Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Activiteiten

Overzicht van activiteiten van onze parochie. Kijk hier voor een activiteitenoverzicht in de regio.


zaterdag
28
mei 20.00 uur
Nacht van de Sint-Jan
Zaterdag 28 / Zondag 29 mei
Zater­dag­avond 28 mei is om 20.00 uur tot zon­dag­och­tend 29 mei ~7.15 uur de Nacht van de Sint-Jan. Jij als jon­gere hebt de moge­lijk­heid (een deel van) deze nacht mee te maken, gewoon als bezoeker. Maar vind je het leuker om andere bezoekers weg­wijs te maken in de ka­the­draal kan dat na­tuur­lijk ook.
zondag
29
mei 11.00 uur
Jump4Joy
Zondag 29 mei - 11.00 uur - Rosmalen
Speciaal voor ge­zin­nen die het niet zo breed hebben wordt in Rosmalen een Jump4Joy dagje uit geor­ga­ni­seerd. “Hebben jullie al een tijdje geen ruimte gehad om met het hele gezin een gezellige dag weg te gaan? Dan is de Jump4Joy dag op 29 mei 2022 in het wijk­cen­trum Wind­kracht5 in Rosmalen echt iets voor jullie! Een spet­te­rende dag voor het hele gezin!”
zondag
29
mei 11.00 uur
Speciale viering bij het einde van de lockdown
Zondag 29 mei - 11.00 uur - Martinuskerk Zaltbommel
Op 29 mei 2022 zingt het Sint Martinus­koor uit Kerkdriel in de Sint Martinus­kerk in Zalt­bom­mel tij­dens de vie­ring die om 11.00 uur begint. Zij doen dat uit dank­baar­heid voor het einde van de lockdown.
zondag
12
jun 11.00 uur
Byzantijnse Eucharistieviering
Zondag 12 juni - 11.00 uur - Sint-Martinuskerk Kerkdriel
Op 12 juni 2022 om 11.00 uur zal in de St. Martinus­kerk in Kerkdriel, de Byzan­tijnse Eucha­ris­tie­vie­ring met het Tilburgs Byzan­tijns Koor (TBK) plaats­vin­den. U bent van harte welkom!
zondag
10
jul 16.00 uur
Franciscus 2.0 bijeenkomst
Zondag 10 juli - 16.00 uur - Velddriel
Op zon­dag 10 juli vanaf 16.00 uur is er weer een Fran­cis­cus 2.0 bij­een­komst in Velddriel.
maandag
05
sep 19.00 uur
Nieuwe Alphacursus na de grote vakantie
Intro op maandag 5 september - 19.00 uur - Zaltbommel
Na de grote vakantie gaat weer een Alpha­cur­sus van start in de Bom­me­ler­waard. Een cursus waar je samen over de basics van het Chris­te­lijke geloof, over God en over het leven gaat spreken. Kom op onze intro­duc­tie-avond op 5 sep­tem­ber 2022 om 19.00 uur om de sfeer te proeven!
woensdag
14
sep
Zilveren priesterjubileum pater Bertus Bus
Bertus Bus (*1952) stu­deerde vanaf 1986 aan de pries­ter­oplei­ding Bovendonk te Hoeven en trad in 1990 in bij de orde van de min­der­broe­ders Kapucijnen. Op 14 sep­tem­ber 1997 wordt hij pries­ter gewijd. Dat maakt dat hij Deo volente op 14 sep­tem­ber 2022 zijn zilveren pries­ter­jubi­leum viert!
zondag
18
sep
Jubileumviering Bertus en Roland
Dubbel zilver!
Op zon­dag 18 sep­tem­ber staat een jubileum­vie­ring gepland voor de twee zilveren jubila­rissen!
zaterdag
01
okt 12.30 uur
Speel mee in musical Jona!
Zaterdag 1 oktober - Maartenkerk Zaltbommel
In het najaar staat in de Sint Maartens­kerk een musicaluit­voe­ring gepland. De musical gaat over de profeet Jona die een opdracht krijgt van God, maar niet gaat. Hij rent zelfs in de tegen­over­ge­stelde rich­ting...
dinsdag
11
okt
Zilveren priesterjubileum pastoor Roland Putman
Pastoor Roland Putman (*1970) ont­ving zijn pries­ter­wij­ding op 14 ok­to­ber 1997. Deo volente kunnen we 11 ok­to­ber 2022 zijn zilveren pries­ter­jubi­leum vieren!
dinsdag
01
aug
Wereldjongerendagen Lissabon
Dinsdag 1 t/m zondag 6 augustus 2023
De eerst­volgende katho­lie­ke Wereld­jon­ge­ren­da­gen vin­den plaats van dins­dag 1 tot en met zon­dag 6 au­gus­tus 2023 in Lissabon. Die data zijn de eerste week van ok­to­ber in Rome bekend gemaakt.


 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer