Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook
zondag, 9 mei 2021
Zesde zondag van Pasen
kleur:wit
1e Lezing:Hand., 10, 25-26. 34-35. 44-48
Psalm:Ps. 98 (97), 1, 2-3ab, 3cd-4
2e Lezing:1 Joh. 4, 7-10
Evangelie:Joh., 15, 9-17


De mei­maand is tra­di­tio­neel de Maria­maand. Maar waarom eigen­lijk? Helemaal precies is dat niet bekend, maar zeer waar­schijn­lijk heeft het met de naam van de maand te maken. Deskun­digen denken dat de naam mei afgeleid is van de Griekse godin Maia. Die naam betekende oor­spron­ke­lijk ‘moe­der’ en kreeg later de bete­ke­nis van ‘vroedvrouw’.

Vieringen deze week

zondag, 9 mei
9.30Velddriel - Eucharistie
9.30Alem - Eucharistie
11.00Kerkdriel - Eucharistie
11.00Zaltbommel - Eucharistie
 
dinsdag, 11 mei
9.00Velddriel - Eucharistie
 
donderdag, 13 mei
9.00Ammerzoden - Eucharistie
9.30Velddriel - Eucharistie
11.00Zaltbommel - Eucharistie
 
vrijdag, 14 mei
9.00Kerkdriel - Eucharistie
 
zaterdag, 15 mei
19.00Velddriel - Eucharistie
 
zondag, 16 mei
9.30Ammerzoden - Eucharistie
9.30Rossum - Woord en Gebed
11.00Kerkdriel - Eucharistie
11.00Zaltbommel - Woord en Gebed

Overzicht van alle vieringen


Parochieblad
Parochieblad Maart 2021
Maart 2021

eerdere edities
Creëer je eigen Mariatuin
gepubliceerd: vrijdag, 7 mei 2021
Van de web­si­te van de Belgische bis­schop­pen­con­fe­ren­tie plaatsen we een bericht over het opzetten van een Mariatuin. Zoek een mooi Maria­beeld en kies uit tien­tal­len bloemsoorten die naar Maria ver­wij­zen. Nu nog planten en met veel liefde ver­zorgen. Vier Maria in mei!
Online open huis Sint-Janscentrum
Zaterdag 22 mei - 10.00 uur - Online via Teams
gepubliceerd: donderdag, 6 mei 2021
Maan­denlang waren de deuren van het Sint-Jans­cen­trum gesloten voor stu­den­ten en groepen van buiten. Het onder­wijs van het Sint-Boni­fa­tius­in­sti­tuut ging welis­waar online door, maar het was stil met alleen de semi­na­rie­ge­meen­schap in huis. Ik ben als rector dan ook verheugd dat de deuren van het Sint-Jans­cen­trum voorzich­tig weer open kunnen voor onder­wijs­acti­vi­teiten en andere bij­een­komsten.
Dodenherdenking
Stilstaan bij Patrick Kenneth Pearce
gepubliceerd: dinsdag, 4 mei 2021
Deze vierde mei, Nationale dodenher­den­king staan we stil bij het mili­tai­re oorlogsgraf van de Engelse Lance Corporal Patrick Kenneth Pearce op de begraaf­plaats bij de kerk van Velddriel.
Lampen Fotoreportage
En toen was er weer licht in Ammerzoden
gepubliceerd: maandag, 3 mei 2021
In de Am­mer­zo­dense Wil­li­brordus­kerk ginge de laatste tijd steeds meer lampen kapot. Op som­mi­ge plaatsen in de kerk kon je de mis­boekjes nog maar amper lezen. Met behulp van een aantal vrij­wil­li­gers zijn alle lampen van alle luchters ver­vangen.
Opening Mariakapel Kerkdriel Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 2 mei 2021
Pater Bertus Bus heeft zater­dag 1 mei de Maria­ka­pel in Kerkdriel weer offi­cieel geopend. Hier­voor waren alle vrij­wil­li­gers van de Maria­ka­pel uit­ge­no­digd. Elk jaar wordt de kapel geopend voor de mei­maand - Maria­maand en gesloten in no­vem­ber.
Ons Kloosterpad
Totaal 300 km in 15 etappes wandel- en fietspaden
gepubliceerd: zaterdag, 1 mei 2021
Vanwege het Jaar van het Brabantse kloosterleven is een een bij­zon­der wandelpad samen­ge­steld langs vijf­tig klooster­plekken en uite­raard met speciaal gebrouwen Jubileum-kloosterbier en andere kloosterproducten. Het pad is op 30 april 2021 geopend en is vanaf 1 mei is te bewan­de­len.
Beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen
Met ingang van 29 april
gepubliceerd: zaterdag, 1 mei 2021
De Neder­landse Bis­schop­pen hebben besloten een beperkte verrui­ming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwe­zigen bij vie­rin­gen. De verrui­ming geldt alleen voor grote kerk­ge­bouwen die meer dan 300 reguliere zit­plaatsen hebben. In deze grote kerken mag met ingang van 29 april maximaal tien procent van het totale aantal zit­plaatsen bezet zijn.
Online jongerenontmoeting - Hemelvaart
Dinsdag 11 mei - 20.00 uur - Online
gepubliceerd: vrijdag, 30 april 2021
Tijdens de Vasten­tijd en rondom Pasen zijn er drie online ont­moe­tingen geweest van Jong Bisdom Den Bosch om erva­ringen uit te wisselen en samen te delen over geloven in deze tijd. Op dins­dag 11 mei tussen 20.00 en 21.00 uur willen we opnieuw online samen komen voor een ont­moe­ting om stil te staan bij Hemel­vaart.
Moederdag voor Maria
Zondag 9 mei - Bid met de kinderen een Weesgegroetje mee
gepubliceerd: vrijdag, 30 april 2021
Op Moeder­dag geven veel kin­de­ren een mooie teke­ning of bloemen aan hun mama. Maar denken we er wel aan dat Maria ook Moeder is? Moeder van Jezus en Moeder in de hemel van al Gods kin­de­ren. Maria brengt al onze gebe­den, zorgen en noden bij God. Laten we daarom op Moeder­dag ook onze hemelse Moeder bedanken voor alles dat zij steeds voor ons doet.
Geen reguliere Dodenherdenking
gepubliceerd: donderdag, 29 april 2021
Helaas zal -net als vorig jaar- Dodenher­den­king niet regulier kunnen plaats­vin­den. Een grote sa­men­komst van mensen is op dit moment nog niet ver­stan­dig. Na­tuur­lijk zullen we in­di­vi­dueel stil­staan bij de oorlogsslacht­of­fers, kunt u langs een begraaf­plaats wan­de­len en u bent van harte welkom om deel te nemen aan de de reguliere Eucha­ris­tie­vie­ring om 9.00 uur in Velddriel waarin wordt stilgestaan bij Dodenher­den­king.


dinsdag, 27 april 2021Nieuwe verlichting uurwerk klokkentoren Kerkdriel Fotoreportage
dinsdag, 27 april 2021De rode paus en onze missionaire opdracht
maandag, 26 april 2021Lintjesregen
zondag, 25 april 2021Maria die de knopen ontwart
donderdag, 22 april 2021Nieuwe gardiaan voor Stadsklooster San Damiano
woensdag, 21 april 2021Nieuwe benoeming Stefan Schevers
woensdag, 21 april 2021Wijziging coronamaatregelen per 28 april
zondag, 18 april 2021Roepingenbijeenkomst Bisdom Den Bosch Video
zaterdag, 10 april 2021Fiets van de pastoor gestolen
vrijdag, 9 april 2021Webinar - Opvoeden in het digitale tijdperk
vrijdag, 9 april 2021Nog even geen inloopuur Velddriel
donderdag, 8 april 2021Speeddaten kloosterordes en godgewijde leven
dinsdag, 6 april 2021Opbrengst Vastenactie Velddriel
zondag, 4 april 2021Paaswens Mgr. Gerard de Korte
zaterdag, 3 april 2021Paaswake Video
zaterdag, 3 april 2021Paasmandjes
vrijdag, 2 april 2021Website Vierpasen.nl
vrijdag, 2 april 2021Online Kruisweg met kinderen Video
donderdag, 1 april 2021Radioretraite Paastriduum Audio
dinsdag, 30 maart 2021Maria-afbeelding geplaatst in kapel Rossum Fotoreportage
maandag, 29 maart 2021Vieringen rond Pasen
zondag, 28 maart 2021Coronaproof Palmpaasstokken zegenen Fotoreportage
donderdag, 25 maart 2021Geen versoepelingen met het oog op Pasen
woensdag, 24 maart 2021Project: Maak je eigen palmpasenstok Fotoreportage
zaterdag, 20 maart 2021Paaschallenge voor het hele gezin
vrijdag, 19 maart 2021Sint Jozef, bid voor ons
donderdag, 18 maart 2021Henny Lieshout plotseling overleden Video
woensdag, 17 maart 2021Kies voor het eigenlijke normaal van het Rijk Gods
vrijdag, 12 maart 2021Online Stille Omgang
dinsdag, 9 maart 2021Święcenie Pokarmów w kościele św. Marcina w Kerkdriel

meer berichten vindt u in het archief


 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer