Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook
donderdag, 4 maart 2021
Donderdag in de tweede week van de veertigdagentijd
kleur:paars
1e Lezing:Jer. 17, 5-10
Psalm:Ps. 1, 1-2, 3, 4, 6
Evangelie:Lc. 16, 19-31


We spreken altijd over de Veer­tig­da­gen­tijd, maar de periode van Aswoens­dag t/m Paas­za­ter­dag bevat 46 dagen en offi­cieel vasten we nog geen veer­tig dagen. Hoe zit het nou precies?

Vieringen deze week

vrijdag, 5 maart
9.00Kerkdriel - Eucharistie
 
zondag, 7 maart
9.30Ammerzoden - Woord en Communie
9.30Velddriel - Eucharistie
11.00Kerkdriel - Eucharistie
11.00Zaltbommel - Woord en Communie
18.00Den Bosch Catharinakerk - Eucharistie

Overzicht van alle vieringen


Parochieblad
Parochieblad December 2020
December 2020

eerdere edities
Project: Maak je eigen palmpasenstok Fotoreportage
gepubliceerd: dinsdag, 23 februari 2021
Ieder jaar maken ongeveer 200 kin­de­ren in de leef­tijd van 5 tot 12 jaar uit de hele Bom­me­ler­waard rond Palm­zon­dag Palmpasenstokken. Eerdere jaren gebeurde dit op ver­schil­lende manieren in de zeven katho­lie­ke geloofs­ge­meen­schappen in de Bom­me­ler­waard. Vanwege de corona­maat­re­ge­len gaat dat dit jaar helaas anders. Dit jaar gaan 50 kin­de­ren thuis op een leuke en creatieve manier aan de slag met de Palmpasenstok.
Plaatsen van genezing
Woord van bemoediging Mgr. De Korte
gepubliceerd: maandag, 22 februari 2021
Aan het begin van de Veer­tig­da­gen­tijd heeft onze bis­schop, Mgr. Gerard de Korte, weer een woord van bemoe­diging ge­schre­ven.
Franciscusparochie maakt gebruik van Givt
gepubliceerd: donderdag, 18 februari 2021
Door de corona-maat­regelen zijn de collectes tij­dens de reguliere Eucha­ris­tie­vie­ringen niet moge­lijk. Daar­naast hebben steeds min­der mensen contant geld op zak. Dankzij een slimme techniek is het toch voor ie­der­een moge­lijk om met een smart­phone te doneren voor het pas­to­rale werk.
Website Vier Pasen!
Veertigdagentijd en Pasen bewust beleven
gepubliceerd: woensdag, 17 februari 2021
Pasen valt dit jaar op zon­dag 4 en maan­dag 5 april. Omdat de kans heel groot is dat er dan nog steeds beperkende maat­regelen gel­den in ver­band met de corona­pan­de­mie, roepen de Neder­landse bis­schop­pen op om thuis Pasen mee te vieren wanneer er geen plek is in de kerk.
GSM apparatuur Ammerzoden weggehaald Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 14 februari 2021
Door de voort­du­rende tech­nische ver­be­te­ring van de fusie tussen T-Mobile en Tele2 wer­den er zend­kasten in de Am­mer­zo­dense kerktoren overbo­dig. Die zijn dus weg­ge­haald. Daar zijn bijna hals­bre­kende toeren voor nodig. Gelukkig zijn daar des­kun­digen mee bezig geweest.
Winter in de Franciscusparochie Fotoreportage
gepubliceerd: zaterdag, 13 februari 2021
Zomaar wat winterse plaatjes van ons mooie Bom­me­ler­waard. Heeft u ook mooie foto's van bij­voor­beeld een kerk in de sneeuw, stuur die dan aan de webmaster!
Op weg naar nieuw leven
Woord van bemoediging van Mgr. Gerard de Korte
gepubliceerd: zaterdag, 13 februari 2021
Net voor het Carnavals­week­end en de daarop volgende Veer­tig­da­gen­tijd komt Mgr. De Korte weer met een woord van bemoe­diging. Met deze bijdragen steekt de bis­schop ons keer op keer een hart onder de riem.
Oecumenisch Avondgebed in de Veertigdagentijd
Vanaf woensdag 24 februari - 19.00 uur - online
gepubliceerd: donderdag, 11 februari 2021
Het is al een mooie traditie aan het wor­den: in de veer­tig­da­gen­tijd komen katho­lie­ken en pro­tes­tan­ten uit Rossum-Hurwenen-Heere­waar­den vier keer in de vroege avond samen om zich al bid­dend voor te berei­den op het paas­feest. De plaat­se­lijke oecu­me­nische werk­groep bereidt die avond­ge­beden steeds voor.
Sneeuwvrij maken Fotoreportage
gepubliceerd: dinsdag, 9 februari 2021
In Velddriel werd al vroeg in de ochtend met man en macht gewerkt om de weg vrij te maken zodat de mensen veilig naar de vie­ring kon­den!
Vieringen in Ammerzoden, Velddriel en Zaltbommel afgelast
Code Rood vanwege verwacht winterweer
gepubliceerd: zaterdag, 6 februari 2021
De vie­rin­gen in Am­mer­zo­den, Velddriel en Zalt­bom­mel op zon­dag 7 februari zijn afgelast. Reden is dat het KNMI Code Rood heeft afge­ge­ven voor zater­dag­avond en zon­dag. De vie­ring in Kerkdriel gaat wel gewoon door!


woensdag, 3 februari 2021Sint-Janscentrum houdt online Open Dag
dinsdag, 2 februari 2021Squad4J6 gaat online door
maandag, 1 februari 2021Samen ontdekken, ontmoeten en vieren Fotoreportage Video
maandag, 1 februari 2021Jaar van het ĎAmoris Laetitia Geziní
vrijdag, 29 januari 2021Actie Kerkbalans
maandag, 25 januari 2021Doe mee aan Alpha Youth!
dinsdag, 19 januari 2021Oecumenische viering - Week van gebed
zondag, 17 januari 2021Nieuws van de Groene Groep
donderdag, 14 januari 2021Dankwoord Leo van Beurden
woensdag, 13 januari 2021Corona-maatregelen R.-K. Kerk ongewijzigd
woensdag, 13 januari 2021Een klein ongelukje
dinsdag, 12 januari 2021Ons doopsel en verantwoordelijkheid
dinsdag, 5 januari 2021Een huis-Paaskaars
dinsdag, 5 januari 2021Dankwoord Maria Poulisse Fotoreportage
dinsdag, 29 december 2020Huiszegen 2021
maandag, 28 december 2020Dankwoord Will van Mer
vrijdag, 25 december 2020Kerstboodschap paus Franciscus
donderdag, 24 december 2020Kerstviering voor volwassenen Video
donderdag, 24 december 2020Gezinsviering Video
dinsdag, 22 december 2020Uitnodiging om samen met ons Kerstmis te vieren Video
maandag, 21 december 2020Kerstavond en Kerstmorgen
zaterdag, 19 december 2020Annie Swinkels 50 jaar bij kerkkoor Kerkdriel Fotoreportage
vrijdag, 18 december 2020Videoboodschap Nederlandse bisschoppen Video
woensdag, 16 december 2020Drie nieuwe bestuursleden
maandag, 14 december 2020Paus Franciscus kondigt Jozefjaar af
vrijdag, 11 december 2020Een kinderkerstviering, maar dan anders!
woensdag, 9 december 202050-Jarig jubileum mevrouw Timmermans
dinsdag, 8 december 2020Adventsactie - Hulp voor Nicaragua
maandag, 7 december 2020Bijbel lezen
zondag, 6 december 2020Sinterklaas ging langs bij Martinus Kids Fotoreportage

meer berichten vindt u in het archief


 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer