Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Activiteiten

Overzicht van activiteiten van onze parochie. Kijk hier voor een activiteitenoverzicht in de regio.


zaterdag
16
dec
18.00 uur
Herdertjestocht Zaltbommel
Zaterdag 16 december - 18.00 uur - Binnenstad Zaltbommel
Op zater­dag 16 de­cem­ber 2023 or­ga­ni­se­ren de ge­za­men­lijke kerken een Her­der­tjes­tocht in de bin­nen­stad van Zalt­bom­mel. Deze wandel­tocht brengt je langs ver­schil­lende taferelen die samen het kerst­ver­haal uit­beel­den.
zaterdag
16
dec
19.00 uur
Festival of Lessons and Carols
Zaterdag 16 december - 19.00 uur - Protestantse kerk Kerkdriel
Op zater­dag­avond 16 de­cem­ber zal er weer een Festival of Lessons and Carols wor­den gehou­den in de pro­tes­tantse kerk te Kerkdriel.
zaterdag
16
dec
20.00 uur
Volkskerstzang
Met Harmonie De Karel en koorschool Senta
Op zater­dag 16 de­cem­ber zal er weer een Volkskerstzang wor­den gehou­den in de Sint Martinus­kerk aan de Olie­straat 26 te Zalt­bom­mel. Harmonie Generaal Karel van de Heyden o.l.v. Alphons van Stenis en Koor­school Senta o.l.v. Sylvia van der Vinne verlenen hier hun mede­wer­king aan en het belooft weer een sfeer­volle avond te wor­den.
zondag
17
dec
14.00 uur
Kerstconcert Fanfare La Harpe
Zondag 17 december - 14.00 uur - Martinuskerk Velddriel
Na een aantal jaren van afwe­zig­heid houdt fanfare La Harpe op zon­dag 17 de­cem­ber weer een kerst­con­cert in de H. Martinus­kerk. Wij hebben dit jaar de mede­wer­king van dames­koor Lavande, een koor uit de directe omge­ving. Wij zijn er erg blij mee dat ze hun mede­wer­king willen verlenen.
zondag
17
dec
20.00 uur
Kerst Sing-in met Eljakim
Zondag 17 december - 20.00 uur - Martinuskerk Zaltbommel
Van harte welkom op de Kerst Sing-In van koor Eljakim op 17 de­cem­ber om 20.00 uur. We hou­den onze Sing-in als vanouds in de Martinus­kerk in de Olie­straat.
zaterdag
23
dec
20.00 uur
Kerstconcert Oeral Kozakkenkoor
Zaterdag 23 december - 20.00 uur - Maartenskerk Zaltbommel
Het Oeral Kozakken­koor onder lei­ding van de van oorsprong Oekraïense dirigent Oksana Kryuchkova, geeft hun tra­di­tio­neel Kerst­con­cert in de Sint-Maartens­kerk te Zalt­bom­mel. Het gerenommeerde mannen­koor brengt u in kerststem­ming door het zingen van Slavische en Oekraïense kerst­lie­de­ren, afgewisseld met gezangen uit de sla­visch-orthodoxe li­tur­gie en folkloris­tische lie­de­ren uit Oekraïne.
zondag
24
dec
18.00 uur
Kinderkerst
Zondag 24 december - 18.00 uur - Martinuskerk Zaltbommel
Kerst­avond, zon­dag 24 de­cem­ber om 18.00 uur gaan we weer samen Kinderkerst vieren in de Sint-Martinus­kerk te Zalt­bom­mel! Kom en neem papa, mama, jouw broertjes en/of zusjes, opa, oma en wie je nog meer mee wilt nemen mee, want het belooft weer een gezellige vie­ring te wor­den.
vrijdag
05
jan
2024
Openhaardavond
Vrijdag 5 januari
In het kader van de Missio­naire Pa­ro­chie wor­den ook in 2024 weer Openhaard­avon­den en Tuin­avon­den geor­ga­ni­seerd, steeds op de eerste vrij­dag van de maand. Ie­der­een is welkom.
vrijdag
19
jan
2024
20.00 uur
Filmvertoning - Where are you, Adam? Video
In samen­wer­king met de Raad van Kerken Zalt­bom­mel wordt op vrij­dag­avond 19 januari 2024 om 20.00 uur de film ‘Where are you, Adam’ ver­toond in de Gasthuis­ka­pel te Zalt­bom­mel.
maandag
22
jan
2024
19.00 uur
Nieuwe Alphacursus start weer op 22 januari
Alpha is dé kans om samen met anderen in gesprek te gaan over het leven en het chris­te­lijk geloof. Het is de plek waar ie­der­een welkom is en waar alle verhalen samen­ko­men. Een Alpha-cursus is een goede manier om opnieuw vanaf de basis kennis te maken met het chris­te­lijke geloof. Vrij met elkaar spreken in een ontspannen en vriend­schap­pe­lijke sfeer.
vrijdag
26
jan
2024
WJD@Home op Ameland
Weekend 26-28 januari 2024
In januari 2024 staat er weer een WJD@Home gepland. Net zoals in 2023 zullen jon­ge­ren uit heel Neder­land de boot nemen naar Ameland.
zondag
14
apr
2024
Familiebedevaart 2024
Na het succes in 2023 van onze pa­ro­chie­bede­vaart naar Meersel-Dreef, is de volgende pa­ro­chie­bede­vaart gepland op zon­dag 14 april 2024.
zondag
18
aug
2024
Openluchtviering muziektent Zaltbommel
Zondag 18 augustus
Op zon­dag 18 au­gus­tus 2024 staat weer een openlucht­vie­ring gepland rondom de muziek­tent aan de Singelwal te Zalt­bom­mel. En dit jaar gaat het gegaran­deerd niet regenen!
zaterdag
26
apr
2025
Jubeljaar - Nationale bedevaart Rome
Meivakantie - 26 april t/m 4 mei 2025
Paus Fran­cis­cus nodigt gelo­vi­gen uit om als Pelgrims van hoop naar Rome te komen in het Jubel­jaar 2025. De bis­schop­pen van Neder­land willen ge­za­men­lijk met pelgrims uit de zeven Neder­landse bis­dom­men op deze uit­no­di­ging ingaan. In de mei­va­kan­tie, in heel Neder­land is deze van 26 april tot en met 4 mei 2025, wordt daarvoor een Natio­nale Bede­vaart geor­ga­ni­seerd naar Rome.


 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer