Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Advent

maandag, 22 november 2021
foto: David Bartus
Adventskrans
Adventskrans

Het ker­ke­lijk jaar loopt ten einde. Op 21 no­vem­ber vieren we de laatste zon­dag van ker­ke­lijk jaar B en op zon­dag 28 no­vem­ber begint ker­ke­lijk jaar C met de Advent. We berei­den ons voor op de geboorte van onze ver­los­ser in de nacht van 24 op 25 de­cem­ber.

Adventus - komst

De advent is in het chris­ten­dom de bena­ming voor de aanloop­pe­rio­de naar kerst. De naam advent komt van het Latijnse woord adventus, dat komst betekent. In de advents­pe­rio­de berei­den chris­te­nen zich voor op het kerst­feest, het feest waarbij de geboorte van Jezus wordt her­dacht.

Vier zon­da­gen

Het Li­tur­gisch jaar begint met de advent. Eenvou­dig gerekend begint de advent vier zon­da­gen voor Kerst­mis. De advent begint altijd op de zon­dag die het dichtst bij het feest van de Heilige Andreas (30 no­vem­ber) valt. De advent ein­digt op 24 de­cem­ber bij het avond­ge­bed. Hierdoor is de lengte van de advents­pe­rio­de ver­schil­lend, maar telt wel altijd vier zon­da­gen:

28 no­vem­ber Eerste Zondag van de Advent ‘Zondag Levavi’
5 de­cem­ber Tweede Zondag van de Advent ‘Zondag Populus Sion’
12 de­cem­ber Derde Zondag van de Advent ‘Zondag Gaudete’
19 de­cem­ber Vierde Zondag van de Advent ‘Zondag Rorate’

Sym­bo­li­sche gebruiken

In huizen en kerken wordt de advent sym­bo­li­sch zicht­baar gemaakt door een kaarsenstan­daard of een advents­krans waarop vier kaarsen staan. Elke zon­dag wordt een extra kaars aangestoken. Op de laatste zon­dag voor Kerst­mis bran­den dan alle kaarsen.

In de Rooms-Katho­lie­ke Kerk en ook de Angli­caanse en Oud-Katho­lie­ke Kerken wordt vanaf 17 t/m 24 de­cem­ber wordt de Kerstnoveen gehou­den. Er zijn dan geen ge­dach­te­nissen van heiligen en het dragen van paarse gewa­den is verplicht voorge­schre­ven.

Tijdens de advents­pe­rio­de wordt in kerken ge­bruik­ge­maakt van de li­tur­gische kleur paars, de kleur van boete en inkeer. Op de derde zon­dag van de advent, zon­dag Gaudete, kan de kleur roze gebruikt wor­den om het fees­te­lij­ke karakter van deze zon­dag weer te geven.

Adventskalen­der

Thuis wordt in som­mi­ge streken een adventskalen­der gebruikt, die begint op de eerste Advents­zon­dag of op 1 de­cem­ber. Vaak bevat die voor elke dag een doosje of een luikje, waar­van er elke dag eentje mag wor­den geopend door de kin­de­ren. Er zit dan een chocolaatje of een klein stukje speel­goed in. De stich­ting Kin­de­ren bid­den voor Kin­de­ren biedt een online Adventskalen­der aan:

Advents­krans

Een Advents­krans is een hangende of liggende ronde krans van dennen- of sparrengroen. Het is een symbool van hoop. Hoop op de komst van Jezus Christus, het Licht van de Wereld. Op de krans staan vier kaarsen waar­van er elke zon­dag van de Advent één meer wordt aangestoken. Zo leven we elke zon­dag meer toe naar Kerst­mis. Met Kerst­mis bran­den alle vier de kaarsen. De krans heeft paarse linten. Paars is de li­tur­gische kleur die hoort bij Advent. Deze kleur nodigt uit om je te be­zin­nen. Om even stil te staan in de drukte van alle­dag en je hart weer opnieuw voor God open te stellen. In elke Rooms-Katho­lie­ke Kerk staat of hangt een Advents­krans, maar ook thuis en op school kun je een Advents­krans gebruiken.

Veel in­for­ma­tie over de Advent en de andere periodes in het ker­ke­lijke jaar is te vin­den op de web­si­te van Stich­ting Samuel Advies:

Over­we­gingen bij het zon­dagse Evan­ge­lie - Jaar C

Mgr. Hendriks heeft drie boeken ge­schre­ven die door Uit­ge­ve­rij Adveniat zijn uit­ge­bracht met daarin een over­we­ging bij het zon­dags Evan­ge­lie. Behalve een in­spi­ra­tie­bron voor pries­ters die de preek van zon­dag moeten voor­be­rei­den is het na­tuur­lijk ook een prach­tig in­spi­re­rend boek voor alle gelo­vi­gen.

overzicht van bijdragen:
zondag, 23 april 2023Mei - Mariamaand
woensdag, 8 maart 2023Vasten?
vrijdag, 17 februari 2023HH. Perp├ętua & Felicitas
maandag, 30 januari 2023HH. Cyrillus en Methodius
dinsdag, 10 januari 2023Paus Benedictus over de dood
woensdag, 23 november 2022Maria Onbevlekt Ontvangen
maandag, 22 augustus 2022Franciscus van Assisi
maandag, 4 juli 2022Bedevaart
vrijdag, 20 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 9 mei 2022IJsheiligen
maandag, 2 mei 2022Titus
vrijdag, 4 februari 2022Veertigdagentijd
maandag, 10 januari 2022Maria Lichtmis
donderdag, 6 januari 2022Driekoningen
maandag, 22 november 2021Advent
maandag, 8 november 2021Christus Koning
dinsdag, 2 november 2021H. Hubertus
woensdag, 13 oktober 2021Johannes Paulus II
woensdag, 29 september 2021Zeeslag bij Lepanto
woensdag, 15 september 2021Priesterboord
woensdag, 18 augustus 2021Feest van de Kruisverheffing
donderdag, 12 augustus 2021Maria Tenhemelopneming
zondag, 25 juli 2021Vier of vijf broden?
vrijdag, 16 juli 2021Maria Magdalena
maandag, 7 juni 2021Bon Camino
maandag, 17 mei 2021Pinksteren
dinsdag, 11 mei 2021Hemelvaartsdag
vrijdag, 23 april 2021Meimaand Mariamaand
dinsdag, 6 april 2021Vijftigdagentijd
zondag, 4 april 2021Hij is verrezen!
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer