Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

We spreken altijd over de Veer­tig­da­gen­tijd, maar de periode van Aswoens­dag t/m Paas­za­ter­dag bevat 46 dagen en officieel vasten we nog geen veer­tig dagen. Hoe zit het nou precies?

Vieringen deze week

zondag, 5 april
10.00YouTube kanaal - Eucharistie

Overzicht van alle vieringenParochieblad
Parochieblad Maart 2020
Maart 2020

eerdere edities
Live uitzending Fotoreportage
gepubliceerd: donderdag, 2 april 2020
De selfie-actie is niet onopgemerkt gebleven. Brabants Dagblad heeft een artikel ge­schre­ven “Pa­ro­chie in Bom­me­ler­waard hoopt op (virtueel) volle kerken met selfie- en foto-actie”. Intussen wordt er hard gewerkt aan het optimaliseren van live uitzen­dingen.
Derde Woord ter Bemoediging van Mgr. De Korte Video
Beproefd maar niet zonder hoop
gepubliceerd: dinsdag, 31 maart 2020
Deze tijd van crisis is ook een tijd van be­proe­ving. Wij mogen dan ook blij zijn met alles wat ons kan bemoe­digen. Per­soon­lijk denk ik dan aan twee recente ini­tia­tie­ven van onze paus Fran­cis­cus.
Uitzending vieringen in de Goede Week
Oecumenische en katholieke vieringen
gepubliceerd: maandag, 30 maart 2020
Om toch -ondanks de Corona maat­regelen- samen te kunnen vieren op weg naar Pasen, zijn er naast de inter­ker­ke­lijke website www.corona­con­tacten.nl ook ver­schil­lende uitzen­dingen vanuit de kerken. De katho­lie­ke kerk en in de Bom­me­ler­waard zen­den extra vie­rin­gen uit in de Goede Week van Palm­zon­dag Goede Vrij­dag tot de Paas­wake.
Open brief Alzheimer Nederland
gepubliceerd: maandag, 30 maart 2020
Voor veel mensen met dementie en hun man­tel­zor­gers is het leven nu topzwaar, angs­tig en onveilig. Ont­moe­tings­cen­tra en andere dag­acti­vi­teiten hebben de deuren gesloten vanwege het corona­vi­rus. Alzheimer Café bij­een­komsten kunnen geen doorgang vin­den.
Eucharistieviering Video
Vijfde zondag in de Veertigdagentijd
gepubliceerd: zondag, 29 maart 2020
Deze zon­dag is de vie­ring live op YouTube uit­ge­zon­den. Ook achteraf kan de vie­ring nog bekeken wor­den.
Vlog vanuit Ammerzoden Video
gepubliceerd: vrijdag, 27 maart 2020
In het verborgene gebeuren veel liefde­volle dingen. Zo was het lange tijd een raadsel hoe het kwam dat in de Maria­ka­pel van de H.Wil­li­brordus­kerk in Am­mer­zo­den élke week verse bloemen en plantjes ston­den.
Vlog over Maria Boodschap Video
Overweging door pastoor Putman
gepubliceerd: woensdag, 25 maart 2020
Pastoor Roland Putman heeft weer een vlog gemaakt waarin hij het hoog­feest van vandaag bespreekt: Maria Bood­schap.
Help projecten Vastenactie
gepubliceerd: woensdag, 25 maart 2020
Het open­ba­re leven is tot stilstand geko­men als gevolg van maat­regelen tegen de ver­sprei­ding van het corona­vi­rus. Ook onze kerken sloten hun deuren. De ver­trouwde collectes tij­dens de Vasten­tijd vin­den daarom geen doorgang. En dat in een tijd waarin van oudsher gul gegeven wordt voor een ander.
Samen het Onze Vader bidden om 12.00 uur
gepubliceerd: woensdag, 25 maart 2020
Aan het einde van zijn toe­spraak bij het Angelus-gebed, riep paus Fran­cis­cus zon­dag 22 maart alle chris­te­nen op om zich dage­lijks te verenigen in gebed, in ant­woord op de we­reld­wijde drei­ging van het corona­vi­rus. Heel bij­zon­der vraagt de paus om woens­dag 25 maart om 12.00 uur in ge­za­men­lijk­heid het Onze Vader te bid­den.
Alle publieke vieringen afgelast t/m Pinksteren
Aangescherpte maatregelen
gepubliceerd: dinsdag, 24 maart 2020
In reactie op de aan­ge­scherpte maat­regelen van de over­heid tegen de ver­sprei­ding van het corona­vi­rus op 23 maart, hebben de Neder­landse bis­schop­pen aanvullende maat­regelen getroffen. Alle publieke liturgie­vie­ringen, ook die in kleine kring door de week, wor­den voor de gehele Paas­tijd, tot en met Pink­ste­ren (op 31 mei) afge­last.


maandag, 23 maart 2020Tijd van het goede
maandag, 23 maart 2020Vertrouwen houden in een onzekere tijd Video
maandag, 23 maart 2020Coronacontacten
maandag, 23 maart 2020Parochiecentrum gesloten
maandag, 23 maart 2020Extra Urbi et Orbi Video
zondag, 22 maart 2020Zondagse overweging als vlog Video
zaterdag, 21 maart 2020Vlog door pastoor Putman Video
zaterdag, 21 maart 2020Samenloop voor Hoop Bommelerwaard uitgesteld
vrijdag, 20 maart 2020Kerken open
vrijdag, 20 maart 2020Verhuizing parochiecentrum
donderdag, 19 maart 2020Stilte
donderdag, 19 maart 2020Tentoonstelling Sint Martinuskerk te Velddriel
woensdag, 18 maart 2020Geen publieke liturgische vieringen t/m Pasen
woensdag, 18 maart 2020Decreet zondagsplicht
dinsdag, 17 maart 2020Vlog door pastoor Putman Video
dinsdag, 17 maart 2020Noveengebed Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch
dinsdag, 17 maart 2020Dag van Nationaal Gebed op woensdag 18 maart
maandag, 16 maart 2020Vlog van Danny Hakvoort Video
zondag, 15 maart 2020Pastoresteam slaat aan het vloggen! Video
zondag, 15 maart 2020Jubilarissen in het zonnetje Fotoreportage
zaterdag, 14 maart 2020Concert - The Armed Man
vrijdag, 13 maart 2020Woord van de bisschop inzake corona
vrijdag, 13 maart 2020Weekendvieringen tot 31 maart geschrapt
donderdag, 12 maart 2020Alzheimer Café Bommelerwaard *GEANNULEERD*
woensdag, 11 maart 2020Concert Betuws Symfonie Orkest *AFGELAST*
woensdag, 11 maart 2020Ausschwitz en de Veertigdagentijd
dinsdag, 10 maart 2020Ogłoszenie
dinsdag, 10 maart 2020Bedevaart Beauraing
maandag, 9 maart 2020Spetterend Vormselweekend Fotoreportage
vrijdag, 6 maart 2020Jona - Musical in één dag

meer berichten vindt u in het archief


 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer