Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Activiteiten

Overzicht van activiteiten van onze parochie. Kijk hier voor een activiteitenoverzicht in de regio.


vrijdag
02
aug
Tuinavond
Ook in het jaar 2024 zullen we als pa­ro­chie weer laag­drem­pe­lige ‘Open Tuin­avon­den’ hou­den. Pa­ro­chi­anen zetten hun poort open voor een avond met een stukje ver­die­ping, bespre­king en een hele­boel gezellig­heid, uiter­aard aangekleed met koffie, thee, wat lekkers en een borreltje.
zondag
18
aug
11.00 uur
Openluchtviering muziektent Zaltbommel
Zondag 18 augustus - 11.00 uur - Muziektent Zaltbommel
Op zon­dag 18 au­gus­tus 2024 staat weer een openlucht­vie­ring gepland rondom de muziek­tent aan de Singelwal te Zalt­bom­mel. En dit jaar gaat het gegaran­deerd niet regenen!
zondag
25
aug
11.00 uur
Jubileum Leo van Beurden
Zondag 25 augustus - 11.00 uur - Martinuskerk Kerkdriel
Op zon­dag 25 au­gus­tus vieren we het jubileum van Leo van Beur­den: dat hij zes­tig jaar gele­den is ingetre­den in de Orde van het Heilig Kruis (Kruisheren). Tijdens de Eucha­ris­tie­vie­ring van 11.00 uur in de Sint Martinus­kerk te Kerkdriel zal Leo hoofd­cele­brant zijn.
zaterdag
31
aug
9.30 uur
Bedevaart voor gezinnen - Hoor je Mij?
Zaterdag 31 augustus - 9.30 uur - Waalre
Net als voor­gaande jaren or­ga­ni­seert de afdeling Familie­pas­to­raat van het Bisdom Den Bosch een dio­ce­sane dag voor ge­zin­nen. Het wordt weer een heuse ‘bede­vaart voor ge­zin­nen voor één dag’!
vrijdag
06
sep
Tuinavond
Ook in het jaar 2024 zullen we als pa­ro­chie weer laag­drem­pe­lige ‘Open Tuin­avon­den’ hou­den. Pa­ro­chi­anen zetten hun poort open voor een avond met een stukje ver­die­ping, bespre­king en een hele­boel gezellig­heid, uiter­aard aangekleed met koffie, thee, wat lekkers en een borreltje.
dinsdag
17
sep
19.00 uur
Zangers en zangeressen gezocht
Op 6 ok­to­ber 2024 om 10.00 uur wordt de zang bij de Fran­cis­cus­vie­ring in Alem ver­zorgd door een gelegen­heids­koor; organist is Diana van Mil, dirigent Bart van de Wiel. Iedere die mee wil zingen, ook als je geen (koor)zan­ger bent, kan meedoen.
donderdag
19
sep
19.00 uur
Nieuwe Alphacursus start weer op 19 september
Alpha is dé kans om samen met anderen in gesprek te gaan over het leven en het chris­te­lijk geloof. Het is de plek waar ie­der­een welkom is en waar alle verhalen samen­ko­men. Een Alpha-cursus is een goede manier om opnieuw vanaf de basis kennis te maken met het chris­te­lijke geloof. Vrij met elkaar spreken in een ontspannen en vriend­schap­pe­lijke sfeer.
zaterdag
21
sep
Musical ‘Jozef’
Zaterdag 21 september - Sint-Maartenskerk Zaltbommel
Op zater­dag 21 sep­tem­ber 2024 or­ga­ni­se­ren de samen­wer­kende kerken in Zalt­bom­mel de musical Jozef. Net als de vorige edities ook dit keer weer in de Sint-Maartens­kerk in Zalt­bom­mel.
zondag
06
okt
10.00 uur
Franciscusfeest
Zondag 6 oktober - 10.00 uur - Hubertuskerk Alem
Op zon­dag 6 ok­to­ber vieren we het feest van de patroon van onze pa­ro­chie: Heilige Fran­cis­cus. Om 10.00 uur vieren we met de hele pa­ro­chie de Eucha­ris­tie in de Hubertus­kerk te Alem. Meer in­for­ma­tie volgt...
dinsdag
11
mrt
2025
Pastoor Putman zeven jaar onze pastoor
Tijdens een Eucha­ris­tie­vie­ring op zon­dag 11 maart 2018 om 11.00 uur in de de H. Wil­li­brordus­kerk te Am­mer­zo­den werd pastoor Roland Putman officiëel geïnstalleerd door Deken Marcel Dorssers. In 2025 is het dus alweer zeven jaar gele­den.
zaterdag
26
apr
2025
Jubeljaar - Nationale bedevaart Rome
Meivakantie - 26 april t/m 4 mei 2025
Paus Fran­cis­cus nodigt gelo­vi­gen uit om als Pelgrims van hoop naar Rome te komen in het Jubel­jaar 2025. De bis­schop­pen van Neder­land willen ge­za­men­lijk met pelgrims uit de zeven Neder­landse bis­dom­men op deze uit­no­di­ging ingaan. In de mei­va­kan­tie, in heel Neder­land is deze van 26 april tot en met 4 mei 2025, wordt daarvoor een Natio­nale Bede­vaart geor­ga­ni­seerd naar Rome.
zaterdag
28
jun
2025
Martinuskerk Kerkdriel 70 jaar
In 2025 vieren we het 70-jarige jubileum van de Martinus­kerk te Kerkdriel.


 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer