Franciscus van Assisi
maandag, 4 juli 2022Bedevaart
vrijdag, 20 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 9 mei 2022IJsheiligen
maandag, 2 mei 2022Titus
vrijdag, 4 februari 2022Veertigdagentijd
maandag, 10 januari 2022Maria Lichtmis
donderdag, 6 januari 2022Driekoningen
maandag, 22 november 2021Advent
maandag, 8 november 2021Christus Koning
dinsdag, 2 november 2021H. Hubertus
woensdag, 13 oktober 2021Johannes Paulus II
woensdag, 29 september 2021Zeeslag bij Lepanto
woensdag, 15 september 2021Priesterboord
woensdag, 18 augustus 2021Feest van de Kruisverheffing
donderdag, 12 augustus 2021Maria Tenhemelopneming
zondag, 25 juli 2021Vier of vijf broden?
vrijdag, 16 juli 2021Maria Magdalena
maandag, 7 juni 2021Bon Camino
maandag, 17 mei 2021Pinksteren
dinsdag, 11 mei 2021Hemelvaartsdag
vrijdag, 23 april 2021Meimaand Mariamaand
dinsdag, 6 april 2021Vijftigdagentijd
zondag, 4 april 2021Hij is verrezen!
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer