Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Opstaan in het licht van Pasen

maandag, 26 maart 2018

Pasen is voor veel mensen een onbekend feest gewor­den. Een tijd gele­den hoorde ik mijn voor­ma­lige stage-pastoor uit Bergeijk ver­tellen over Pasen. Hij verwees ernaar dat er in Neder­land een enquête gehou­den is over de bete­ke­nis van Pasen.

Voor velen is het een extra vakantie­dag, een dag voor familie­be­zoek met tradities als paaseieren en de paashaas. Ruim 45 procent wist niet dat Pasen een Chris­te­lijke feest­dag is. Dat Jezus is opgestaan uit de dood, is bij twee derde onbekend; 15 procent denkt bij Pasen aan de kruisi­ging en dood van Jezus, terwijl dat op Goede Vrij­dag wordt her­dacht.

Opstaan in het licht van Pasen
De ver­rij­ze­nis
Glas-in-loodraam boven het zui­dertrancept van de Sint-Jans­kathe­draal van ’s-Hertogen­bosch
(foto: Wim Koopman)

Zouden wij het zelf in eigen woor­den kunnen uitdrukken wat Pasen voor ons is? Iedere zon­dag bid­den wij in de ge­loofs­be­lij­de­nis: “Die gele­den heeft onder Pontius Pilatus, is ge­krui­sigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden”. Sinds wat er gebeurde op het kruis en met de ver­rij­ze­nis kan niets of niemand ons nog ooit schei­den van Gods zorgzame Liefde. Sinds de zelfgave van Jezus op het Kruis is er altijd een nieuw begin moge­lijk. Zelf het aller moei­lijkste wat mensen zo de­fi­ni­tief bepaald, de dood heeft niet meer het laatste woord. Een ook niet “de dood in de pot” als mensen leven in relatie met een grijze sleur. Dat is zonde. Jammer. Maar ook dat kan keren. Dat is Pasen.

Durf ik dat zelf te geloven? Ieder mens krijgt op zijn levenspad gebeur­te­nissen of omstan­dig­he­den die ons leven heel donker kunnen maken. Wat doen we dan? Waar val ik op terug. Heb ik houvast opge­bouwd? Velen vluchten achter de com­puter weg, achter hun tele­foonscherm, in eenzame zelfred­zaam­heid, in ont­moe­di­ging of in werk werk werk. Wie het Paasgeloof heeft, moet weten dat de verrezen en nu levende Heer, ons telkens weer doet opstaan en kracht geeft. Mensen met een paasgeloof zullen weten dat we niet blijvend op­ge­slo­ten mogen raken in een donker levensgraf, in dingen die we elkaar nadragen, in klaag­zucht of zwartkijkerij. Nee, alles wat te zwaar is draagt een stille hunke­ring van “als de nood het hoogst is, is de red­ding nabij”. Er is in mensen die geloven in de weg die Jezus is, meer veer­kracht dan gedacht. Want wanneer je het niet ziet, is Hij de weg, die je één stap voor is.

Een stap ver­der gaan is, stap voor stap, de weg omhoog hervin­den. Opstaan in hel­dere kracht is los­ko­men van opstan­dig­heid. Leven weer opnieuw zoals een kind zich kan verheugen op een dagje Efteling. Leven vanuit de schoon­heid van Gods beloften. Hij die getrouw is doet ze gestand. Want na de goede Vrij­dag komt mid­den in de nacht, reeds een vooraan­kon­di­ging. De paas­wake vieren we traditie­ge­trouw met in een donkere kerk, waarin we de Paaskaars als het enige licht binnendragen. Het licht­punt dat je ziet, doet je stralen. De Paas­mor­gen komt. Ook al is het nu nog nacht, de haan kraait al, van een nieuwe morgen. Durf ik dat te geloven en breng ik dat ook in mijn leven in praktijk, dan anticipeer ik op wat ik hoop. Zoals pater Bertus Bus mij eens zijn levens­mot­to ver­woordde: “als je het goede niet ziet gebeuren, begin dan zelf met het goede te doen”.

Dat is Pasen: De Heer is wer­ke­lijk verrezen, Hij heeft de dood overwonnen, Hij blijft ons nabij en roept ons op om altijd te kiezen voor het leven, om met Hem altijd op te staan ... en zo ont­staat een authen­tiek verlangen naar een leven van kleur­rijke liefde, die eeuwig wil zijn...

Stefan Schevers pr.

overzicht van bijdragen:
zondag, 7 april 2024Maria Boodschap
woensdag, 27 maart 2024Licht van Christus
dinsdag, 19 maart 2024Feest H. Jozef
donderdag, 1 februari 2024Vastenoverweging
dinsdag, 9 januari 2024The Screwtape letters
 
woensdag, 27 december 2023Maximiliaan Kolbe
zaterdag, 9 december 2023Johannes van Kenty
maandag, 27 november 2023Maria Onbevlekte Ontvangenis
zondag, 12 november 2023Christus Koning
dinsdag, 24 oktober 2023De Mantel van Sint Maarten
donderdag, 28 september 2023150e Geboortedag Mgr. Frans Schraven
zaterdag, 16 september 2023Kerkleraressen
vrijdag, 15 september 2023Het feest van Maria Moeder van Smarten
donderdag, 17 augustus 2023Maria Geboorte
zaterdag, 8 juli 2023De stilte in
maandag, 5 juni 2023Juni - Maand van het Heilig Hart
zondag, 23 april 2023Mei - Mariamaand
woensdag, 8 maart 2023Vasten?
vrijdag, 17 februari 2023HH. Perpétua & Felicitas
maandag, 30 januari 2023HH. Cyrillus en Methodius
dinsdag, 10 januari 2023Paus Benedictus over de dood
 
woensdag, 23 november 2022Maria Onbevlekt Ontvangen
maandag, 22 augustus 2022Franciscus van Assisi
maandag, 4 juli 2022Bedevaart
vrijdag, 20 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 9 mei 2022IJsheiligen
maandag, 2 mei 2022Titus
vrijdag, 4 februari 2022Veertigdagentijd
maandag, 10 januari 2022Maria Lichtmis
donderdag, 6 januari 2022Driekoningen
 
maandag, 22 november 2021Advent
maandag, 8 november 2021Christus Koning
dinsdag, 2 november 2021H. Hubertus
woensdag, 13 oktober 2021Johannes Paulus II
woensdag, 29 september 2021Zeeslag bij Lepanto
woensdag, 15 september 2021Priesterboord
woensdag, 18 augustus 2021Feest van de Kruisverheffing
donderdag, 12 augustus 2021Maria Tenhemelopneming
zondag, 25 juli 2021Vier of vijf broden?
vrijdag, 16 juli 2021Maria Magdalena
maandag, 7 juni 2021Bon Camino
maandag, 17 mei 2021Pinksteren
dinsdag, 11 mei 2021Hemelvaartsdag
vrijdag, 23 april 2021Meimaand Mariamaand
dinsdag, 6 april 2021Vijftigdagentijd
zondag, 4 april 2021Hij is verrezen!
dinsdag, 30 maart 2021Chrismamis
maandag, 22 maart 2021Maria Boodschap
woensdag, 10 maart 2021Op weg naar Pasen
woensdag, 17 februari 2021Veertigdagentijd
woensdag, 13 januari 2021Maria Lichtmis
maandag, 4 januari 2021Doop van de Heer
zaterdag, 2 januari 2021Driekoningen
 
dinsdag, 10 november 2020Advent
maandag, 28 september 2020Mariafeesten
maandag, 15 juni 2020Hoogfeesten
vrijdag, 1 mei 2020Thuis bij Maria
vrijdag, 3 april 2020Overweging bij Palmpasen
vrijdag, 21 februari 2020Veertig dagen vasten?
zondag, 2 februari 2020Valentijnsdag
maandag, 6 januari 2020Een jezuïet, een benedictijn en een franciscaan
 
woensdag, 25 december 2019Secret Santa
dinsdag, 26 november 2019Advent
woensdag, 20 november 2019Christus Koning
zaterdag, 9 november 2019Sint Maarten
dinsdag, 5 november 2019H. Odrada
vrijdag, 18 oktober 2019Allerzielen
donderdag, 10 oktober 2019Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans
donderdag, 12 september 2019Franciscus
donderdag, 25 juli 2019Vakantie
dinsdag, 18 juni 2019Sacramentsdag
zaterdag, 8 juni 2019Pinksteren
woensdag, 29 mei 2019Hemelvaartsdag
vrijdag, 17 mei 2019Stemadvies
woensdag, 24 april 2019Zoete Moeder
donderdag, 18 april 2019Notre Dame
zondag, 14 april 2019Goede Week
donderdag, 7 maart 2019Askruisje
 
woensdag, 11 juli 2018Een waslijst afgewerkt
dinsdag, 8 mei 2018Een vlieger vanaf Hemelvaart
maandag, 26 maart 2018Opstaan in het licht van Pasen
donderdag, 15 februari 2018Aswoensdag of Valentijnsdag?
 
woensdag, 6 december 2017Een Coca Cola malloot of het Kerstkind?
donderdag, 2 november 2017Allerzielen
maandag, 26 juni 2017Terugblik op mijn priesterwijding
zaterdag, 20 mei 2017Afscheid
dinsdag, 25 april 2017Een afbeelding van Christus verscheuren!
vrijdag, 17 maart 2017Minderheidskerk
zondag, 5 maart 2017Leen mij
vrijdag, 17 februari 2017Carnaval
 
dinsdag, 27 december 2016Vakantie tussen Kerstmis en Oud-en-nieuw
vrijdag, 18 november 2016Doordeweekse viering
dinsdag, 25 oktober 2016Allerheiligen en Allerzielen
zondag, 21 augustus 2016Bijzondere vondst Hedel
dinsdag, 9 augustus 2016Voor het ouderschap zijn geen opleidingen
maandag, 6 juni 2016Laatste Mis Hedel
zondag, 22 mei 2016Priesterwijding
donderdag, 31 maart 2016Een nieuwe bisschop
dinsdag, 23 februari 2016Ik heb al Pasen gevierd!
dinsdag, 26 januari 2016Zingen in de klas
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer