Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook
dinsdag, 31 januari 2023
H. Johannes Bosco, priester (gedachtenis)
kleur:wit
1e Lezing:Hebr. 12, 1-4
Psalm:Ps. 22 (21), 26b-27, 28, 30, 31-32
Evangelie:Mc. 5, 21-43


Patronen van Europa
Cyrillus en Methodius waren broers en kwamen uit de Noord-Griekse stad Thessalonica. Ze waren monnik en ston­den in verbin­ding met de Oost-Europese culturen. Wie daar in hun dagen christen wilde wor­den, moest de Latijnse taal beheersen en de Latijnse cultuur op de koop toe nemen. Dat betekende in de praktijk dat het chris­te­lijk geloof voor de gewone man in het oosten ontoe­gan­ke­lijk bleef.

Vieringen deze week

donderdag, 2 februari
9.00Ammerzoden - Eucharistie
 
vrijdag, 3 februari
9.00Kerkdriel - Eucharistie
 
zaterdag, 4 februari
17.30Kerkdriel Leyenstein - Eucharistie
19.00Velddriel - Eucharistie
 
zondag, 5 februari
9.30Alem De Drie Linden - Eucharistie
9.30Ammerzoden - Woord en Communie
11.00Kerkdriel - Woord en Communie
11.00Zaltbommel Parochiezaal - Eucharistie

Overzicht van alle vieringen


Parochieblad
Parochieblad December 2022
December 2022

eerdere edities
Schilderwerk Alemse kerk Fotoreportage
gepubliceerd: maandag, 30 januari 2023
Afgelopen week is in de Heilige Hubertus­kerk te Alem be­gon­nen met het schil­der­werk binnen. Na zo’n der­tig jaar was dit echt weer nodig, vooral het plafond. Met stei­ger en hoog­wer­ker wor­den het plafond, muren en lambrise­ring bij­ge­werkt en her­steld van loszittend stuc­werk en daarna wordt het weer opnieuw geschil­derd.
Pas op voor phishing
Herhaalde poging
gepubliceerd: maandag, 30 januari 2023
Op dit moment wor­den pa­ro­chi­anen bena­derd door iemand die zich voordoet als pastoor Putman. Dat gebeurt met het e-mail­a­dres pastoor.katho­liekbommeler­waard@outlook.com. Hoewel dit dui­de­lijk niet een e-mail­a­dres is dat pastoor Putman gebruikt, zullen som­mi­ge ont­van­gers van deze phishing mails mis­schien toch proberen te helpen.
Zegen tegen keelaandoeningen
gepubliceerd: maandag, 30 januari 2023
Van Maria Lichtmis (2 februari) t/m zon­dag 5 februari wordt in diverse vier­plekken in Maasdriel een speciale zegen gegeven tegen keel­aan­doe­ningen en andere ziekten. Het is een oude zegen, die teruggaat op een bis­schop en marte­laar de heilige Blasius.
Concert Wereldmuziek
Zondag 29 januari - 14.00 uur - Martinuskerk Zaltbommel
gepubliceerd: woensdag, 25 januari 2023
Uit­no­di­ging voor een Concert van Wereld­mu­ziek in de Sint Martinus­kerk te Zalt­bom­mel op zon­dag­mid­dag 29 januari 2023 van 14.00 tot 16.30 uur. Ie­der­een is van harte welkom bij dit prach­tige muzikale pro­gram­ma met muziek uit alle wereld­de­len.
Parochie informatieavonden
gepubliceerd: dinsdag, 17 januari 2023
De manier waarop de mensen hun geloof beleven en hoe wij dat als katho­lie­ken vieren is veel in­di­vi­dueler en per­soon­lijker gewor­den. Grootschalige vie­rin­gen als met Kerst­mis zijn hierdoor hoge uit­zon­de­ring.
Toekomst van onze Zaltbommelse kerk
Dinsdag 10 januari - 20.00 uur -
gepubliceerd: maandag, 9 januari 2023
Het pa­ro­chie­bestuur van onze H. Fran­cis­cus­paro­chie en de contact­groep van de Sint Martinus­kerk Zalt­bom­mel nodigen pa­ro­chi­anen van Zalt­bom­mel en omstreken uit om te praten over de toe­komst van de Zalt­bom­melse kerk.
Week van gebed voor eenheid
Verbinding brengen waar racisme voor verdeeldheid zorgt
gepubliceerd: donderdag, 5 januari 2023
De Week van gebed voor een­heid van chris­te­nen 2023 (van 15 t/m 22 januari 2023) moe­digt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Bij­zon­dere aan­dacht is er voor de ver­deeld­heid die veroor­zaakt wordt door het onrecht van onge­lijk­heid en racisme.
Emeritus paus Benedictus overleden
gepubliceerd: zaterdag, 31 december 2022
Op zater­dag 31 de­cem­ber 2022 is in de ochtend emeritus paus Bene­dic­tus XVI overle­den. Dat heeft het Vati­caan bekend gemaakt. “Paus Bene­dic­tus XVI was een trouwe en moe­dige behoe­der van het ‘depositum fidei’, de door God aan de Kerk toe­ver­trouwde geloofs­schat. Een echte man Gods en een paus naar Jezus’ hart is van ons heen­ge­gaan”, aldus kar­di­naal Eijk in een eerste reactie op het over­lij­den.
Feestelijke kerstviering met kerstverhaal Fotoreportage
gepubliceerd: zaterdag, 31 december 2022
Op zater­dag 24 de­cem­ber -kerst­avond- werd in de H. Martinus­kerk te Velddriel een kerst­vie­ring voor het hele gezin gevierd met een begeesterd kerst­ver­haal. On­der­staan­de mooie foto­se­rie geeft een goede indruk van de fees­te­lij­ke sfeer.
Koffie en thee
Dinsdag 3 januari - 10.00 uur - Parochiecentrum Zaltbommel
gepubliceerd: vrijdag, 30 december 2022
Mede namens Karin en Liane mag ik u opnieuw uit­no­di­gen voor ons maan­de­lijks koffie en thee-uurtje. U bent dins­dag 3 januari van harte welkom in het pa­ro­chie­cen­trum aan de Olie­straat.


maandag, 26 december 2022Nieuwe Alphacursus start begin volgend jaar
maandag, 26 december 2022Huiszegen 2023
vrijdag, 23 december 2022Familieviering Kerstavond Velddriel om 19.30 uur
woensdag, 21 december 2022Kerstvieringen
woensdag, 7 december 2022Kinderkerst Zaltbommel
vrijdag, 2 december 2022Koffie en thee
donderdag, 1 december 2022Namenmonument in klank Fotoreportage
donderdag, 1 december 2022Ammerzoden heeft een (winter)kapel Fotoreportage
zaterdag, 26 november 2022Andere locaties eerste zondag van de Advent
vrijdag, 25 november 2022Pastoor Putman naar Bethlehem Fotoreportage
donderdag, 24 november 2022Kerst-Sing-In met Eljakim
woensdag, 23 november 2022Vol verwachting
maandag, 21 november 2022Messiah van Händel Fotoreportage
zondag, 20 november 2022Winterkerk Fotoreportage
zondag, 13 november 2022Snoeien om te laten bloeien Fotoreportage
donderdag, 10 november 2022Pauselijke onderscheiding voor Riek Verlouw Fotoreportage
dinsdag, 8 november 2022Pausboodschap Werelddag van de Armen
woensdag, 2 november 2022Allerzielenviering Fotoreportage
dinsdag, 1 november 2022Winterkerken
donderdag, 20 oktober 2022Lezing - Abdij van Berne in de Bommelerwaard Fotoreportage
woensdag, 19 oktober 2022Mgr. De Korte bij opening expositie Driels Museum Fotoreportage
maandag, 17 oktober 2022Meditatieve viering - Op adem komen
donderdag, 13 oktober 2022Programma St. Maartensweek
woensdag, 12 oktober 2022Alzheimer Café Bommelerwaard
woensdag, 12 oktober 2022Allerzielenviering Zaltbommel
woensdag, 12 oktober 2022Vredesconcert
dinsdag, 11 oktober 2022Sint-Maartensconcert Fotoreportage
maandag, 10 oktober 2022Pelgrimstocht per fiets of benewagen
vrijdag, 7 oktober 2022Kledinginzameling
donderdag, 6 oktober 2022Ketting kledingruil Video

meer berichten vindt u in het archief


 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer