Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Activiteiten

Overzicht van activiteiten van onze parochie. Kijk hier voor een activiteitenoverzicht in de regio.


donderdag
23
mrt
19.15 uur
Bijbelavond
Donderdag 23 maart - 19.15 uur - Parochiecentrum Velddriel
Je hoeft de Bijbel niet te kennen, om een leuke en in­spi­re­rend avond over een Bijbel­tekst te hebben. Net als de Alpha is de ge­mid­del­de leef­tijd jon­ger dan je in de kerk vaak ziet. We beginnen ook bij­tijds, zodat het niet te laat wordt voor wie de andere dag weer moet werken.
zaterdag
25
mrt
16.00 uur
Opname luidklokken Martinuskerk Kerkdriel
Zaterdag 25 maart - 16.00 uur - Kerkdriel
Op zater­dag 25 maart 2023 om 16.00 uur zullen de klokken van de Martinus­kerk te Kerkdriel wor­den geluid. Dat is niet ter ere van het hoog­feest van Maria Bood­schap, noch om ons te her­in­ne­ren aan het vooruit­zet­ten van de klok, maar om een video-opname te maken.
zondag
26
mrt
11.00 uur
Meditatieve viering - Op adem komen
Zondag 26 maart - 11.00 uur - Martinuskerk Zaltbommel
In de serie heiligen kozen we deze keer voor Antonius van Padua. Hij staat vooral bekend als heilige om aan te roepen bij kwijt­geraakte spullen. Minder bekend is dat hij een zeer geleerd man was, die bui­ten­ge­woon goed kon preken.
woensdag
29
mrt
20.00 uur
Terug naar Afrika voor de Vastenactie
Woensdag 29 maart - 20.00 uur - San Damiano ’s-Hertogenbosch
In de afgelopen hon­derd jaar hebben meer mensen de expeditie onder­no­men om in Afrika te helpen. In het kader van de Vas­ten­ac­tie gaat dit dankzij uw hulp nog steeds door. Onder de naam Coosje van Holland heeft Jos Lampert een boek ge­pu­bli­ceerd dat u meeneemt naar het Tanzania van vijf­tig jaar gele­den. Zij reisde toen haar man achterna naar Afrika voor ont­wik­ke­ling­hulp.
woensdag
05
apr
20.00 uur
De Passion Zaltbommel
Woensdag 5 april - 20.00 uur - St. Martinuskerk Zaltbommel
Woens­dag­avond 5 april is er een bij­zon­dere vie­ring in de Sint-Martinus­kerk in Zalt­bom­mel. De Raad van Kerken or­ga­ni­seert dan in de Goede Week ‘De Passion’ met mede­wer­king van pop­koor Zinder. Aanvang 20.00 uur.
zaterdag
08
apr
11.30 uur
Zegening Paasmandjes
Święcenie Pokarmów w kościele św. Marcina w Kerkdriel
Het is een lange traditie in Polen: op Stille Zater­dag lopen in alle ste­den en dorpen Polen naar hun kerk­ge­bouw om daar hun ‘paas­mand­jes’ te laten zegenen. Rijk versierde mandjes met brood, eieren, vruchten, zout, worst, ... alles bestemd voor het paasontbijt.
zondag
30
apr
19.00 uur
Bosche bidtocht wordt immaterieel erfgoed
Zondag 30 april - 19.00 uur - Den Bosch
De jaar­lijkse bid­tocht met het beeld van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch door de straten van de bin­nen­stad van Den Bosch is opgeno­men in het Netwerk Immaterieel Erfgoed Neder­land. Hiermee wordt de bid­tocht dus ook erkend als een be­lang­rijke cultuurui­ting.
dinsdag
02
mei
19.00 uur
Rozenkrans onder de toren
Elke dinsdag in mei - 19.00 uur - Mariakapel Martinuskerk Kerkdriel
De Maria­ka­pel in de kerktoren van de St. Martinus kerk in Kerkdriel voorziet in een behoefte. Dage­lijks wordt de kapel door veel mensen bezocht, om een kaarsje aan te steken, stil te zijn en te bid­den.
donderdag
04
mei
Concert - The armed man
Donderdag 4 mei - 18.00 uur Kerkdriel - 20.45 uur Zaltbommel
Zowel in de H. Martinus­kerk te Kerkdriel als in de grote of Sint Maarten­kerk in Zalt­bom­mel zal op maan­dag 4 mei het vocale werk ‘The Armed Man - A Mass for Peace’ wor­den uitge­voerd.
maandag
08
mei
10.00 uur
Mariaviering met de Zonnebloem
Maandag 8 mei - 10.00 uur - Martinuskerk Velddriel
Op maan­dag­och­tend 8 mei om 10.00 uur wordt weer de jaar­lijkse Maria­vie­ring geor­ga­ni­seerd speciaal voor de Zonne­bloem gasten in de Martinus­kerk te Velddriel. Al jaren een prach­tige vie­ring met mooie teksten, gebe­den en na­tuur­lijk luisterrijke Maria­lie­de­ren.
zondag
14
mei
Parochiebedevaart naar Meersel-Dreef
Zondag 14 mei - Meersel-Dreef België
De pa­ro­chie is voor­ne­mens om op zon­dag 14 mei 2023 een pa­ro­chie­bede­vaart te or­ga­ni­se­ren naar Meersel-Dreef, het meest noor­de­lijke dorp van België, hemelsbreed zo'n 10 kilo­me­ter onder Breda.
zondag
21
mei
9.30 uur
Willibrorduskerk Ammerzoden 70 jaar
Op zon­dag 21 mei 2023 (zon­dag tussen Hemel­vaart en Pink­ste­ren) vieren we in Am­mer­zo­den het feit dat het kerk­ge­bouw precies 70 jaar gele­den werd inge­ze­gend. In de maan­den vóór juni 1953 werd het gebouw vanaf de grond opge­bouwd nadat het tij­dens de oorlog door de Duitsers was verwoest.
zondag
21
mei
9.30 uur
Maria-gebedsviering
Zondag 21 mei - 9.30 uur - Mariakapel Rossum
Op zon­dag 21 mei om 9.30 uur wordt bij het nieuwe Maria­ka­pelletje van Rossum weer een vie­ring gehou­den. Jos Vriesema zal voor­gaan tij­dens een Woord en Communie­vie­ring in de openlucht.
zaterdag
01
jul
Dag familiepastoraat - De wonderlijke 7
Zaterdag 1 juli - Orientalis Heilig Landstichting
Net als voor­gaande jaren or­ga­ni­seert de afdeling Familie­pas­to­raat van het bisdom van ’s-Hertogen­bosch een dio­ce­sane dag voor ge­zin­nen. We gaan op zater­dag 1 juli 2023 met ge­zin­nen op zoek naar de Won­der­lijke 7! Dat doen we in museum­park Orientalis en in de Cenakel­kerk, onder­deel van het Grootste Museum van Neder­land. Beiden in Heilig Land­stich­ting bij Nijmegen.
dinsdag
25
jul
Met Jong Bisdom Den Bosch naar de WJD
Van 25 juli t/m 9 augustus 2023
Jong Bisdom Den Bosch (JBDB) or­ga­ni­seert een reis naar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) in Lissabon van dins­dag 25 juli t/m woens­dag 9 au­gus­tus 2023. Jon­ge­ren die mee willen hebben nog precies een jaar om te sparen!


 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer