Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Activiteiten

Overzicht van activiteiten van onze parochie. Kijk hier voor een activiteitenoverzicht in de regio.


maandag
03
okt
19.30 uur
Franciscusfeest in ít Stadsklooster
Maandagavond 3 en dinsdag 4 oktober
Wat de meeste mensen niet weten, is dat ’t Fran­cis­cus­feest al op 3 ok­to­ber begint. De dag dat hij naar de hemel ging was name­lijk op zater­dag­avond, vlak nadat de klokken voor de eerste Vespers van de zon­dag had­den geluid. In alle fran­cis­caanse kloosters wordt daarom het Fran­cis­cus­feest al op de voor­avond gevierd met een bij­zon­dere vie­ring. De 'vrije vogel', die Fran­cis­cus is, nodigt ons uit, om ons open te stellen voor Gods licht.
dinsdag
04
okt
10.00 uur
Koffie- en thee-uurtje
Dinsdag 4 oktober - 10.00 uur - Zaltbommel
Dins­dag 4 ok­to­ber hou­den wij ons gebruike­lijke koffie- en thee-uurtje. U bent van harte welkom in het pa­ro­chie­cen­trum van de St. Martinus­kerk aan de olie­straat.
dinsdag
04
okt
19.00 uur
Rozenkrans onder de toren
Elke dinsdag in oktober - 19.00 uur - Mariakapel Martinuskerk Kerkdriel
De Maria­ka­pel in de kerktoren van de St. Martinus kerk in Kerkdriel voorziet in een behoefte. Dage­lijks wordt de kapel door veel mensen bezocht, om een kaarsje aan te steken, stil te zijn en te bid­den.
dinsdag
11
okt
Zilveren priesterjubileum pastoor Roland Putman
Pastoor Roland Putman (*1970) ont­ving zijn pries­ter­wij­ding op 14 ok­to­ber 1997. Deo volente kunnen we 11 ok­to­ber 2022 zijn zilveren pries­ter­jubi­leum vieren!
woensdag
12
okt
19.00 uur
Kledinginzameling
Woensdag 12 en donderdag 13 oktober - Parochiecentrum Kerkdriel
Sam’s kle­dingactie helpt mensen vooruit! Miljoenen mensen over de hele wereld moeten in ramp­ge­bie­den overleven of hun leven weer opbouwen. Sam’s kle­dingactie zet zich in voor al deze mensen door in het hele land herdraag­ba­re kle­ding en schoeisel in te zamelen.
woensdag
12
okt
20.00 uur
Lezing pastoor Putman - Laudato Sií
Woensdag 12 oktober - 20.00 uur - Het Anker Zaltbommel
In de en­cy­cliek ‘Laudato Si’ roept paus Fran­cis­cus alle mensen van goede wil op om met respect en eerbied om te gaan met de aarde en de armen. De omme­keer waartoe de paus oproept is ingrijpend: economie, poli­tiek, maat­schap­pij, ja ook de kerk, moeten gericht zijn op het behoud van de schep­ping, op het verbe­te­ren van de levens­om­stan­dig­heden van de zwaksten en op het wel­zijn van de gene­ra­ties die na ons komen.
zaterdag
29
okt
8.00 uur
Pelgrimstocht per fiets of benewagen
Zaterdag 29 oktober - 8:00 uur - Martinuskerk Zaltbommel
Wandel of fiets op zater­dag 29 ok­to­ber mee langs de kerken in West-Bom­me­ler­waard. Al enkele jaren or­ga­ni­seert onze Fran­cis­cus­paro­chie samen met de Raad van Kerken een pelgrims­tocht langs de Sint-Martinus­kerken in de Bom­me­ler­waard.
woensdag
09
nov
19.30 uur
Lezing - Abdij van Berne in de Bommelerwaard
Woensdag 9 november - 19.30 uur - Gasthuiskapel Zaltbommel
In de Sint-Maartensweek wordt op woens­dag 9 no­vem­ber een lezing gegeven over de ge­schie­de­nis van de Abdij van Berne in de Bom­me­ler­waard. In 1134 werd deze abdij door de Norber­tijnen gesticht in het kleine plaatsje ‘Berne aan de Maas’ in de Bom­me­ler­waard, nu Bern, bij Heus­den. De abdij werd helaas in 1579 totaal vernield.
dinsdag
25
jul
Met Jong Bisdom Den Bosch naar de WJD
Van 25 juli t/m 9 augustus 2023
Jong Bisdom Den Bosch (JBDB) or­ga­ni­seert een reis naar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) in Lissabon van dins­dag 25 juli t/m woens­dag 9 au­gus­tus 2023. Jon­ge­ren die mee willen hebben nog precies een jaar om te sparen!


 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer