Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Christus Koning

woensdag, 20 november 2019
Christus Koning

We hebben bijna allemaal weleens met ‘pesten’ te maken gehad. Mis­schien bent U als kind gepest, dat is meestal iets wat je een leven lang niet vergeet en wat lit­te­kens achterlaat op de ziel van een kind.

Het is heel goed dat er te­gen­woor­dig veel aan­dacht voor wordt gevraagd en er allerlei pro­gram­ma’s wor­den ont­wik­keld om dat pesten tegen te gaan. Heel vaak weet iemand die pest niet wat die een ander aan doet. Voor kin­de­ren die anderen pesten geldt daarom dikwijls de bede van Jezus voor degenen die Hem aan het kruis sloegen: “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen”. Eén van de punten van een anti-pest­pro­gramma is dan ook vaak: dat een kind dat pest moet gaan leren beseffen wat het een ander kind aandoet.

Een kind dat anderen pest heeft eigen­lijk te weinig oog voor wat hij een ander aandoet en ingaan op het pest­ge­drag kan een mooi uitgangs­punt zijn om kin­de­ren meer inle­vings­ver­mogen bij te brengen. Maar niet alleen kin­de­ren leven zich vaak maar weinig in anderen in. Hoe vaak over­komt het ons­zelf niet dat we in een gesprek aan­dacht vragen voor onze eigen gevoelens, voor wat we zelf hebben mee­ge­maakt, maar aan het eind van het gesprek nog nau­we­lijks weten hoe het met die ander staat.

Soms denken mensen van zich­zelf: “Ik kan goed luis­te­ren”, maar het zou niet gek zijn om eens de proef op de som te nemen en ons na een gesprek af te vragen: Hoe heeft mijn gespreks­part­ner dit gesprek ervaren? Wat was voor hem of haar be­lang­rijk? Heb ik die ander gelegen­heid gegeven zich te uiten?

En na­tuur­lijk zijn er onder vol­was­se­nen ook mensen die anderen pesten. Wie weleens naar ‘de rij­dende rechter” kijkt, weet maar al te goed hoe las­tig en onverdraag­zaam mensen voor elkaar kunnen zijn. En we zijn na­tuur­lijk zelf ook niet volmaakt, ik althans niet.

Vandaag vieren we het feest van Christus Koning, de laatste zon­dag van het ker­ke­lijk jaar, ook het li­tur­gisch jaar genoemd. Volgende week begint het nieuwe ker­ke­lijk jaar met de eerste zon­dag van de Advent; dan richten we onze blik alweer op het naderende kerst­feest.

Als de li­tur­gie het heeft over “Christus Koning”, moet U daarbij niet denken aan een moderne koning, die lintjes en sch­ou­derklopjes uit­deelt en wijze woor­den spreekt en een geliefd symbool van natio­nale een­heid is. Nee, het gaat hier over een vorst, die alles voor het zeggen heeft, die mach­tig is, aan wie je niet voorbij kunt gaan. Hij is de Heerser over het heelal, de koning over heel de schep­ping. Die almach­tige Heer ont­moe­ten we vandaag in het evan­ge­lie als de minste van ons allen: een crimineel, wiens han­den en voeten zijn vast­ge­spij­kerd op een kruis; een man zon­der enige luister of aan­trek­ke­lijk­heid, die bloedt uit won­den over Zijn hele lichaam.

De kroon van deze koning is van doornen­tak­ken die tot bloe­dens toe in Zijn hoofd zijn gedrukt. En Hij wordt gepest: Hij was al geslagen en in het evan­ge­lie vandaag wordt Hij uitgelachen, er wordt met Hem gespot en Hij wordt gehoond. Dat is een won­der­lijke bood­schap op dit feest van Christus Koning: de Heer van hemel en aarde, wordt heel klein, mach­te­loos, gepest.

Als mensen, bij­voor­beeld kin­de­ren anderen pesten, hebben ze ergens de behoefte anderen te kleineren, andere mensen klein te maken, klein te hou­den en zich­zelf te verheffen; maar ware groot­heid zal juist eer geven aan een ander en zelf genoegen nemen met een kleinere plaats. Waar­lijk groot ben je als je de eer kunt laten aan een ander, als een ander er mag zijn, als je niet zozeer een behoefte volgt dat anderen moeten zien en waar­de­ren wat je allemaal hebt gedaan, maar genoegen neemt met een kleine plaats in de schaduw, ja, als je zelfs probeert om in de schaduw te blijven, niet te veel licht op je eigen persoon te laten vallen.

God is groot, Jezus is groot, Hij hoefde zich niet te bewijzen, Hij ís Koning en ieder moment dat we adem hebben, is aan Hem te danken. Wij zijn allemaal kleine mensen, af­han­ke­lijke mensen, niets hebben we uit­ein­de­lijk van ons­zelf, alles is gekregen. Maar Hij is wer­ke­lijk groot: Hij is een Koning in en door en voor wie alles geschapen is, hoofd en oorsprong van alles en Hij heeft ons ontrukt aan het domein van de duisternis, zoals de tweede lezing vandaag zei.

Kortom, alles hebben wij aan Hem te danken. Maar Hij die dus wer­ke­lijk groot is, heeft zich klein gemaakt, Hij heeft zich laten vastspijkeren, Hij heeft zich uit laten lachen, laten geselen en bespotten, Hij heeft zich laten pesten. Dit is niet om te zeggen dat het niet erg is als kin­de­ren gepest wor­den, want dat is het wél! Het is ook niet om te zeggen, dat daar niets aan gedaan moet wor­den, want dat moet wél!

Maar dit is wel om te zeggen dat we niet moeten pesten, want als we pesten proberen we ons te verheffen boven anderen en anderen naar bene­den te drukken. We gunnen anderen dan niet het licht in de ogen. We wor­den juist uit­ge­no­digd om met anderen mee te leven, er vooral voor de zwaksten te zijn, liefde en begrip te hebben voor wie wellicht wat min­der kan, wat min­der doet, wat min­der heeft maar niet min­der is, want die mens is een schepsel Gods, gemaakt naar het beeld en de gelijkenis van God. We wor­den juist ge­roe­pen om het kleine, het zwakke te eren en in die eerbied voor het kleine ligt onze red­ding, zoals die goede moor­de­naar - die mis­da­diger die naast Jezus hing - zo goed erkende toen die zei: “Jezus, denk aan Mij, wanneer Gij in uw ko­nink­rijk geko­men zijt”. Hij snapte het, hij bezat de eenvoud en de nede­rig­heid waar­mee je in het rijk van God kunt komen.

Onder dat kruis van Jezus stond Maria. Zij leed met Hem mee, zij was als moe­der en als gelo­vi­ge innig ver­bon­den met wat haar Zoon daar overkwam. Zij stond daar met die hou­ding van geloof, van overgave, ver­trouwen en dienst­baar­heid. Zij leert ons, met haar Zoon: Wie wil dienen, zal heersen, wie die­naar kan zijn en de minste, die kan koning zijn en heer.

Laten we dat voor­beeld volgen. Amen.

+ Mgr. Jan Hendriks

overzicht van bijdragen:
zondag, 30 juni 2024Heilige Birgitta
zaterdag, 1 juni 2024Hoogfeest HH. Petrus en Paulus
dinsdag, 16 april 2024Meimaand - Mariamaand
zondag, 7 april 2024Maria Boodschap
woensdag, 27 maart 2024Licht van Christus
dinsdag, 19 maart 2024Feest H. Jozef
donderdag, 1 februari 2024Vastenoverweging
dinsdag, 9 januari 2024The Screwtape letters
 
woensdag, 27 december 2023Maximiliaan Kolbe
zaterdag, 9 december 2023Johannes van Kenty
maandag, 27 november 2023Maria Onbevlekte Ontvangenis
zondag, 12 november 2023Christus Koning
dinsdag, 24 oktober 2023De Mantel van Sint Maarten
donderdag, 28 september 2023150e Geboortedag Mgr. Frans Schraven
zaterdag, 16 september 2023Kerkleraressen
vrijdag, 15 september 2023Het feest van Maria Moeder van Smarten
donderdag, 17 augustus 2023Maria Geboorte
zaterdag, 8 juli 2023De stilte in
maandag, 5 juni 2023Juni - Maand van het Heilig Hart
zondag, 23 april 2023Mei - Mariamaand
woensdag, 8 maart 2023Vasten?
vrijdag, 17 februari 2023HH. Perpétua & Felicitas
maandag, 30 januari 2023HH. Cyrillus en Methodius
dinsdag, 10 januari 2023Paus Benedictus over de dood
 
woensdag, 23 november 2022Maria Onbevlekt Ontvangen
maandag, 22 augustus 2022Franciscus van Assisi
maandag, 4 juli 2022Bedevaart
vrijdag, 20 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 9 mei 2022IJsheiligen
maandag, 2 mei 2022Titus
vrijdag, 4 februari 2022Veertigdagentijd
maandag, 10 januari 2022Maria Lichtmis
donderdag, 6 januari 2022Driekoningen
 
maandag, 22 november 2021Advent
maandag, 8 november 2021Christus Koning
dinsdag, 2 november 2021H. Hubertus
woensdag, 13 oktober 2021Johannes Paulus II
woensdag, 29 september 2021Zeeslag bij Lepanto
woensdag, 15 september 2021Priesterboord
woensdag, 18 augustus 2021Feest van de Kruisverheffing
donderdag, 12 augustus 2021Maria Tenhemelopneming
zondag, 25 juli 2021Vier of vijf broden?
vrijdag, 16 juli 2021Maria Magdalena
maandag, 7 juni 2021Bon Camino
maandag, 17 mei 2021Pinksteren
dinsdag, 11 mei 2021Hemelvaartsdag
vrijdag, 23 april 2021Meimaand Mariamaand
dinsdag, 6 april 2021Vijftigdagentijd
zondag, 4 april 2021Hij is verrezen!
dinsdag, 30 maart 2021Chrismamis
maandag, 22 maart 2021Maria Boodschap
woensdag, 10 maart 2021Op weg naar Pasen
woensdag, 17 februari 2021Veertigdagentijd
woensdag, 13 januari 2021Maria Lichtmis
maandag, 4 januari 2021Doop van de Heer
zaterdag, 2 januari 2021Driekoningen
 
dinsdag, 10 november 2020Advent
maandag, 28 september 2020Mariafeesten
maandag, 15 juni 2020Hoogfeesten
vrijdag, 1 mei 2020Thuis bij Maria
vrijdag, 3 april 2020Overweging bij Palmpasen
vrijdag, 21 februari 2020Veertig dagen vasten?
zondag, 2 februari 2020Valentijnsdag
maandag, 6 januari 2020Een jezuïet, een benedictijn en een franciscaan
 
woensdag, 25 december 2019Secret Santa
dinsdag, 26 november 2019Advent
woensdag, 20 november 2019Christus Koning
zaterdag, 9 november 2019Sint Maarten
dinsdag, 5 november 2019H. Odrada
vrijdag, 18 oktober 2019Allerzielen
donderdag, 10 oktober 2019Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans
donderdag, 12 september 2019Franciscus
donderdag, 25 juli 2019Vakantie
dinsdag, 18 juni 2019Sacramentsdag
zaterdag, 8 juni 2019Pinksteren
woensdag, 29 mei 2019Hemelvaartsdag
vrijdag, 17 mei 2019Stemadvies
woensdag, 24 april 2019Zoete Moeder
donderdag, 18 april 2019Notre Dame
zondag, 14 april 2019Goede Week
donderdag, 7 maart 2019Askruisje
 
woensdag, 11 juli 2018Een waslijst afgewerkt
dinsdag, 8 mei 2018Een vlieger vanaf Hemelvaart
maandag, 26 maart 2018Opstaan in het licht van Pasen
donderdag, 15 februari 2018Aswoensdag of Valentijnsdag?
 
woensdag, 6 december 2017Een Coca Cola malloot of het Kerstkind?
donderdag, 2 november 2017Allerzielen
maandag, 26 juni 2017Terugblik op mijn priesterwijding
zaterdag, 20 mei 2017Afscheid
dinsdag, 25 april 2017Een afbeelding van Christus verscheuren!
vrijdag, 17 maart 2017Minderheidskerk
zondag, 5 maart 2017Leen mij
vrijdag, 17 februari 2017Carnaval
 
dinsdag, 27 december 2016Vakantie tussen Kerstmis en Oud-en-nieuw
vrijdag, 18 november 2016Doordeweekse viering
dinsdag, 25 oktober 2016Allerheiligen en Allerzielen
zondag, 21 augustus 2016Bijzondere vondst Hedel
dinsdag, 9 augustus 2016Voor het ouderschap zijn geen opleidingen
maandag, 6 juni 2016Laatste Mis Hedel
zondag, 22 mei 2016Priesterwijding
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer