Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Priesterboord

woensdag, 15 september 2021
Priesterboord

Elke ochtend als ik mijn pries­terboordje om doe, bid ik voor een dieper bewust­zijn van de grote verant­woor­de­lijk­heid en omvang van wat het ver­te­gen­woor­digt. Ik ben me bewust van mijn zon­dig­heid en onwaar­dig­heid om het zelfs maar aan te raken.

Al mijn vrien­den en familie kunnen over mijn misluk­kingen ver­tellen, ze hebben het zelf gezien. Ik weet hoe het is om de woor­den te zeggen: “Vader vergeef me, want ik heb gezon­digd”, of om een akte van berouw te bid­den voordat ik de H.Mis vier.

Ik zat op de middel­ba­re school toen de seksueel mis­bruikschandalen voor het eerst uitbraken in het noor­doosten van de Verenigde Staten. Ik kende de controle en de schaduw die zou wor­den geworpen als ik ervoor koos pries­ter te wor­den. Ik kende de ogen van argwaan die zou­den volgen op de titel ‘Vader’ maar ik ver­volgde mijn pries­terstudie en daarna in mijn werk in vele pa­ro­chies, vastbera­den in mijn roe­ping.

Deze week loop ik met pijn in mijn hart rond. Ik ben boos en gefrustreerd als gevolg van de rapporten over mis­bruik in Pennsyl­vania en de situatie rond McCarrick. Mijn voort­du­rende gebed is voor de slacht­of­fers geweest. Elk volgend nieuws­be­richt wordt mijn hart meer ver­scheurd. Wat ver­te­gen­woor­digt het pries­terboord nu het tegen­over­ge­stelde van wat hij zou moeten doen. Terwijl ik rondliep vroeg ik me af hoeveel mensen die mijn boordje zien zich zullen afvragen: “Deze ook?”

Wat betekent het pries­terboord?

Toen ik me de afgelopen dagen ver­plaatste tussen de pastorie en de kerk, over de gangen van de verpleeg­hui­zen en zieken­hui­zen, terwijl ik schoolspullen uit­deelde aan tal­loze buurtjon­ge­ren, dacht ik: “Doe dat boordje af”.

Vanmorgen wilde ik mijn pries­terboord niet omdoen. Ik schaamde me. Ik was moe. Ik was boos. Ik wilde niet afge­schil­derd wor­den met een vlekkerig penseel. Maar ik deed hem toch om. Toen ik later zieke pa­ro­chi­anen in het zie­ken­huis bezocht, liep ik langs een vrouw die bij een kamer stond. Toen ik doorliep naar de lift, kwam ze van ach­te­ren naar me toe en vroeg of ik een katho­lie­ke pries­ter was. Ik rekende op weer een klap, maar toen ik me omdraaide en ‘Ja’ zei, vroeg ze met tranen in haar ogen of ik haar broer wilde zalven die ster­ven­de was aan kanker.

Wat ik de afgelopen dagen ook over het pries­terboord heb gedacht, ze zag het als een teken van hoop en van de aanwe­zig­heid van Christus. Als ik had besloten het niet te dragen, zou haar broer niet het sacra­ment hebben ont­van­gen dat hij zo nodig had en zou haar hele familie mis­schien geen troost hebben ervaren.

Het pries­terboordje gaat niet over mij. Het gaat over Jezus Christus. Het gaat erom dat we ons her­in­ne­ren dat we niet alleen op deze wereld zijn. Nogmaals, ik ben zeker onwaar­dig om het te dragen, maar ik besef dat ik ge­roe­pen ben om het te dragen, niet voor mezelf, maar in het belang van anderen. Terwijl ik het om doe, moet ik er nu aan denken om Gods hulp te vragen om uit te groeien tot een heilige pries­ter van God, een brug en geen obstakel.

Voorbij de pijn

Ik bied mijn excuses aan voor de pijn die ik heb veroor­zaakt terwijl ik het boordje droeg, de keren dat ik mijn plicht om een ​​goede, heilige, gelo­vi­ge pries­ter te zijn heb gene­geerd. Ik vraag om gebe­den van ver­ge­ving en kracht.

Ik bied mijn excuses aan aan degenen die op de meest gruwe­lijke manieren diep gewond zijn geraakt door leden van de lei­ding van de kerk. De kerk was ge­roe­pen om er te zijn om te be­scher­men, en som­mi­ge mannen die de lei­ding had­den hebben gefaald.

Ik weet niet wat morgen zal brengen, maar ik weet dat ik het pries­terboordje om moet doen. De bedie­ning gaat door, ook al is het mis­schien moei­lijker, omdat Christus nog steeds zielen zoekt om in Zijn te­gen­woor­dig­heid en vrede te brengen. Weet dat ik altijd voor u zal bid­den en bid u alstublieft ook een gebedje voor mij?

+ pries­ter Jonathan Slavinskas

overzicht van bijdragen:
woensdag, 8 maart 2023Vasten?
vrijdag, 17 februari 2023HH. Perp├ętua & Felicitas
maandag, 30 januari 2023HH. Cyrillus en Methodius
dinsdag, 10 januari 2023Paus Benedictus over de dood
woensdag, 23 november 2022Maria Onbevlekt Ontvangen
maandag, 22 augustus 2022Franciscus van Assisi
maandag, 4 juli 2022Bedevaart
vrijdag, 20 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 9 mei 2022IJsheiligen
maandag, 2 mei 2022Titus
vrijdag, 4 februari 2022Veertigdagentijd
maandag, 10 januari 2022Maria Lichtmis
donderdag, 6 januari 2022Driekoningen
maandag, 22 november 2021Advent
maandag, 8 november 2021Christus Koning
dinsdag, 2 november 2021H. Hubertus
woensdag, 13 oktober 2021Johannes Paulus II
woensdag, 29 september 2021Zeeslag bij Lepanto
woensdag, 15 september 2021Priesterboord
woensdag, 18 augustus 2021Feest van de Kruisverheffing
donderdag, 12 augustus 2021Maria Tenhemelopneming
zondag, 25 juli 2021Vier of vijf broden?
vrijdag, 16 juli 2021Maria Magdalena
maandag, 7 juni 2021Bon Camino
maandag, 17 mei 2021Pinksteren
dinsdag, 11 mei 2021Hemelvaartsdag
vrijdag, 23 april 2021Meimaand Mariamaand
dinsdag, 6 april 2021Vijftigdagentijd
zondag, 4 april 2021Hij is verrezen!
dinsdag, 30 maart 2021Chrismamis
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer