Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Thuis bij Maria

vrijdag, 1 mei 2020
foto: Wim Koopman
Thuis bij Maria

Van­wege de corona­pan­de­mie zijn we al weken verstoken van het fysiek bijwonen van vie­rin­gen. Ook de ac­ti­vi­teiten in mei­maand - Maria­maand zijn in het hon­derd geschopt. Maar we kunnen na­tuur­lijk altijd bid­den tot Maria - ook om een einde te maken aan deze crisis.

Ook de jaar­lijkse pa­ro­chie­bede­vaart naar de Zoete Moeder kan geen doorgang vin­den. Zondag 3 mei zou­den weer voor dag en dauw wande­laars naar de Sint-Jans­kathe­draal lopen om aan te sluiten bij de Eucha­ris­tie­vie­ring van 10.00 uur... het kan helaas niet door­gaan.

De Broe­der­schap van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch heeft als thema voor de mei­maand ‘Thuis bij Maria’. Toen kwam de corona­cri­sis en werd al heel snel besloten dat het geen gewone mei­maand zou wor­den en dat we het zon­der alle mooie tradities en rituelen zou­den moeten stellen.

Het thema wordt daarom op een andere wijze vorm en inhoud gegeven. Zorgen dat Maria op allerlei manieren bij de mensen thuis komt, zoals via deze live­stream die u de recht­streekse beel­den uit de Sint-Jan brengt.

De Ka­the­draal is gewoon elke dag geopend om wat te bid­den en/of een kaarsje te bran­den. Het is nu zelfs moge­lijk een virtueel bezoek te brengen aan de Zoete Moeder! Van harte aan­be­vo­len

Mag­ni­fi­cat

Ook de Schola Cantorum van de Sint-Jans­kathe­draal heeft een creatieve oplos­sing bedacht voor het samen zingen ten tijde van de corona­cri­sis. De techniek staat voor niets.

Het Mag­ni­fi­cat wordt ook wel de lofzang van Maria genoemd. het is de lofzang van Maria als ze bij haar nicht Elizabeth komt. Maria draagt dan zelf Jezus in haar schoot en gaat Elizabeth helpen die zoveel ouder is en in ver­wach­ting van Johannes. Johannes springt op in de buik van Elizabeth als Maria bij haar aan­komt. Dan ‘ver­telt’ Maria het grote nieuws aan haar nicht: “Mag­ni­fi­cat anima mea Dominum” - “Hoog prijst mijn hart de Heer”.

 

overzicht van bijdragen:
maandag, 4 juli 2022Bedevaart
vrijdag, 20 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 9 mei 2022IJsheiligen
maandag, 2 mei 2022Titus
vrijdag, 4 februari 2022Veertigdagentijd
maandag, 10 januari 2022Maria Lichtmis
donderdag, 6 januari 2022Driekoningen
maandag, 22 november 2021Advent
maandag, 8 november 2021Christus Koning
dinsdag, 2 november 2021H. Hubertus
woensdag, 13 oktober 2021Johannes Paulus II
woensdag, 29 september 2021Zeeslag bij Lepanto
woensdag, 15 september 2021Priesterboord
woensdag, 18 augustus 2021Feest van de Kruisverheffing
donderdag, 12 augustus 2021Maria Tenhemelopneming
zondag, 25 juli 2021Vier of vijf broden?
vrijdag, 16 juli 2021Maria Magdalena
maandag, 7 juni 2021Bon Camino
maandag, 17 mei 2021Pinksteren
dinsdag, 11 mei 2021Hemelvaartsdag
vrijdag, 23 april 2021Meimaand Mariamaand
dinsdag, 6 april 2021Vijftigdagentijd
zondag, 4 april 2021Hij is verrezen!
dinsdag, 30 maart 2021Chrismamis
maandag, 22 maart 2021Maria Boodschap
woensdag, 10 maart 2021Op weg naar Pasen
woensdag, 17 februari 2021Veertigdagentijd
woensdag, 13 januari 2021Maria Lichtmis
maandag, 4 januari 2021Doop van de Heer
zaterdag, 2 januari 2021Driekoningen
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer