Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Feest van de Kruisverheffing

14 september

woensdag, 18 augustus 2021
Feest van de Kruisverheffing

Op 14 sep­tem­ber vieren we volgens de li­tur­gie het feest van de Kruisverhef­fing. Op deze feest­dag van het kruis van de Heer gaan onze gedachten uit naar Calvarië, waar Christus’ voorzeg­ging werd vervuld: De Mensen­zoon moet omhoog wor­den geheven, zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woes­tijn, opdat eenie­der die gelooft in Hem eeuwig leven zal hebben (Joh. 3,14).

Maar deze verhef­fing is ook het begin van de ver­heer­lij­king: na zich verne­derd te hebben tot de kruis­dood, is Jezus door de Vader hemelhoog verheven. Op deze dag zien wij gelovig op naar de Ge­krui­sig­de die alle mensen tot zich trekt. In dit opzien naar het kruis ligt ook de oorsprong van dit feest: aan de vie­ring van de inwij­ding van de heilig Graf­kerk te Jeru­za­lem (13 sep­tem­ber 335) was de plech­tig­heid verbon­den van het tonen van het heilig Kruis, dat ter ver­ering werd opge­he­ven, zoals thans nog in onze kerken geschiedt op Goede Vrij­dag.

Helenalegende

Het feest gaat terug tot de zoge­noemde Helenalegende. Deze legende beschrijft hoe de heilige keizerin Helena, de moe­der van keizer Constan­tijn de Grote, rond het jaar 325 een visioen zou hebben gehad. Daarin werd haar opgedragen naar Jeru­za­lem te trekken om aldaar het Kruis waaraan Christus was gestorven te gaan vin­den.

Dit verhaal is be­schre­ven door de kerk­va­der Eusebius van Caesarea. Haar reis naar Jeru­za­lem zou een ware triomf­tocht zijn gewor­den, waarbij zij - hier en daar kerken stichtend - ook de reli­kwieën van de Drie Koningen zou hebben gevon­den. Be­lang­rijker was haar vondst van het graf van Christus (waarboven keizer Constan­tijn ver­vol­gens de Heilig-Graf­kerk liet verheffen) en de vondst van delen van het Heilig Kruis.

Het Kruis zou zijn geïden­ti­fi­ceerd door Makarios, de patriarch van Jeru­za­lem. De Heilig-Kruisvin­ding (de ge­dach­te­nis aan deze gebeur­te­nis) werd al snel een feest in de Katho­lie­ke Kerk en werd gevierd op 3 mei. Sint Helena nam de overblijfselen van het Kruis deels mee naar Con­stan­ti­no­pel en Rome. In Rome wor­den ze bewaard in de basiliek van Santa Croce in Gerusalemme, een kerk die deels werd gebouwd naast en boven de overblijfselen van het paleis van Helena.

14 sep­tem­ber

Hoewel het onbekend is wanneer het feest van Kruisverhef­fing werd inge­steld, is dui­de­lijk dat de datum van 14 sep­tem­ber is gekozen omdat 13 sep­tem­ber de wij­dings­dag is van de Heilig-Graf­kerk in Jeru­za­lem. Daags na de her­den­king van deze wij­ding werd steeds het Heilig Kruis vereerd, niet zozeer als her­in­ne­ring aan het lij­den van Christus, maar als aanbid­ding van het Kruis als teken van verlos­sing van de mens­heid.

Beeltenissen van het Kruis wer­den op die dag, let­ter­lijk, omhoog gehou­den om ze te tonen aan het volk. Vandaar de naam 'Kruisverhef­fing'. Een afgeleide van dit ritueel is nog steeds aanwe­zig in de li­tur­gie van Goede Vrij­dag, wanneer de pries­ter het kruis omhoogheft en zingt: Ecce lignum crucis, in quo salus mundi pependit. Venite adoremus! (“Zie het kruishout dat de verlos­sing van de wereld heeft gebracht! Laat ons aanbid­den”).

 

(bronnen: Romeins Missaal en kro-ncrv.nl)

overzicht van bijdragen:
zaterdag, 16 september 2023Kerkleraressen
vrijdag, 15 september 2023Het feest van Maria Moeder van Smarten
donderdag, 17 augustus 2023Maria Geboorte
zaterdag, 8 juli 2023De stilte in
maandag, 5 juni 2023Juni - Maand van het Heilig Hart
zondag, 23 april 2023Mei - Mariamaand
woensdag, 8 maart 2023Vasten?
vrijdag, 17 februari 2023HH. Perp├ętua & Felicitas
maandag, 30 januari 2023HH. Cyrillus en Methodius
dinsdag, 10 januari 2023Paus Benedictus over de dood
woensdag, 23 november 2022Maria Onbevlekt Ontvangen
maandag, 22 augustus 2022Franciscus van Assisi
maandag, 4 juli 2022Bedevaart
vrijdag, 20 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 9 mei 2022IJsheiligen
maandag, 2 mei 2022Titus
vrijdag, 4 februari 2022Veertigdagentijd
maandag, 10 januari 2022Maria Lichtmis
donderdag, 6 januari 2022Driekoningen
maandag, 22 november 2021Advent
maandag, 8 november 2021Christus Koning
dinsdag, 2 november 2021H. Hubertus
woensdag, 13 oktober 2021Johannes Paulus II
woensdag, 29 september 2021Zeeslag bij Lepanto
woensdag, 15 september 2021Priesterboord
woensdag, 18 augustus 2021Feest van de Kruisverheffing
donderdag, 12 augustus 2021Maria Tenhemelopneming
zondag, 25 juli 2021Vier of vijf broden?
vrijdag, 16 juli 2021Maria Magdalena
maandag, 7 juni 2021Bon Camino
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer