Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

HH. Cyrillus en Methodius

Patroons van Europa

maandag, 30 januari 2023
HH. Cyrillus en Methodius

Cyrillus en Methodius waren broers en kwamen uit de Noord-Griekse stad Thessalonica. Ze waren monnik en ston­den in verbin­ding met de Oost-Europese culturen. Wie daar in hun dagen christen wilde wor­den, moest de Latijnse taal beheersen en de Latijnse cultuur op de koop toe nemen. Dat betekende in de praktijk dat het chris­te­lijk geloof voor de gewone man in het oosten ontoe­gan­ke­lijk bleef.

Cyrillus en Methodius gebruikten als eersten de Slavische taal in predi­king en on­der­richt. Bovendien maakten ze een vertaling in het Slavisch van de li­tur­gie, en dus ook van de bijbel­tek­sten die in de li­tur­gie wer­den voor­ge­le­zen. Om de klanken adequaat te kunnen weer­ge­ven moest zelfs een nieuw teken­schrift ont­wor­pen wor­den. Wij kennen het nu als het cyrillisch schrift, genoemd naar de uitvin­der ervan: onze heilige Cyrillus. Ge­woon­lijk wordt het bij ons 'Russisch schrift' genoemd.

Bij paus Hadrianus II († 872) wisten ze zelfs gedaan te krijgen dat in het oosten het Latijn in de ere­dienst helemaal werd ver­vangen door de Slavische taal. In één moeite door wijdde de paus hen ook tot bis­schop. Nog tij­dens dat­zelfde bezoek aan Rome overleed echter Cyrillus. Hij werd beschouwd als de denker, filo­soof en theoloog van de twee broers. Cyrillus ligt begraven in de kerk van San-Clemente te Rome; hij had diens relieken vanuit Rusland naar Rome over­ge­bracht.

In tegen­stel­ling tot zijn broer was Methodius eer­der prak­tisch inge­steld. Hij ging terug naar zijn Slavische volken - zoals de Bulgaren, Hongaren, Magyarenen Russen - om er het chris­te­lijk geloof ver­der te verbrei­den en vaste voet te geven. Maar hoe lan­ger hoe meer werd hij tegen­ge­werkt door collega-bis­schop­pen uit de omge­ving, omdat zij von­den dat hij teveel op hun terrein kwam en onder hun duiven schoot. Het kwam zelfs zover dat hij werd verbannen naar het Zuid-Duitse stadje Ellwangen. Daar sleet hij zijn laatste dagen door ver­der te werken aan de vertaling in het sla­visch van bijbel en li­tur­gie.

Feest­dag 14 februari

In tegen­stel­ling tot wat de commercie graag wil, viert de Kerk op 14 februari niet Valen­tijns­dag maar het feest van De heilige Cyrillus van Thessalonica en de heilige Methodius.

Vere­ring & Cultuur

Methodius ligt begraven in de Maria­kerk te Welehrad (= het hui­dige Staré Mesto).
Cyrillus en Methodius zijn van onschat­ba­re waarde geweest voor de versprei­ding van het chris­ten­dom in Oost-Europa. Tege­lijk daar­mee hebben ze de Slavische volken een eigen iden­ti­teit gegeven in de vorm van het cyrillisch schrift. Zij wor­den vereerd als de eerste apos­te­len onder de Slavische volken van Oost-Europa.

Patronaten

Paus Johannes-Paulus II († 2005) riep hen in 1980 uit tot mede­pa­troons van Europa. Sinds 1863 gol­den zij reeds als patroons van alle Slavische lan­den en volken. Hun voor­spraak wordt inge­roe­pen bij onweer.

Afge­beeld

Cyrillus wordt afge­beeld als bis­schop (tabberd, mijter, staf) met bekeerde ongelo­vi­gen bij zich; soms reikt een engel uit de hemel hem twee stenen tafelen om ze over te schrijven op perka­ment (ver­wij­zing naar Mozes die de twee stenen Wetstafelen vanuit de hemel ont­ving).

Methodius heeft vaak een afbeel­ding bij zich van het Laatste Oordeel. Het schijnt dat hij die graag gebruikte bij zijn predi­king. Hij schijnt daar­mee een Slavische koning met heel zijn hof­hou­ding tot het chris­te­lijk geloof gebracht te hebben.

(bron: Heiligen.net)

overzicht van bijdragen:
zondag, 23 april 2023Mei - Mariamaand
woensdag, 8 maart 2023Vasten?
vrijdag, 17 februari 2023HH. Perp├ętua & Felicitas
maandag, 30 januari 2023HH. Cyrillus en Methodius
dinsdag, 10 januari 2023Paus Benedictus over de dood
woensdag, 23 november 2022Maria Onbevlekt Ontvangen
maandag, 22 augustus 2022Franciscus van Assisi
maandag, 4 juli 2022Bedevaart
vrijdag, 20 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 9 mei 2022IJsheiligen
maandag, 2 mei 2022Titus
vrijdag, 4 februari 2022Veertigdagentijd
maandag, 10 januari 2022Maria Lichtmis
donderdag, 6 januari 2022Driekoningen
maandag, 22 november 2021Advent
maandag, 8 november 2021Christus Koning
dinsdag, 2 november 2021H. Hubertus
woensdag, 13 oktober 2021Johannes Paulus II
woensdag, 29 september 2021Zeeslag bij Lepanto
woensdag, 15 september 2021Priesterboord
woensdag, 18 augustus 2021Feest van de Kruisverheffing
donderdag, 12 augustus 2021Maria Tenhemelopneming
zondag, 25 juli 2021Vier of vijf broden?
vrijdag, 16 juli 2021Maria Magdalena
maandag, 7 juni 2021Bon Camino
maandag, 17 mei 2021Pinksteren
dinsdag, 11 mei 2021Hemelvaartsdag
vrijdag, 23 april 2021Meimaand Mariamaand
dinsdag, 6 april 2021Vijftigdagentijd
zondag, 4 april 2021Hij is verrezen!
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer