Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Christus Koning

woensdag, 20 november 2019
Christus Koning

We hebben bijna allemaal weleens met ‘pesten’ te maken gehad. Misschien bent U als kind gepest, dat is meestal iets wat je een leven lang niet vergeet en wat littekens achterlaat op de ziel van een kind.

Het is heel goed dat er te­gen­woor­dig veel aandacht voor wordt gevraagd en er allerlei pro­gram­ma’s worden ontwikkeld om dat pesten tegen te gaan. Heel vaak weet iemand die pest niet wat die een ander aan doet. Voor kinderen die anderen pesten geldt daarom dikwijls de bede van Jezus voor degenen die Hem aan het kruis sloegen: “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen”. Eén van de punten van een anti-pest­pro­gramma is dan ook vaak: dat een kind dat pest moet gaan leren beseffen wat het een ander kind aandoet.

Een kind dat anderen pest heeft eigenlijk te weinig oog voor wat hij een ander aandoet en ingaan op het pestgedrag kan een mooi uitgangspunt zijn om kinderen meer inlevings­ver­mogen bij te brengen. Maar niet alleen kinderen leven zich vaak maar weinig in anderen in. Hoe vaak overkomt het onszelf niet dat we in een gesprek aandacht vragen voor onze eigen gevoelens, voor wat we zelf hebben meegemaakt, maar aan het eind van het gesprek nog nauwelijks weten hoe het met die ander staat.

Soms denken mensen van zichzelf: “Ik kan goed luisteren”, maar het zou niet gek zijn om eens de proef op de som te nemen en ons na een gesprek af te vragen: Hoe heeft mijn gespreks­part­ner dit gesprek ervaren? Wat was voor hem of haar belangrijk? Heb ik die ander gelegenheid gegeven zich te uiten?

En natuurlijk zijn er onder volwassenen ook mensen die anderen pesten. Wie weleens naar ‘de rijdende rechter” kijkt, weet maar al te goed hoe lastig en onverdraagzaam mensen voor elkaar kunnen zijn. En we zijn natuurlijk zelf ook niet volmaakt, ik althans niet.

Vandaag vieren we het feest van Christus Koning, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook het liturgisch jaar genoemd. Volgende week begint het nieuwe kerkelijk jaar met de eerste zondag van de Advent; dan richten we onze blik alweer op het naderende kerstfeest.

Als de liturgie het heeft over “Christus Koning”, moet U daarbij niet denken aan een moderne koning, die lintjes en schouderklopjes uitdeelt en wijze woorden spreekt en een geliefd symbool van nationale eenheid is. Nee, het gaat hier over een vorst, die alles voor het zeggen heeft, die machtig is, aan wie je niet voorbij kunt gaan. Hij is de Heerser over het heelal, de koning over heel de schepping. Die almachtige Heer ontmoeten we vandaag in het evangelie als de minste van ons allen: een crimineel, wiens handen en voeten zijn vastgespijkerd op een kruis; een man zonder enige luister of aantrekkelijkheid, die bloedt uit wonden over Zijn hele lichaam.

De kroon van deze koning is van doornentakken die tot bloedens toe in Zijn hoofd zijn gedrukt. En Hij wordt gepest: Hij was al geslagen en in het evangelie vandaag wordt Hij uitgelachen, er wordt met Hem gespot en Hij wordt gehoond. Dat is een wonderlijke bood­schap op dit feest van Christus Koning: de Heer van hemel en aarde, wordt heel klein, machteloos, gepest.

Als mensen, bij­voor­beeld kinderen anderen pesten, hebben ze ergens de behoefte anderen te kleineren, andere mensen klein te maken, klein te houden en zichzelf te verheffen; maar ware grootheid zal juist eer geven aan een ander en zelf genoegen nemen met een kleinere plaats. Waarlijk groot ben je als je de eer kunt laten aan een ander, als een ander er mag zijn, als je niet zozeer een behoefte volgt dat anderen moeten zien en waarderen wat je allemaal hebt gedaan, maar genoegen neemt met een kleine plaats in de schaduw, ja, als je zelfs probeert om in de schaduw te blijven, niet te veel licht op je eigen persoon te laten vallen.

God is groot, Jezus is groot, Hij hoefde zich niet te bewijzen, Hij ís Koning en ieder moment dat we adem hebben, is aan Hem te danken. Wij zijn allemaal kleine mensen, afhankelijke mensen, niets hebben we uit­ein­de­lijk van onszelf, alles is gekregen. Maar Hij is werkelijk groot: Hij is een Koning in en door en voor wie alles geschapen is, hoofd en oorsprong van alles en Hij heeft ons ontrukt aan het domein van de duisternis, zoals de tweede lezing vandaag zei.

Kortom, alles hebben wij aan Hem te danken. Maar Hij die dus werkelijk groot is, heeft zich klein gemaakt, Hij heeft zich laten vastspijkeren, Hij heeft zich uit laten lachen, laten geselen en bespotten, Hij heeft zich laten pesten. Dit is niet om te zeggen dat het niet erg is als kinderen gepest worden, want dat is het wél! Het is ook niet om te zeggen, dat daar niets aan gedaan moet worden, want dat moet wél!

Maar dit is wel om te zeggen dat we niet moeten pesten, want als we pesten proberen we ons te verheffen boven anderen en anderen naar beneden te drukken. We gunnen anderen dan niet het licht in de ogen. We worden juist uitgenodigd om met anderen mee te leven, er vooral voor de zwaksten te zijn, liefde en begrip te hebben voor wie wellicht wat minder kan, wat minder doet, wat minder heeft maar niet minder is, want die mens is een schepsel Gods, gemaakt naar het beeld en de gelijkenis van God. We worden juist geroepen om het kleine, het zwakke te eren en in die eerbied voor het kleine ligt onze redding, zoals die goede moordenaar - die misdadiger die naast Jezus hing - zo goed erkende toen die zei: “Jezus, denk aan Mij, wanneer Gij in uw koninkrijk gekomen zijt”. Hij snapte het, hij bezat de eenvoud en de nederigheid waarmee je in het rijk van God kunt komen.

Onder dat kruis van Jezus stond Maria. Zij leed met Hem mee, zij was als moeder en als gelovige innig ver­bonden met wat haar Zoon daar overkwam. Zij stond daar met die houding van geloof, van overgave, vertrouwen en dienst­baar­heid. Zij leert ons, met haar Zoon: Wie wil dienen, zal heersen, wie dienaar kan zijn en de minste, die kan koning zijn en heer.

Laten we dat voorbeeld volgen. Amen.

+ Mgr. Jan Hendriks

overzicht van bijdragen:
dinsdag, 26 november 2019Advent
woensdag, 20 november 2019Christus Koning
zaterdag, 9 november 2019Sint Maarten
dinsdag, 5 november 2019H. Odrada
vrijdag, 18 oktober 2019Allerzielen
donderdag, 10 oktober 2019Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans
donderdag, 12 september 2019Franciscus
donderdag, 25 juli 2019Vakantie
dinsdag, 18 juni 2019Sacramentsdag
zaterdag, 8 juni 2019Pinksteren
woensdag, 29 mei 2019Hemelvaartsdag
vrijdag, 17 mei 2019Stemadvies
woensdag, 24 april 2019Zoete Moeder
donderdag, 18 april 2019Notre Dame
zondag, 14 april 2019Goede Week
donderdag, 7 maart 2019Askruisje
woensdag, 11 juli 2018Een waslijst afgewerkt
dinsdag, 8 mei 2018Een vlieger vanaf Hemelvaart
maandag, 26 maart 2018Opstaan in het licht van Pasen
donderdag, 15 februari 2018Aswoensdag óf Valentijnsdag?
woensdag, 6 december 2017Een Coca Cola malloot of het Kerstkind?
donderdag, 2 november 2017Allerzielen
maandag, 26 juni 2017Terugblik op mijn priesterwijding
zaterdag, 20 mei 2017Afscheid
dinsdag, 25 april 2017Een afbeelding van Christus verscheuren!
vrijdag, 17 maart 2017Minderheidskerk
zondag, 5 maart 2017Leen mij
vrijdag, 17 februari 2017Carnaval
dinsdag, 27 december 2016Vakantie tussen Kerstmis en Oud-en-nieuw
vrijdag, 18 november 2016Doordeweekse viering
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer