Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Valentijnsdag

zondag, 2 februari 2020
Valentijnsdag

14 februari is sinds enkele tien­tal­len jaren ook in onze streken een begrip gewor­den. In de media en in de winkels kunnen we er niet langs: 14 februari is het Valen­tijns­feest. Gelief­den geven elkaar die dag cadeautjes, gaan uit eten of geven op een of andere manier toch een uiting van hun liefde voor elkaar.

Regel­ma­tig krijg ik de vraag: wie is die Sint-Valen­tijn, aangezien voor zijn naam het woordje sint staat moet het wel een heilige zijn, wie was hij? Is het louter een com­mer­cieel feest, vieren wij hem ook in de Kerk en wat mag ik mee­ne­men van het verhaal van zijn leven?

St. Valentinus

Eigen­lijk weten we heel weinig van hem. De heilige Valentinus zou een pries­ter geweest zijn in Rome, in de derde eeuw geleefd hebben en zou als marte­laar gestorven zijn onder keizer Claudius II. Dat is zowat het enige wat zeker is. Een pries­ter dus die vol liefde voor de Heer Jezus Christus zijn leven heeft gegeven. Heel wat verhalen wor­den over deze pries­ter-marte­laar ver­teld. Het verhaal wat mij het meeste aanspreekt bij die heilige is dit.

Trouw­ver­bod

Voor zijn hele grote keizerrijk had keizer Claudius veel soldaten nodig, de grenzen moesten bewaakt wor­den, er waren regel­ma­tig oorlogen. De keizer riep mannen op om zich als vrij­wil­li­ger te mel­den en in het leger te komen dienen. Maar veel mannen wil­den liever niet gaan vechten in oorlogen. Het hield in dat ze ver weg moesten trekken en lange tijd hun vrouw, gezin en familie moesten missen. Veel kan­di­da­ten meld­den er zich dus niet. Dit was na­tuur­lijk een streep door de reke­ning van de keizer. Daarom voerde hij een trouw­ver­bod in. Hij dacht als de mannen niet getrouwd waren ze wel soldaat in zijn leger zou­den willen wor­den.

In die tijd leefde dus ook de pries­ter Valentinus. Het trouw­ver­bod van de keizer vond hij maar niets en hij bleef hu­we­lij­ken inzegenen in het grootste geheim. Spannende tij­den na­tuur­lijk. We kunnen het ons allemaal voor­stel­len: de pries­ter Valentinus met een bruid en bruidegom die hun ja-woord aan elkaar geven, mis­schien stil fluis­te­rend, achter gesloten deuren, mensen die geloof­den in de liefde. Valentinus bleef tegen het verbod in vele hu­we­lij­ken sluiten.

Ge­van­ge­nis

Tot hij werd verra­den, gearres­teerd en in de ge­van­ge­nis belandde. Het verhaal ver­telt ons dat veel jonge mensen hem in de ge­van­ge­nis kwamen bezoeken, bloemen en briefjes stuur­den en op hun manier toon­den dat zij in de liefde geloof­den. Toen hij voor de keizer verscheen, heeft de pries­ter Valentinus hem proberen te bekeren tot het chris­te­lijke geloof. De keizer voelde zich bele­digd en heeft pries­ter Valentinus laten mar­telen en onthoof­den.

Of dat nu echt gebeurd is of niet, de kern van het verhaal mogen we zeker tot ons laten door­drin­gen. In zijn leven en sterven getuigde die heilige Valentinus van de Liefde met een hoofd­let­ter, van Gods Liefde. In zijn leven en sterven getuigde hij dat we mogen weten dat u en ik mensen zijn van wie God houdt, mensen die God heeft gewild, mensen die God nooit loslaat en aan wie God trouw blijft tot over de grens van dit leven.

Roeping van het huwe­lijk

Dat verhaal over de pries­ter Valentinus die stiekem hu­we­lij­ken deed tegen het verbod van de keizer in, spreekt ons over de roe­ping van het huwe­lijk die de meeste mensen hebben, de roe­ping om van een andere te hou­den met het hele zijn, de roe­ping om eens ja te zeggen tegen een unieke en geliefde mede­mens en in die liefde beeld te zijn van God. En wat is dat ? Zoals God altijd van ons blijft hou­den en ons nooit loslaat, wat er ook gebeurt, zo hebben de meesten van ons een roe­ping om dat naar een andere gestalte te geven. Het feest van Sint-Valen­tijn mag ver­lief­den, verloof­den en gehuw­den in her­in­ne­ring brengen dat die andere mens iemand is die God jou heeft gegeven om beeld van Hem te zijn. Elk Valen­tijnsge­baar zal dat moeten zeggen: zoals God van mij houdt, mij nooit loslaat en altijd van mij blijft hou­den, zo wil ik het naar jou zijn en ik weet dat God mij daarin helpt.

Pastoor Andy Penne

overzicht van bijdragen:
zondag, 30 juni 2024Heilige Birgitta
zaterdag, 1 juni 2024Hoogfeest HH. Petrus en Paulus
dinsdag, 16 april 2024Meimaand - Mariamaand
zondag, 7 april 2024Maria Boodschap
woensdag, 27 maart 2024Licht van Christus
dinsdag, 19 maart 2024Feest H. Jozef
donderdag, 1 februari 2024Vastenoverweging
dinsdag, 9 januari 2024The Screwtape letters
 
woensdag, 27 december 2023Maximiliaan Kolbe
zaterdag, 9 december 2023Johannes van Kenty
maandag, 27 november 2023Maria Onbevlekte Ontvangenis
zondag, 12 november 2023Christus Koning
dinsdag, 24 oktober 2023De Mantel van Sint Maarten
donderdag, 28 september 2023150e Geboortedag Mgr. Frans Schraven
zaterdag, 16 september 2023Kerkleraressen
vrijdag, 15 september 2023Het feest van Maria Moeder van Smarten
donderdag, 17 augustus 2023Maria Geboorte
zaterdag, 8 juli 2023De stilte in
maandag, 5 juni 2023Juni - Maand van het Heilig Hart
zondag, 23 april 2023Mei - Mariamaand
woensdag, 8 maart 2023Vasten?
vrijdag, 17 februari 2023HH. Perpétua & Felicitas
maandag, 30 januari 2023HH. Cyrillus en Methodius
dinsdag, 10 januari 2023Paus Benedictus over de dood
 
woensdag, 23 november 2022Maria Onbevlekt Ontvangen
maandag, 22 augustus 2022Franciscus van Assisi
maandag, 4 juli 2022Bedevaart
vrijdag, 20 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 9 mei 2022IJsheiligen
maandag, 2 mei 2022Titus
vrijdag, 4 februari 2022Veertigdagentijd
maandag, 10 januari 2022Maria Lichtmis
donderdag, 6 januari 2022Driekoningen
 
maandag, 22 november 2021Advent
maandag, 8 november 2021Christus Koning
dinsdag, 2 november 2021H. Hubertus
woensdag, 13 oktober 2021Johannes Paulus II
woensdag, 29 september 2021Zeeslag bij Lepanto
woensdag, 15 september 2021Priesterboord
woensdag, 18 augustus 2021Feest van de Kruisverheffing
donderdag, 12 augustus 2021Maria Tenhemelopneming
zondag, 25 juli 2021Vier of vijf broden?
vrijdag, 16 juli 2021Maria Magdalena
maandag, 7 juni 2021Bon Camino
maandag, 17 mei 2021Pinksteren
dinsdag, 11 mei 2021Hemelvaartsdag
vrijdag, 23 april 2021Meimaand Mariamaand
dinsdag, 6 april 2021Vijftigdagentijd
zondag, 4 april 2021Hij is verrezen!
dinsdag, 30 maart 2021Chrismamis
maandag, 22 maart 2021Maria Boodschap
woensdag, 10 maart 2021Op weg naar Pasen
woensdag, 17 februari 2021Veertigdagentijd
woensdag, 13 januari 2021Maria Lichtmis
maandag, 4 januari 2021Doop van de Heer
zaterdag, 2 januari 2021Driekoningen
 
dinsdag, 10 november 2020Advent
maandag, 28 september 2020Mariafeesten
maandag, 15 juni 2020Hoogfeesten
vrijdag, 1 mei 2020Thuis bij Maria
vrijdag, 3 april 2020Overweging bij Palmpasen
vrijdag, 21 februari 2020Veertig dagen vasten?
zondag, 2 februari 2020Valentijnsdag
maandag, 6 januari 2020Een jezuïet, een benedictijn en een franciscaan
 
woensdag, 25 december 2019Secret Santa
dinsdag, 26 november 2019Advent
woensdag, 20 november 2019Christus Koning
zaterdag, 9 november 2019Sint Maarten
dinsdag, 5 november 2019H. Odrada
vrijdag, 18 oktober 2019Allerzielen
donderdag, 10 oktober 2019Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans
donderdag, 12 september 2019Franciscus
donderdag, 25 juli 2019Vakantie
dinsdag, 18 juni 2019Sacramentsdag
zaterdag, 8 juni 2019Pinksteren
woensdag, 29 mei 2019Hemelvaartsdag
vrijdag, 17 mei 2019Stemadvies
woensdag, 24 april 2019Zoete Moeder
donderdag, 18 april 2019Notre Dame
zondag, 14 april 2019Goede Week
donderdag, 7 maart 2019Askruisje
 
woensdag, 11 juli 2018Een waslijst afgewerkt
dinsdag, 8 mei 2018Een vlieger vanaf Hemelvaart
maandag, 26 maart 2018Opstaan in het licht van Pasen
donderdag, 15 februari 2018Aswoensdag of Valentijnsdag?
 
woensdag, 6 december 2017Een Coca Cola malloot of het Kerstkind?
donderdag, 2 november 2017Allerzielen
maandag, 26 juni 2017Terugblik op mijn priesterwijding
zaterdag, 20 mei 2017Afscheid
dinsdag, 25 april 2017Een afbeelding van Christus verscheuren!
vrijdag, 17 maart 2017Minderheidskerk
zondag, 5 maart 2017Leen mij
vrijdag, 17 februari 2017Carnaval
 
dinsdag, 27 december 2016Vakantie tussen Kerstmis en Oud-en-nieuw
vrijdag, 18 november 2016Doordeweekse viering
dinsdag, 25 oktober 2016Allerheiligen en Allerzielen
zondag, 21 augustus 2016Bijzondere vondst Hedel
dinsdag, 9 augustus 2016Voor het ouderschap zijn geen opleidingen
maandag, 6 juni 2016Laatste Mis Hedel
zondag, 22 mei 2016Priesterwijding
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer