Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Zoete Moeder

woensdag, 24 april 2019
foto: Wim Koopman
Zoete Moeder

Het houten beeld van Maria en kind in de Sint Jan dateert uit de periode 1270-1320. Het had sinds ongeveer 1380 een vaste plaats in de kapel bij de toren, die dan ook nog in gebruik was als doop­ka­pel. Vanaf 1380 wor­den vele won­de­ren toege­schre­ven aan het beeld en komt een sterke ver­ering op gang. Deze won­deren zijn opge­te­kend in het Mirakel­boek, dat bewaard is ge­ble­ven.

Kort na de inname van ’s-Hertogen­bosch in 1629 werd het beeld de stad uitgesmokkeld naar Antwerpen, van­waar het nog begin 1630 op verzoek van de landvoogdes Isabella naar Brussel werd over­ge­bracht. Het werd onder­gebracht in de kerk van de reguliere kanun­niken, de Sint Jacobs­kerk op de Couden­berg.

Op 3 april 1630 werd het beeld in plech­tige pro­ces­sie over­ge­bracht naar de Sint Gauce­ri­cus­kerk te Brussel. Ten slotte kreeg het op 16 mei 1641 een plaats voor lan­gere tijd in de genoemde Sint Jacobs­kerk. Een daar opge­steld contract tussen deze kerk en de kanun­niken van de Bossche Sint Jan bepaalde dat het beeld tij­de­lijk in de Sint Jacobs­kerk kon blijven, maar dat het beeld en alle orna­menten zou­den te­rug­ke­ren naar 's-Hertogen­bosch als de Katho­lie­ke gods­dienst er weer in het open­baar bele­den mocht wor­den en de over­heid er toestem­ming voor gaf.

Ten gevolge van de Bataafse Omwen­teling in 1795 kwam de gods­dienst­vrij­heid in ’s-Hertogen­bosch terug. De terug­komst van het beeld liet echter tot 1853, het herstel van de bis­schop­pe­lijke hiërarchie in Neder­land, op zich wachten. Langdurige onderhan­de­lin­gen door apos­to­lisch vica­ris Den Duibbel­den en coad­ju­tor Zwijssen leid­den uit­ein­delijk eind de­cem­ber 1853 tot teruggave.

Terug naar ’s-Hertogen­bosch

Eind de­cem­ber 1853 werd het beeld in Brussel op­ge­haald, tege­lijk met het Mirakel­boek dat al die tijd in het Belgische Mechelen (aarts­bis­dom van België) bewaard was, waarna het met plech­tig ver­toon werd in­ge­haald in de Sint Jan. Hier verkreeg het beeld in 1855 zijn de­fi­ni­tieve plaats op zijn oude plek in de inmiddels gerestaureerde Maria­ka­pel bij de toren, waar het vanaf 1867 op een neogo­tische altaartroon werd geplaatst.

Honderd jaar later werd het beeld geplaatst onder een neo-barokke troonhemel. En weer later op de wijze waarop het beeld nu te zien is met een purperrode ach­ter­grond geflan­keerd door ex-voto’s uit de 19e, 20e en 21e eeuw (geschenken van pelgrims na een verhoord gebed), het mirakel­boek en een prach­tige bloemen­zee die Bosschenaren en Braban­ders dage­lijks in de vazen plaatsen.

De Zoete Moeder wordt bekleed met ver­schil­lende man­tels, naar gelang de li­tur­gische tijdspanne en de in de loop van de jaren ontstane traditie.

Meimaand - Maria­maand

Elk jaar in mei wordt de Zoete Moeder speciaal vereerd in de Sint-Jans­kathe­draal. ’s Zondags zijn er dan maar liefst vier Eucha­ris­tie­vie­ringen: om 7.00, 8.30, 10.00 en 11.45 uur. De ka­the­draal zit dan bijna elke vie­ring helemaal vol en pelgrims komen van heide en verre om Onze Lieve Vrouw van ’s-Hertogen­bosch te vereren.

Het is inmiddels traditie dat ook onze pa­ro­chie in de mei­maand een bede­vaart houdt naar de Zoete Moeder. Op zon­dag 5 mei loopt een groep pelgrims na een korte gebeds­vie­ring om 6.30 uur in Am­mer­zo­den via Treuren­burg naar de ka­the­draal waar ze aan­slui­ten bij de Eucha­ris­tie­vie­ring van 10.00 uur. Speciaal voor ge­zin­nen is er tevens de moge­lijk­heid om met de fiets of de auto om 8.00 uur te verzamelen bij de kerk te Velddriel.

Op zon­dag 12 mei wordt na de Eucha­ris­tie­vie­ring van 11.45 uur de tra­di­tio­nele bid­tocht gehou­den met het beeld van de Zoete Moeder. De route loopt door de Bossche bin­nen­stad langs diverse Maria­beeldjes en -beel­den die in diverse gevels prijken en die voor de gelegen­heid zijn voor­zien van geel-witte bloemen en een wit-blauwe vlag. Of de bid­tocht buiten doorgaat is na­tuur­lijk af­han­ke­lijk van het weer - in 2018 moest helaas op het laatste moment de tocht naar buiten wor­den afgeblazen van­wege de regen. Hope­lijk kunnen we dit jaar weer gewoon naar buiten!

overzicht van bijdragen:
zondag, 7 april 2024Maria Boodschap
woensdag, 27 maart 2024Licht van Christus
dinsdag, 19 maart 2024Feest H. Jozef
donderdag, 1 februari 2024Vastenoverweging
dinsdag, 9 januari 2024The Screwtape letters
 
woensdag, 27 december 2023Maximiliaan Kolbe
zaterdag, 9 december 2023Johannes van Kenty
maandag, 27 november 2023Maria Onbevlekte Ontvangenis
zondag, 12 november 2023Christus Koning
dinsdag, 24 oktober 2023De Mantel van Sint Maarten
donderdag, 28 september 2023150e Geboortedag Mgr. Frans Schraven
zaterdag, 16 september 2023Kerkleraressen
vrijdag, 15 september 2023Het feest van Maria Moeder van Smarten
donderdag, 17 augustus 2023Maria Geboorte
zaterdag, 8 juli 2023De stilte in
maandag, 5 juni 2023Juni - Maand van het Heilig Hart
zondag, 23 april 2023Mei - Mariamaand
woensdag, 8 maart 2023Vasten?
vrijdag, 17 februari 2023HH. Perpétua & Felicitas
maandag, 30 januari 2023HH. Cyrillus en Methodius
dinsdag, 10 januari 2023Paus Benedictus over de dood
 
woensdag, 23 november 2022Maria Onbevlekt Ontvangen
maandag, 22 augustus 2022Franciscus van Assisi
maandag, 4 juli 2022Bedevaart
vrijdag, 20 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 9 mei 2022IJsheiligen
maandag, 2 mei 2022Titus
vrijdag, 4 februari 2022Veertigdagentijd
maandag, 10 januari 2022Maria Lichtmis
donderdag, 6 januari 2022Driekoningen
 
maandag, 22 november 2021Advent
maandag, 8 november 2021Christus Koning
dinsdag, 2 november 2021H. Hubertus
woensdag, 13 oktober 2021Johannes Paulus II
woensdag, 29 september 2021Zeeslag bij Lepanto
woensdag, 15 september 2021Priesterboord
woensdag, 18 augustus 2021Feest van de Kruisverheffing
donderdag, 12 augustus 2021Maria Tenhemelopneming
zondag, 25 juli 2021Vier of vijf broden?
vrijdag, 16 juli 2021Maria Magdalena
maandag, 7 juni 2021Bon Camino
maandag, 17 mei 2021Pinksteren
dinsdag, 11 mei 2021Hemelvaartsdag
vrijdag, 23 april 2021Meimaand Mariamaand
dinsdag, 6 april 2021Vijftigdagentijd
zondag, 4 april 2021Hij is verrezen!
dinsdag, 30 maart 2021Chrismamis
maandag, 22 maart 2021Maria Boodschap
woensdag, 10 maart 2021Op weg naar Pasen
woensdag, 17 februari 2021Veertigdagentijd
woensdag, 13 januari 2021Maria Lichtmis
maandag, 4 januari 2021Doop van de Heer
zaterdag, 2 januari 2021Driekoningen
 
dinsdag, 10 november 2020Advent
maandag, 28 september 2020Mariafeesten
maandag, 15 juni 2020Hoogfeesten
vrijdag, 1 mei 2020Thuis bij Maria
vrijdag, 3 april 2020Overweging bij Palmpasen
vrijdag, 21 februari 2020Veertig dagen vasten?
zondag, 2 februari 2020Valentijnsdag
maandag, 6 januari 2020Een jezuïet, een benedictijn en een franciscaan
 
woensdag, 25 december 2019Secret Santa
dinsdag, 26 november 2019Advent
woensdag, 20 november 2019Christus Koning
zaterdag, 9 november 2019Sint Maarten
dinsdag, 5 november 2019H. Odrada
vrijdag, 18 oktober 2019Allerzielen
donderdag, 10 oktober 2019Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans
donderdag, 12 september 2019Franciscus
donderdag, 25 juli 2019Vakantie
dinsdag, 18 juni 2019Sacramentsdag
zaterdag, 8 juni 2019Pinksteren
woensdag, 29 mei 2019Hemelvaartsdag
vrijdag, 17 mei 2019Stemadvies
woensdag, 24 april 2019Zoete Moeder
donderdag, 18 april 2019Notre Dame
zondag, 14 april 2019Goede Week
donderdag, 7 maart 2019Askruisje
 
woensdag, 11 juli 2018Een waslijst afgewerkt
dinsdag, 8 mei 2018Een vlieger vanaf Hemelvaart
maandag, 26 maart 2018Opstaan in het licht van Pasen
donderdag, 15 februari 2018Aswoensdag of Valentijnsdag?
 
woensdag, 6 december 2017Een Coca Cola malloot of het Kerstkind?
donderdag, 2 november 2017Allerzielen
maandag, 26 juni 2017Terugblik op mijn priesterwijding
zaterdag, 20 mei 2017Afscheid
dinsdag, 25 april 2017Een afbeelding van Christus verscheuren!
vrijdag, 17 maart 2017Minderheidskerk
zondag, 5 maart 2017Leen mij
vrijdag, 17 februari 2017Carnaval
 
dinsdag, 27 december 2016Vakantie tussen Kerstmis en Oud-en-nieuw
vrijdag, 18 november 2016Doordeweekse viering
dinsdag, 25 oktober 2016Allerheiligen en Allerzielen
zondag, 21 augustus 2016Bijzondere vondst Hedel
dinsdag, 9 augustus 2016Voor het ouderschap zijn geen opleidingen
maandag, 6 juni 2016Laatste Mis Hedel
zondag, 22 mei 2016Priesterwijding
donderdag, 31 maart 2016Een nieuwe bisschop
dinsdag, 23 februari 2016Ik heb al Pasen gevierd!
dinsdag, 26 januari 2016Zingen in de klas
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer