Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Activiteiten

Overzicht van activiteiten van onze parochie. Kijk hier voor een activiteitenoverzicht in de regio.


zondag
28
apr
12.00 uur
Gezinsmiddag rond H. Bernadette
Zondag 28 april - 12.00 uur - Sint-Janskathedraal Den Bosch
Ber­na­dette is een gewoon meisje van 14 jaar. Als ze op een dag langs een berg­ri­viertje loopt, hoort ze plot­se­ling een zacht geluid. In een grot ziet ze een mooie jonge vrouw staan. Even lijkt het alsof de wereld om haar heen niet meer bestaat. Ber­na­dette ziet alleen nog maar die mooie dame in het wit...
vrijdag
03
mei
19.30 uur
Verhalen rond de haard
Denise de Costa over Etty Hillsum en Anne Frank
Op vrij­dag 3 mei is er weer een bij­een­komst in de serie Verhalen rond de haard. Spreker is Denise Decosta en zij ver­telt over Etty Hillesum en Anne Frank.
zaterdag
04
mei
18.00 uur
Herdenkingsconcert KZM Belcanto
Zaterdag 4 mei - 18.00 uur - Martinuskerk Kerkdriel
Dit jaar zullen er wederom op 4 mei - Natio­nale Dodenher­den­king twee her­den­kings­con­certen plaats­vin­den door het Bom­me­ler­waardse koor KZM Belcanto o.l.v. Marilou Krouwel. Gezongen wordt het Requiem van Gabriël Fauré.
zaterdag
04
mei
20.45 uur
Herdenkingsconcert KZM Belcanto
Zaterdag 4 mei - 20.45 uur - Maartenskerk Zaltbommel
Dit jaar zullen er wederom op 4 mei - Natio­nale Dodenher­den­king twee her­den­kings­con­certen plaats­vin­den door het Bom­me­ler­waardse koor KZM Belcanto o.l.v. Marilou Krouwel. Gezongen wordt het Requiem van Gabriël Fauré.
maandag
06
mei
10.00 uur
Mariaviering van de Zonnebloem
Maandag 6 mei - 10.00 uur - Martinuskerk Kerkdriel
De jaar­lijkse Maria­vie­ring geor­ga­ni­seerd door de Zonne­bloem en dus speciaal ook voor de Zonne­bloem-gasten, wordt ook dit jaar weer gevierd in de Martinus­kerk in Kerkdriel. Al jaren een prach­tige vie­ring met mooie teksten, gebe­den en na­tuur­lijk luisterrijke Maria­lie­de­ren.
zondag
12
mei
11.00 uur
Byzantijnse Liturgieviering
Zondag 12 mei - 11.00 uur - Martinuskerk Kerkdriel
Op 12 mei 2024 om 11.00 uur zal in de St. Martinus­kerk in Kerkdriel een Byzan­tijnse Li­tur­gie­vie­ring met het Tilburgs Byzan­tijns koor plaats­vin­den. U bent van harte welkom om deze vie­ring met mooie, veelstemmige en tot de ver­beel­ding sprekende Slavisch Byzan­tijnse muziek bij te wonen.
maandag
20
mei
9.30 uur
Openluchtviering
Maandag 20 mei - 9.30 uur - Mariakapel Rossum
In de zomer samen­ko­men om de Eucha­ris­tie te vieren in de buitenlucht. Dit kan mid­den in de mei/Maria­maand op Tweede Pinkster­dag op de oude begraaf­plaats, aan de H.C. de Jonghweg in Rossum.
zaterdag
25
mei
Bedevaart beauraing
Van zaterdag 25 t/m dinsdag 28 mei 2024
De Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch or­ga­ni­seert een vier­daag­se bede­vaart met extra zorg naar het Belgische bede­vaart­plaatsje Beauraing met be­ge­lei­ding van een pries­ter. Er is goede medische be­ge­lei­ding aanwe­zig. Aan deze bede­vaart kunnen ouderen, zieken, ge­han­di­capten, en gezonde pelgrims deel­ne­men. De bede­vaart van 25 tot en met 28 mei 2024 heeft de opstap­plaatsen Mill, Helmond (bij voldoende pelgrims) en Eersel.
zondag
18
aug
Openluchtviering muziektent Zaltbommel
Zondag 18 augustus
Op zon­dag 18 au­gus­tus 2024 staat weer een openlucht­vie­ring gepland rondom de muziek­tent aan de Singelwal te Zalt­bom­mel. En dit jaar gaat het gegaran­deerd niet regenen!
zaterdag
26
apr
2025
Jubeljaar - Nationale bedevaart Rome
Meivakantie - 26 april t/m 4 mei 2025
Paus Fran­cis­cus nodigt gelo­vi­gen uit om als Pelgrims van hoop naar Rome te komen in het Jubel­jaar 2025. De bis­schop­pen van Neder­land willen ge­za­men­lijk met pelgrims uit de zeven Neder­landse bis­dom­men op deze uit­no­di­ging ingaan. In de mei­va­kan­tie, in heel Neder­land is deze van 26 april tot en met 4 mei 2025, wordt daarvoor een Natio­nale Bede­vaart geor­ga­ni­seerd naar Rome.


 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer