Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Feestmaand juni

vrijdag, 20 mei 2022
Feestmaand juni

Na de Veer­tig­da­gen­tijd, de Goede Week, Pasen en de mei­maand-Maria­maand is de maand juni allesbehalve een rus­tige periode in het katho­lie­ke li­tur­gie.

Zondag 5 juni
Hoog­feest van Pink­ste­ren

Pink­ste­ren (Pentèkostè, ‘de vijf­tigste dag’) is het hoog­feest waar­mee de uitstor­ting van de Heilige Geest wordt her­dacht. Pink­ste­ren wordt gevierd op de zevende zon­dag na Pasen, tien dagen na Hemel­vaarts­dag. Het is daar­mee de 49e (of 50e als de eerste dag wordt meege­teld) dag na Pasen en de laatste dag van de paas­cy­clus. Na Pink­ste­ren begint de ‘grote groene tijd door het jaar’ die duurt tot de Advent.

Maan­dag 6 juni - Ge­dach­te­nis - Maria, Moeder van de Kerk

Maria, Moeder van de Kerk‘Moeder van de Kerk’ is een rooms-katho­lie­ke ereti­tel voor de Maagd Maria, de moe­der van Jezus en tevens de naam van een ker­ke­lijke feest­dag. De verplichte ge­dach­te­nis van Maria, Moeder van de Kerk, in 2018 inge­voerd door paus Fran­cis­cus, wordt gevierd op de maan­dag na Pink­ste­ren.

Zondag 12 juni - Hoog­feest van de Heilige Drie-een­heid

De Heilige Drie-een­heid, Drie­vul­dig­heid of Trini­teit (van het Latijnse: trinitas) is de theo­lo­gische opvat­ting van de Kerk dat er één God bestaat in drie god­de­lijke enti­teiten: de Vader, de Zoon (Jezus Christus) en de Heilige Geest. In deze bete­ke­nis krijgt het woord een hoofd­let­ter.

Dins­dag 14 juni - Feest van de H. Lidwina van Schie­dam

H. Lidwina van SchiedamLidwina van Schie­dam is patrones van de chro­nisch zieken en een van de bekendste Neder­landse heiligen. Lidwina werd geboren op 18 maart 1380 in Schie­dam en groeide op in een gezin met acht broers. Op 12-jarige leef­tijd werd ze ten huwe­lijk gevraagd maar ze wees dit aanbod resoluut af omdat ze haar leven aan God wilde wij­den. Op 15-jarige leef­tijd ging ze samen met vrien­din­nen schaatsen op de dichtgevroren Maas. Ze viel en brak daarbij een rib, waarna ze koudvuur opliep. Ze bleef hierdoor de rest van haar leven verlamd en aan bed gekluisterd. Toen ze een paar jaar later weer eens opstan­dig was over haar lij­den, beval haar biecht­va­der, Jan Pot, haar aan de passie van Jezus te over­we­gen. Ze kreeg daardoor zoveel voldoe­ning, dat ze uit­ein­delijk haar ziekte ‘nog niet wilde ruilen voor een Wees­ge­groet’. Zij stierf uit­ein­delijk op 14 april 1433 in Schie­dam. Vanaf Vaticanum II geldt als haar feest­dag 14 juni.

Zondag 19 juni - Sacra­ments­dag

Sacra­ments­dag (in het Latijn Sanctissimi corporis et sanguinis Christi solemnitas), ook wel het Hoog­feest van het Aller­hei­ligst Sacra­ment genoemd, is een hoog­feest binnen de Rooms Katho­lie­ke Kerk. Het feest valt oor­spron­ke­lijk op de tweede don­der­dag na Pink­ste­ren, maar wordt vandaag de dag in Neder­landse, Belgische en Ita­li­aanse kerken meestal gevierd op de zon­dag erna. In vele katho­lie­ke kerken wordt op Sacra­ments­dag het Aller­hei­ligst Sacra­ment, een Hostie in een Monstrans, door het centrum van stad of dorp gedragen in een pro­ces­sie.

Vrij­dag 24 juni - Hoog­feest van het H. Hart van Jezus

H. Hart van JezusHet Hoog­feest van het Heilig Hart is een hoog­feest in de li­tur­gische kalen­der van de Katho­lie­ke Kerk. Het wordt op de derde vrij­dag na Pink­ste­ren gevierd en valt meestal in de maand juni. Daarom wordt de maand juni soms wel de ‘Maand van het Heilig Hart’ genoemd. Het Heilig-Hart­feest ontstond in Frank­rijk: in 1672 gaf de bis­schop van Rennes aan de reli­gi­euze con­gre­ga­ties van de H. Johannes Eudes (1601-1680) voor het eerst verlof om een feest ter ere van het Heilig Hart van Jezus te vieren. In 1765 erkende Paus Clemens XIII deze dag offi­cieel als een plaat­se­lijk feest. Paus Pius IX schreef het feest in 1856 voor heel de Kerk voor.

Zater­dag 25 juni
Hoog­feest van de geboorte van Johannes de Doper

Op deze dag viert de Kerk het hoog­feest van de geboorte van de heilige Johannes de Doper, de voorloper van de Heer, die reeds van vreugde opsprong in de schoot van zijn moe­der, die vervuld was van de Heilige Geest, om de komst van het heil van de mensen. Hij kon­digde ook door zijn geboorte zelf Christus de Heer aan. Er scheen zoveel genade in hem dat de Heer zelf over hem zei dat er niemand die uit vrouwen geboren werd, groter was dan Johannes de Doper. Het hoog­feest wordt normaal ge­spro­ken gevierd op 24 juni, maar wordt dit jaar naar een dag later geschoven van­wege het Hoog­feest van het Heilig Hart van Jezus.

Zondag 26 juni
Voor Opus Dei: Hoog­feest van H. Jozef-Maria Escrivá

Heilige H. Jozef-Maria EscriváJosef-Maria Escrivá de Balaguer y Albas ( * 9 januari 1902 - † 26 juni 1975) is een in 2002 heiligverklaarde Spaanse pries­ter. Op 2 ok­to­ber 1928 stichtte hij het Opus Dei (Werk van God). Doel van het Opus Dei is gelo­vi­gen eraan te her­in­ne­ren dat zij ge­roe­pen zijn om in hun dage­lijks leven heilig te wor­den. Vanaf 1928 wijdde Escrivá zich geheel aan de ont­wik­ke­ling van het Opus Dei.

Woens­dag 29 juni - Hoog­feest HH. apos­te­len Petrus en Paulus

HH. apostelen Petrus en PaulusHet Hoog­feest van de Heilige apos­te­len Petrus en Paulus is een hoog­feest in zowel de Katho­lie­ke als de Oosters-orthodoxe Kerk ter nage­dach­te­nis aan de mar­tel­dood van de heilige apos­te­len Petrus en Paulus. Het feest wordt gevierd op 29 juni. Wanneer dit samenvalt met een zon­dag, heeft dit hoog­feest altijd voorrang op de zon­dagsli­tur­gie.

(bron: Rkli­tur­gie.nl, Rkkerk.nl, Wikipedia)

overzicht van bijdragen:
zaterdag, 1 juni 2024Hoogfeest HH. Petrus en Paulus
dinsdag, 16 april 2024Meimaand - Mariamaand
zondag, 7 april 2024Maria Boodschap
woensdag, 27 maart 2024Licht van Christus
dinsdag, 19 maart 2024Feest H. Jozef
donderdag, 1 februari 2024Vastenoverweging
dinsdag, 9 januari 2024The Screwtape letters
 
woensdag, 27 december 2023Maximiliaan Kolbe
zaterdag, 9 december 2023Johannes van Kenty
maandag, 27 november 2023Maria Onbevlekte Ontvangenis
zondag, 12 november 2023Christus Koning
dinsdag, 24 oktober 2023De Mantel van Sint Maarten
donderdag, 28 september 2023150e Geboortedag Mgr. Frans Schraven
zaterdag, 16 september 2023Kerkleraressen
vrijdag, 15 september 2023Het feest van Maria Moeder van Smarten
donderdag, 17 augustus 2023Maria Geboorte
zaterdag, 8 juli 2023De stilte in
maandag, 5 juni 2023Juni - Maand van het Heilig Hart
zondag, 23 april 2023Mei - Mariamaand
woensdag, 8 maart 2023Vasten?
vrijdag, 17 februari 2023HH. Perpétua & Felicitas
maandag, 30 januari 2023HH. Cyrillus en Methodius
dinsdag, 10 januari 2023Paus Benedictus over de dood
 
woensdag, 23 november 2022Maria Onbevlekt Ontvangen
maandag, 22 augustus 2022Franciscus van Assisi
maandag, 4 juli 2022Bedevaart
vrijdag, 20 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 9 mei 2022IJsheiligen
maandag, 2 mei 2022Titus
vrijdag, 4 februari 2022Veertigdagentijd
maandag, 10 januari 2022Maria Lichtmis
donderdag, 6 januari 2022Driekoningen
 
maandag, 22 november 2021Advent
maandag, 8 november 2021Christus Koning
dinsdag, 2 november 2021H. Hubertus
woensdag, 13 oktober 2021Johannes Paulus II
woensdag, 29 september 2021Zeeslag bij Lepanto
woensdag, 15 september 2021Priesterboord
woensdag, 18 augustus 2021Feest van de Kruisverheffing
donderdag, 12 augustus 2021Maria Tenhemelopneming
zondag, 25 juli 2021Vier of vijf broden?
vrijdag, 16 juli 2021Maria Magdalena
maandag, 7 juni 2021Bon Camino
maandag, 17 mei 2021Pinksteren
dinsdag, 11 mei 2021Hemelvaartsdag
vrijdag, 23 april 2021Meimaand Mariamaand
dinsdag, 6 april 2021Vijftigdagentijd
zondag, 4 april 2021Hij is verrezen!
dinsdag, 30 maart 2021Chrismamis
maandag, 22 maart 2021Maria Boodschap
woensdag, 10 maart 2021Op weg naar Pasen
woensdag, 17 februari 2021Veertigdagentijd
woensdag, 13 januari 2021Maria Lichtmis
maandag, 4 januari 2021Doop van de Heer
zaterdag, 2 januari 2021Driekoningen
 
dinsdag, 10 november 2020Advent
maandag, 28 september 2020Mariafeesten
maandag, 15 juni 2020Hoogfeesten
vrijdag, 1 mei 2020Thuis bij Maria
vrijdag, 3 april 2020Overweging bij Palmpasen
vrijdag, 21 februari 2020Veertig dagen vasten?
zondag, 2 februari 2020Valentijnsdag
maandag, 6 januari 2020Een jezuïet, een benedictijn en een franciscaan
 
woensdag, 25 december 2019Secret Santa
dinsdag, 26 november 2019Advent
woensdag, 20 november 2019Christus Koning
zaterdag, 9 november 2019Sint Maarten
dinsdag, 5 november 2019H. Odrada
vrijdag, 18 oktober 2019Allerzielen
donderdag, 10 oktober 2019Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans
donderdag, 12 september 2019Franciscus
donderdag, 25 juli 2019Vakantie
dinsdag, 18 juni 2019Sacramentsdag
zaterdag, 8 juni 2019Pinksteren
woensdag, 29 mei 2019Hemelvaartsdag
vrijdag, 17 mei 2019Stemadvies
woensdag, 24 april 2019Zoete Moeder
donderdag, 18 april 2019Notre Dame
zondag, 14 april 2019Goede Week
donderdag, 7 maart 2019Askruisje
 
woensdag, 11 juli 2018Een waslijst afgewerkt
dinsdag, 8 mei 2018Een vlieger vanaf Hemelvaart
maandag, 26 maart 2018Opstaan in het licht van Pasen
donderdag, 15 februari 2018Aswoensdag of Valentijnsdag?
 
woensdag, 6 december 2017Een Coca Cola malloot of het Kerstkind?
donderdag, 2 november 2017Allerzielen
maandag, 26 juni 2017Terugblik op mijn priesterwijding
zaterdag, 20 mei 2017Afscheid
dinsdag, 25 april 2017Een afbeelding van Christus verscheuren!
vrijdag, 17 maart 2017Minderheidskerk
zondag, 5 maart 2017Leen mij
vrijdag, 17 februari 2017Carnaval
 
dinsdag, 27 december 2016Vakantie tussen Kerstmis en Oud-en-nieuw
vrijdag, 18 november 2016Doordeweekse viering
dinsdag, 25 oktober 2016Allerheiligen en Allerzielen
zondag, 21 augustus 2016Bijzondere vondst Hedel
dinsdag, 9 augustus 2016Voor het ouderschap zijn geen opleidingen
maandag, 6 juni 2016Laatste Mis Hedel
zondag, 22 mei 2016Priesterwijding
donderdag, 31 maart 2016Een nieuwe bisschop
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer