Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook
zaterdag, 3 juni 2023
HH. Carolus Lwanga en gezellen, martelaren van Oeganda (gedachtenis)
kleur:rood
1e Lezing:Sir. 51, 12-20
Psalm:Ps. 19 (18), 8, 9, 10, 11
Evangelie:Mc. 11, 27-33


De mei­maand is tra­di­tio­neel de Maria­maand. Maar waarom eigen­lijk? Helemaal precies is dat niet bekend, maar zeer waar­schijn­lijk heeft het met de naam van de maand te maken. Deskun­digen denken dat de naam mei afgeleid is van de Griekse godin Maia. Die naam betekende oor­spron­ke­lijk ‘moe­der’ en kreeg later de bete­ke­nis van ‘vroedvrouw’.

Vieringen deze week

zaterdag, 3 juni
17.30Kerkdriel Leyenstein - Woord en Communie
19.00Velddriel - Eucharistie
 
zondag, 4 juni
9.30Alem - Woord en Communie
9.30Ammerzoden - Eucharistie
11.00Kerkdriel - Woord en Communie
11.00Zaltbommel - Eucharistie

Overzicht van alle vieringen


Parochieblad
Parochieblad Maart 2023
Maart 2023

eerdere edities
Eerste tuinavond met muziek geslaagd! Fotoreportage
gepubliceerd: vrijdag, 2 juni 2023
Op deze ideale vrij­dag­avond met een schit­te­rend zonnetje en een temperatuur die een paar gra­den hoger had­den gemogen is een geslaagde tuin­avond met muziek gehou­den achter de pastorie van Velddriel.
Tuinavonden met muziek
Vrijdag 2 juni - 19.30 - Pastorie Velddriel
gepubliceerd: vrijdag, 26 mei 2023
De zomer is in aan­tocht; de dagen wor­den lan­ger en de vogels zingen voor ons en elkaar hun dage­lijks concert. Mens en dier krijgen het verlangen om er op uit te gaan, elkaar te ont­moe­ten en om (samen) iets te onder­ne­men. De Fran­cis­cus­paro­chie sluit zich daar graag bij aan en gaat iedere eerste vrij­dag van de maand van juni tot en met sep­tem­ber ‘Tuin­avon­den’ or­ga­ni­se­ren.
Vormselviering op het feest van de Heilige Geest
Zondag 28 mei - Eerste Pinksterdag - 11.00 uur - Velddriel
gepubliceerd: vrijdag, 26 mei 2023
Op het hoog­feest van Pink­ste­ren, zon­dag 28 mei, is de vie­ring van het Heilig Vormsel. Om 11:00 uur in Velddriel zal een tiental kin­de­ren door het sacra­ment van het Vormsel op de weg van Jezus ge­sterkt wor­den.
Vanuit de Bommelerwaard naar Taizé
Infobijeenkomst 11 juni - 10.00 uur - Sint-Maartenskerk Zaltbommel
gepubliceerd: donderdag, 25 mei 2023
Taizé Bom­me­ler­waard or­ga­ni­seert deze herfst­va­kan­tie een reis naar Taizé Communauté in Frank­rijk. Kom uit je bubbel, ga op zoek naar spiri­tua­li­teit, be­zin­ning en verbin­ding in de mooie Franse Bourgogne, samen met leef­tijds­ge­no­ten vanuit de hele wereld!
Werk aan de kerk Fotoreportage
gepubliceerd: donderdag, 25 mei 2023
Stei­ger­bouwers hebben zich weer kunnen uitleven op de Sint Martinus­kerk te Zalt­bom­mel. Moge­lijk geïnspireerd door de ‘Avon­tuur­lijke klim’ van de Sint-Jans­kathe­draal in ’s-Hertogen­bosch is ook de katho­lie­ke kerk van Zalt­bom­mel in de stei­gers gezet, ditmaal voor schil­der­werk­zaam­he­den.
Nacht van Gebed
Vrijdag 9 juni - 20.00 tot 01.00 uur - De Ontmoeting Zaltbommel
gepubliceerd: woensdag, 24 mei 2023
We­reld­wijd wor­den miljoenen chris­te­nen ver­volgd omdat ze geloven in de Here Jezus. Zij vragen keer op keer om ons gebed. En wat een kracht heeft gebed! Zoals bo­ven­staande quote zegt, geloven we dat bid­den verschil maakt voor onze ver­volgde broers en zussen. Daarom houdt Open Doors jaar­lijks een Nacht van Gebed op diverse locaties in Neder­land.
Hartverwarmende parochiebedevaart Fotoreportage
gepubliceerd: dinsdag, 23 mei 2023
Een goed geluimd gezel­schap van Am­mer­zo­den tot Zalt­bom­mel, van Hedel tot Alem en van Velddriel tot Rossum ging zon­dag­mor­gen 14 mei op weg naar het Vlaamse bede­vaarts­oord Meersel-Dreef.
Prachtige jubileumviering Ammerzoden Fotoreportage
Willibrorduskerk 70 jaar
gepubliceerd: zondag, 21 mei 2023
Tijdens een prach­tige vie­ring is zon­dag 21 mei het 70-jarig jubileum gevierd van de Wil­li­brordus­kerk te Am­mer­zo­den. Onder grote belang­stel­ling gingen pater Bertus Bus en pater Ben van Bronkhorst voor tij­dens de fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring.
Vrijwilligers gezocht voor Herdertjestocht
gepubliceerd: donderdag, 18 mei 2023
Wellicht heeft u de afgelopen maan­den in onze nieuws­brief of op onze site gelezen over de Her­der­tjes­tocht die 16 de­cem­ber van dit jaar gehou­den wordt. Deze sfeer­volle wandel­tocht door de bin­nen­stad van Zalt­bom­mel gaat langs tien taferelen uit het Bijbelse Kerst­ver­haal.
Jubileum 70 jaar Willibrorduskerk Ammerzoden Fotoreportage
Zondag 21 mei - 10.30 uur
gepubliceerd: dinsdag, 16 mei 2023
Op zon­dag 21 mei 2023 (zon­dag tussen Hemel­vaart en Pink­ste­ren) vieren we in Am­mer­zo­den het feit dat het kerk­ge­bouw precies 70 jaar gele­den werd inge­ze­gend. In de maan­den vóór juni 1953 werd het gebouw vanaf de grond opge­bouwd nadat het tij­dens de oorlog door de Duitsers was verwoest.


dinsdag, 16 mei 2023Bijzondere viering Kerkdriel
vrijdag, 5 mei 2023Indrukwekkend herdenkingsconcert
donderdag, 27 april 2023Koningsdag Fotoreportage
woensdag, 26 april 2023Lintjesregen
dinsdag, 25 april 2023Rozenkrans onder de toren
maandag, 17 april 2023Meditatieve viering - Op adem komen
zaterdag, 15 april 2023Concert - The armed man
maandag, 10 april 2023Volwassendoop tijdens de Paaswake Fotoreportage
maandag, 10 april 2023Maria-gebedsviering
zondag, 9 april 2023Zalig Pasen!
vrijdag, 7 april 2023Goede Vrijdag & Pasen
donderdag, 6 april 2023Zinderende Passion Fotoreportage
maandag, 3 april 2023Jezus feestelijk binnengehaald Fotoreportage
vrijdag, 31 maart 2023Vieringen Palmzondag
woensdag, 29 maart 2023Koffie en thee
dinsdag, 28 maart 2023Palmpasenstok maken
woensdag, 22 maart 2023Meditatieve viering - Op adem komen
woensdag, 22 maart 2023De Passion Zaltbommel
maandag, 20 maart 2023Terug naar Afrika voor de Vastenactie
maandag, 20 maart 2023Zegening Paasmandjes
maandag, 20 maart 2023Opname luidklokken Martinuskerk Kerkdriel
zaterdag, 18 maart 2023Are you ready?
vrijdag, 17 maart 2023Vieringen Palmzondag, Goede Week & Pasen
dinsdag, 14 maart 2023Oorlogsherinneringen van een klein meisje Fotoreportage
maandag, 13 maart 2023Benefietconcert Bommelerwaard
dinsdag, 7 maart 2023Bijbelavond
maandag, 6 maart 2023Bommelerwaards kookboek
vrijdag, 3 maart 2023Koffie en thee
vrijdag, 3 maart 2023Bosche bidtocht wordt immaterieel erfgoed
donderdag, 2 maart 2023Weer zondagsviering in Hedel

meer berichten vindt u in het archief


 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer