Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Activiteiten

Overzicht van activiteiten van onze parochie. Kijk hier voor een activiteitenoverzicht in de regio.


donderdag
23
sep 19.30 uur
Samen met U - Meedenkavond
Donderdag 23 september - 19.30 uur - Parochiecentrum Kerkdriel
Omdat wij naar elkaar omkijken, willen wij als contact­groep Kerkdriel onze zoek­tocht naar mensen die zich ge­roe­pen voelen om met ons op te trekken in onze geloofs­be­le­ving continueren. Graag nodigen wij u uit voor een mee­denk­avond op 23 sep­tem­ber in Kerkdriel.
zondag
03
okt
Franciscusfeest - Ergens thuis horen
Zondag 7 oktober - 10.00 uur - H. Willibrorduskerk Ammerzoden
Zondag 3 ok­to­ber om 10.00 uur wordt de jaar­lijkse Fran­cis­cus­vie­ring gevierd in de H.Wil­li­brordus­kerk in Am­mer­zo­den, het patroons­feest van onze pa­ro­chie. Het thema van de vie­ring gaat over ergens thuis horen.
zaterdag
16
okt 13.30 uur
Franciscuswandeling Video
Weekend 16 en 17 oktober
Speciaal voor onze Fran­cis­cus­paro­chie wor­den er in het weekend van 16 en 17 ok­to­ber natuur­wan­de­lingen geor­ga­ni­seerd. U kunt mee­gaan met een excursie en een heer­lijke wan­de­ling maken o.l.v. een gids van de Natuurwacht.
zaterdag
30
okt
Een lichtje aansteken voor een dierbare
Op zater­dag 30 ok­to­ber staat er bij de Coöp in Rossum een kraam van het Oecu­me­nisch Overleg Rossum-Hurwenen-Heere­waar­den. Daar kan ieder die dat wil een lichtje aans­te­ken voor alle mensen die in de familie­kring en ver daar­bui­ten zijn overle­den. Dat kan tussen ongeveer 9.00 en 17.00 uur.
donderdag
04
nov
Viermaal waarheid
Donderdag 4 november - 20.00 uur - Grote Kerk Den Bosch
Wat is ‘waar­heid?’ Is er één waar­heid of heeft ieder zijn eigen waar­heid? Het is een actuele vraag die in een serie van vier avon­den aan de orde komt. In dat kader heeft de pro­tes­tantse ge­meen­te ’s-Hertogen­bosch vier sprekers uit­ge­no­digd die elk vanuit hun invals­hoek en werk­er­va­ring over dit thema zullen spreken. Na de inlei­ding van de be­tref­fen­de spreker is er gelegen­heid om met elkaar in gesprek te gaan.
zondag
07
nov 8.00 uur
Pelgrimage Sint Martinus
Zondag 7 november - 8.00 uur - Start met korte meditatie
Op zon­dag 7 no­vem­ber staan de deuren van alle kerken in de ooste­lijke Bom­me­ler­waard, die Sint-Maarten als patroon­hei­lige hebben of had­den, wagenwijd open om ie­der­een als pelgrim te ont­van­gen.
zondag
19
dec
Katholiekbommelerwaard.nl bestaat tien jaar
Vlak voor Kerst­mis, op 19 de­cem­ber 2011 werd deze web­si­te gelan­ceerd. Daar­mee zijn we in eerste instantie als Pas­to­rale Eenheid Bom­me­ler­waard en vanaf 2013 als de H. Fran­cis­cus­paro­chie alweer tien jaar aanwe­zig op het we­reld­wijde web!
vrijdag
14
jan
WJD@Home
Weekend 14 t/m 16 januari 2022 - Ameland
Nu er weer meer kan en mag in de samen­le­ving als het gaat om corona, komt er ook weer per­spec­tief op de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD). Het vooruit­zicht om de Wereld­jon­ge­ren­da­gen samen te vieren ziet er posi­tief uit. De inter­na­tio­nale WJD zijn een jaar opgeschoven en vin­den in 2023 plaats in Portugal. Maar daarvóór is er ook al heel wat te beleven.
dinsdag
01
feb
Zeventigste verjaardag Bertus Bus
Op 1 februari 1952 werd Bertus Bus geboren. Dat betekent dat we Deo Volente op 1 februari 2022 zijn zeven­tigste ver­jaar­dag kunnen vieren!


 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer