Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook
zondag, 17 oktober 2021
29e zondag door het jaar
kleur:groen
1e Lezing:Jes. 53, 10-11
Psalm:Ps. 33 (32), 4-5, 18-19, 20 en 22
2e Lezing:Hebr. 4, 14-16
Evangelie:Mc. 10, 35-45 of 42-45


Gedachtenis op 22 oktober
Op 22 ok­to­ber vieren we de ge­dach­te­nis van de heilige paus Johannes Paulus II, de Poolse paus die van 1978 t/m 2005 als op­vol­ger van Christus de Katho­lie­ke Kerk heeft geleid.

Vieringen deze week

dinsdag, 19 oktober
9.00Velddriel - Eucharistie
18.30Kerkdriel Mariakapel - Rozenkrans
 
donderdag, 21 oktober
9.00Ammerzoden - Eucharistie
 
vrijdag, 22 oktober
9.00Kerkdriel - Eucharistie
 
zaterdag, 23 oktober
17.00Kerkdriel Mariakapel - Rozenkrans
17.30Kerkdriel Leyenstein - Eucharistie
19.00Zaltbommel - Eucharistie
 
zondag, 24 oktober
9.30Alem - Woord en Gebed
9.30Ammerzoden - Eucharistie
9.30Velddriel - Eucharistie
11.00Kerkdriel - Eucharistie

Overzicht van alle vieringen


Parochieblad
Parochieblad September 2021
September 2021

eerdere edities
Miljoen kinderen bidden de Rozenkrans
Maandag 18 oktober
gepubliceerd: zondag, 17 oktober 2021
Op 18 ok­to­ber wordt ieder jaar we­reld­wijd de Rozen­krans gebe­den door 1 miljoen kin­de­ren. Thema is ‘Voor een­heid en vrede in de wereld’. In Neder­land steunen onder andere Kerk in Nood, Samuel Advies en Kin­de­ren bid­den voor kin­de­ren dit mooie ini­tia­tief.
Een lichtje aansteken voor een dierbare
gepubliceerd: vrijdag, 15 oktober 2021
Op zater­dag 30 ok­to­ber staat er bij de Coöp in Rossum een kraam van het Oecu­me­nisch Overleg Rossum-Hurwenen-Heere­waar­den. Daar kan ieder die dat wil een lichtje aans­te­ken voor alle mensen die in de familie­kring en ver daar­bui­ten zijn overle­den. Dat kan tussen ongeveer 9.00 en 17.00 uur.
Pelgrimage Sint Martinus
Zondag 7 november - 8.00 uur - Start met korte meditatie
gepubliceerd: vrijdag, 15 oktober 2021
Op zon­dag 7 no­vem­ber staan de deuren van alle kerken in de ooste­lijke Bom­me­ler­waard, die Sint-Maarten als patroon­hei­lige hebben of had­den, wagenwijd open om ie­der­een als pelgrim te ont­van­gen.
Sint-Maartensfolder uitgebracht
gepubliceerd: dinsdag, 12 oktober 2021
Ieder jaar wordt een speciale fol­der samen­ge­steld met ac­ti­vi­teiten in het kader van het Sint-Maartens­feest. Deze fol­der wordt in Zalt­bom­mel, waar Sint-Maarten op 11 no­vem­ber in optocht door de bin­nen­stad gaat, op veel plekken huis aan huis bezorgd. Ac­ti­vi­teiten zijn bij­voor­beeld de pelgrims­tocht, het Maartens­con­cert, een medi­ta­tieve vie­ring, etc.
Rozenkrans bidden in het Pools
gepubliceerd: zondag, 10 oktober 2021
Deze Rozen­krans­maand wordt er behalve op dins­dag­avond om 18.30 uur ook op zater­dag­avond om 17.00 uur de Rozen­krans gebe­den in het Pools in de Maria­ka­pel onder de toren. Ie­der­een is welkom om mee te bid­den!
Wereldjongerendagen Lissabon
Dinsdag 1 t/m zondag 6 augustus 2023
gepubliceerd: vrijdag, 8 oktober 2021
De eerst­volgende katho­lie­ke Wereld­jon­ge­ren­da­gen vin­den plaats van dins­dag 1 tot en met zon­dag 6 au­gus­tus 2023 in Lissabon. Die data zijn de eerste week van ok­to­ber in Rome bekend gemaakt.
Zaltbommelse kameel in de lappenmand Fotoreportage
gepubliceerd: donderdag, 7 oktober 2021
Bij het opruimen van de kerst­stal en al haar beel­den is de grote kameel erns­tig bescha­digd. Het hoofd en de romp waren door een noodlot­tig ongeval van elkaar ge­schei­den.
Missaal-app gepresenteerd
Vanaf heden vrij beschikbaar
gepubliceerd: woensdag, 6 oktober 2021
Maan­dag 4 ok­to­ber vond in het Wil­li­brord­semi­narie in Heiloo de eerste Wil­li­brord­avond plaats met de pre­sen­ta­tie van de Missaal-app. Deze nieuwe app is be­schik­baar via de web­si­te van de Tilten­berg waar eer­der het online Getij­den­ge­bed werd uit­ge­bracht.
Bedankt namens onze Drielse Missionarissen
gepubliceerd: dinsdag, 5 oktober 2021
Eind sep­tem­ber 2021 heeft het bestuur van de Stich­ting ‘Maasdriel steunt haar Mis­sio­na­rissen’ de in de zomer gehou­den jaar­lijkse inzamelingsactie voor onze drie mis­sio­na­rissen Leo van Beur­den, Will van Mer en Maria Poulisse afgesloten en de opbrengst is bekend.
Infoavonden 1e H. Communie en H. Vormsel
Zowel online als fysiek
gepubliceerd: dinsdag, 5 oktober 2021
Om kennis te maken met de 1e H.Communie- en het H.Vormsel­pro­jecten. U kunt zich aanmel­den voor de online info­avond door een e-mail te sturen. U ont­vangt dan de link naar de online info­avond op dins­dag­avond 5 en woens­dag­avond 6 ok­to­ber. De avon­den zijn van 19.30 tot 21.00 uur.


maandag, 4 oktober 2021Franciscuswandeling in de Lieskampen Video
maandag, 4 oktober 2021‘Roderick Zoekt Licht’ doet stadsklooster aan
zondag, 3 oktober 2021Feestelijke Franciscusviering Fotoreportage
zaterdag, 2 oktober 2021Nieuwe kalenders 2022
vrijdag, 1 oktober 2021Gedachtenisviering pastor Jos van Zeelst
vrijdag, 1 oktober 2021Eeuw oude video Zaltbommel Video
donderdag, 30 september 2021Franciscusfeest - Ergens thuis horen
donderdag, 30 september 2021Koffie- en thee-uurtje
woensdag, 29 september 2021Boekje met brieven van bemoediging Fotoreportage
dinsdag, 28 september 2021Oktober Rozenkransmaand
vrijdag, 24 september 2021Onderhoud begraafplaats Zaltbommel Fotoreportage
woensdag, 22 september 2021‘Roderick Zoekt Licht’ doet stadsklooster aan
maandag, 20 september 2021Op adem komen - ‘De dorstige laven’
zondag, 19 september 2021Bisschop op bezoek in Ammerzoden Fotoreportage
zaterdag, 18 september 2021Mgr. De Korte herkozen in de Permanente Raad
donderdag, 16 september 2021Samen met U - Meedenkavond
donderdag, 16 september 2021Vrijwilligers Tafeltje Dek Je gevraagd
woensdag, 15 september 2021Stem voor het boek - Wat heb ik de Wellenaren bewonderd
woensdag, 15 september 2021Viermaal waarheid
vrijdag, 10 september 2021Lege flessen voor Stichting Waakmand
vrijdag, 10 september 2021Franciscaanse kloostertuin wordt stadsoase
donderdag, 9 september 2021Ode aan Liesbeth Fotoreportage
maandag, 6 september 2021Mooi begin Squad4J6
maandag, 6 september 2021Jaarprogramma Gezinspastoraat
zondag, 5 september 2021Oecumenische wandeling door duo’s
zondag, 5 september 2021Franciscaanse Gideonsbende - Ga Krijten!
zaterdag, 4 september 2021Kerstboom gezocht
vrijdag, 3 september 2021Zangtalent gevraagd
woensdag, 1 september 2021KISI Familiemusical - Ruth Video
zaterdag, 28 augustus 2021Oriëntatiedag Stadsklooster San Damiano

meer berichten vindt u in het archief


 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer