Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

De stilte in

zaterdag, 8 juli 2023
De stilte in

Als je langzamer gaat, zul je alles anders ervaren; wat je tevoren niet bemerkte, zul je gaan zien als je langzamer gaat. Wondertjes zul je soms ontwaren, als je niet gehaast maar kalm passeert. Rust met bedacht­zaam­heid opent ons en helpt ons om op een dieper niveau te ervaren. De zomer kan een tijd van genade zijn.

Je ziet dat ik druk ben

Veel mensen zijn normaal druk, want er komen veel ver­plich­tingen op hen af. Je moet nog iets af hebben en dan schiet de tijd om rus­tig te zitten, te luis­te­ren en aan­dacht te hebben voor degenen die je het meest nabij zijn, er ge­mak­ke­lijk bij in. “Nu even niet, je ziet dat ik druk ben”, klinkt het dan. En ls het niet gezegd wordt, wordt het wel aan­ge­voeld: Die is te druk, heeft nu geen tijd voor mij. Hier moet ik niet mee aan­ko­men. Dat is be­grij­pe­lijk en er is soms niet on­mid­del­lijk iets aan te doen, maar eigen­lijk zou­den we altijd over reserve­tijd moeten kunnen be­schik­ken, zodat er ruimte overblijft voor mensen, vooral voor wie dringend onze aan­dacht nodig hebben.

Mensen of dingen?

Dat is trouwens ook een goede vraag: waar gaat mijn aan­dacht het meest naar uit, naar dringende zaken, naar alles wat af moet of naar de behoeften van naasten aan een dieper contact met rust en tijd? Wij doen vaak alsof de dingen die we moeten het be­lang­rijk­ste zijn, terwijl in feite het de mensen zijn die veel meer tellen.

Rust en ruimte

Wat zal bij­voor­beeld een harte­lijke ouder-kind relatie met genoeg tijd om onge­pland te kunnen praten, veel goed doen. Zo ken ik een echtpaar dat geen afwasmachine nam, omdat het samen afwassen en afdrogen zo’n be­lang­rijk moment was in het gezin. Maar ook samen eten, samen bid­den of samen iets onder­ne­men, kan heel be­lang­rijk zijn. Het gaat erom dat er de rust en ruimte is, waardoor je iets zon­der plan­ning of afspraak en mis­schien langs een omweg ter sprake kunt brengen.

En hoe het bij mij is?

Ik heb na­tuur­lijk zelf geen gezin, al heb ik wel als kind in een gezin geleefd en heb ik als pries­ter vele ge­zin­nen bezocht. En ik merk hoe be­lang­rijk rust en ruimte zijn ook om met pries­ters, diakens, cate­chisten en andere mensen met wie ik als bis­schop verbon­den ben, te kunnen spreken op een dieper dan alleen een zake­lijk niveau. Ik zou voor hen graag een goede gees­te­lij­ke vader willen zijn. Daarbij heb ik het gevoel dat mis­schien ook veel ouders hebben: dat ik tekortschiet omdat zoveel problemen aan­dacht vragen, zoveel zaken moeten wor­den gere­geld.

We zijn beperkt, het hoeft niet af...

Ook dit is iets wat we moeten leren ac­cep­teren: we kunnen zo goed moge­lijk proberen er te zijn voor anderen, maar we kunnen niet alles, we zijn maar beperkte mensen. Wat zou het mooi zijn als de mensen om ons heen tenminste de liefde zou­den kunnen ervaren in wat we zeggen en doen, ook al schiet ons doen en laten tekort doordat we lang niet alles kunnen doen wat wordt verwacht. Willen de mensen liefde kunnen ervaren dan is weer de rust en ruimte van groot belang. We kunnen beter twee dingen doen met rust en ontspan­ning, met aan­dacht en vrede, dan vier dingen gehaast en op­per­vlak­kig.

In de stilte...

Ook in onze relatie tot God zijn rust en ruimte heel be­lang­rijk. Om te kunnen bid­den is het be­lang­rijk te kunnen gaan staan in de onein­dige ruimte van de eeuwige God, om jezelf bewust te bevin­den in de aanwe­zig­heid van die goede Vader. In de Igna­ti­aanse traditie begint het gebed dan ook met de blik en vooral de aan­dacht omhoog geheven om voor ons geestesoog te zien hoe de goede God ons ziet.

Een keer per maand ga ik een dag de stilte in om God te zoeken. Op zo’n stille dag en vooral tij­dens de retraite die veel lan­ger duurt, merk ik altijd weer hoe ik God en heel mijn bestaan anders ervaar dan op ‘gewone’ dagen. De stilte veran­dert je blik en je hart. Ik denk dat dit voor bijna ie­der­een geldt.

Waarom geloven er in onze tijd zo weinig mensen? Een be­lang­rijk deel van het ant­woord lijkt mij te zijn: omdat er zo weinig stilte is en inner­lijke ruimte... Ik wens U een goede zomer, mét stilte, rust en ruimte...

+ Bis­schop Johannes Hendriks

overzicht van bijdragen:
zondag, 7 april 2024Maria Boodschap
woensdag, 27 maart 2024Licht van Christus
dinsdag, 19 maart 2024Feest H. Jozef
donderdag, 1 februari 2024Vastenoverweging
dinsdag, 9 januari 2024The Screwtape letters
 
woensdag, 27 december 2023Maximiliaan Kolbe
zaterdag, 9 december 2023Johannes van Kenty
maandag, 27 november 2023Maria Onbevlekte Ontvangenis
zondag, 12 november 2023Christus Koning
dinsdag, 24 oktober 2023De Mantel van Sint Maarten
donderdag, 28 september 2023150e Geboortedag Mgr. Frans Schraven
zaterdag, 16 september 2023Kerkleraressen
vrijdag, 15 september 2023Het feest van Maria Moeder van Smarten
donderdag, 17 augustus 2023Maria Geboorte
zaterdag, 8 juli 2023De stilte in
maandag, 5 juni 2023Juni - Maand van het Heilig Hart
zondag, 23 april 2023Mei - Mariamaand
woensdag, 8 maart 2023Vasten?
vrijdag, 17 februari 2023HH. Perpétua & Felicitas
maandag, 30 januari 2023HH. Cyrillus en Methodius
dinsdag, 10 januari 2023Paus Benedictus over de dood
 
woensdag, 23 november 2022Maria Onbevlekt Ontvangen
maandag, 22 augustus 2022Franciscus van Assisi
maandag, 4 juli 2022Bedevaart
vrijdag, 20 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 9 mei 2022IJsheiligen
maandag, 2 mei 2022Titus
vrijdag, 4 februari 2022Veertigdagentijd
maandag, 10 januari 2022Maria Lichtmis
donderdag, 6 januari 2022Driekoningen
 
maandag, 22 november 2021Advent
maandag, 8 november 2021Christus Koning
dinsdag, 2 november 2021H. Hubertus
woensdag, 13 oktober 2021Johannes Paulus II
woensdag, 29 september 2021Zeeslag bij Lepanto
woensdag, 15 september 2021Priesterboord
woensdag, 18 augustus 2021Feest van de Kruisverheffing
donderdag, 12 augustus 2021Maria Tenhemelopneming
zondag, 25 juli 2021Vier of vijf broden?
vrijdag, 16 juli 2021Maria Magdalena
maandag, 7 juni 2021Bon Camino
maandag, 17 mei 2021Pinksteren
dinsdag, 11 mei 2021Hemelvaartsdag
vrijdag, 23 april 2021Meimaand Mariamaand
dinsdag, 6 april 2021Vijftigdagentijd
zondag, 4 april 2021Hij is verrezen!
dinsdag, 30 maart 2021Chrismamis
maandag, 22 maart 2021Maria Boodschap
woensdag, 10 maart 2021Op weg naar Pasen
woensdag, 17 februari 2021Veertigdagentijd
woensdag, 13 januari 2021Maria Lichtmis
maandag, 4 januari 2021Doop van de Heer
zaterdag, 2 januari 2021Driekoningen
 
dinsdag, 10 november 2020Advent
maandag, 28 september 2020Mariafeesten
maandag, 15 juni 2020Hoogfeesten
vrijdag, 1 mei 2020Thuis bij Maria
vrijdag, 3 april 2020Overweging bij Palmpasen
vrijdag, 21 februari 2020Veertig dagen vasten?
zondag, 2 februari 2020Valentijnsdag
maandag, 6 januari 2020Een jezuïet, een benedictijn en een franciscaan
 
woensdag, 25 december 2019Secret Santa
dinsdag, 26 november 2019Advent
woensdag, 20 november 2019Christus Koning
zaterdag, 9 november 2019Sint Maarten
dinsdag, 5 november 2019H. Odrada
vrijdag, 18 oktober 2019Allerzielen
donderdag, 10 oktober 2019Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans
donderdag, 12 september 2019Franciscus
donderdag, 25 juli 2019Vakantie
dinsdag, 18 juni 2019Sacramentsdag
zaterdag, 8 juni 2019Pinksteren
woensdag, 29 mei 2019Hemelvaartsdag
vrijdag, 17 mei 2019Stemadvies
woensdag, 24 april 2019Zoete Moeder
donderdag, 18 april 2019Notre Dame
zondag, 14 april 2019Goede Week
donderdag, 7 maart 2019Askruisje
 
woensdag, 11 juli 2018Een waslijst afgewerkt
dinsdag, 8 mei 2018Een vlieger vanaf Hemelvaart
maandag, 26 maart 2018Opstaan in het licht van Pasen
donderdag, 15 februari 2018Aswoensdag of Valentijnsdag?
 
woensdag, 6 december 2017Een Coca Cola malloot of het Kerstkind?
donderdag, 2 november 2017Allerzielen
maandag, 26 juni 2017Terugblik op mijn priesterwijding
zaterdag, 20 mei 2017Afscheid
dinsdag, 25 april 2017Een afbeelding van Christus verscheuren!
vrijdag, 17 maart 2017Minderheidskerk
zondag, 5 maart 2017Leen mij
vrijdag, 17 februari 2017Carnaval
 
dinsdag, 27 december 2016Vakantie tussen Kerstmis en Oud-en-nieuw
vrijdag, 18 november 2016Doordeweekse viering
dinsdag, 25 oktober 2016Allerheiligen en Allerzielen
zondag, 21 augustus 2016Bijzondere vondst Hedel
dinsdag, 9 augustus 2016Voor het ouderschap zijn geen opleidingen
maandag, 6 juni 2016Laatste Mis Hedel
zondag, 22 mei 2016Priesterwijding
donderdag, 31 maart 2016Een nieuwe bisschop
dinsdag, 23 februari 2016Ik heb al Pasen gevierd!
dinsdag, 26 januari 2016Zingen in de klas
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer