Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Zeeslag bij Lepanto

7 Oktober precies 450 jaar geleden

woensdag, 29 september 2021

Rond 1570 dreigde het leger van de islami­tische Turken het chris­te­lijke westen te veroveren. De invloedrijke paus, Paus Pius V († 1572), riep de chris­te­lijke lan­den op om ge­za­men­lijk ten strijde te trekken. Een Spaans-Ita­li­aanse vloot werd gevormd en ver­trok in sep­tem­ber 1571 de Turken tegemoet.

Intussen had de paus de chris­te­nen opge­roe­pen de rozen­krans te bid­den om deze strijd met gebed te onder­steunen. De paus beloofde dat, als de chris­te­nen zou­den winnen, hij een feest van de rozen­krans zou instellen. Op 7 ok­to­ber 1571 stuitten beide vloten op elkaar bij Lepanto. Ondanks de Turkse over­macht, werd hun vloot binnen enkele uren ver­slagen. Deze zee­slag is de ge­schie­de­nis inge­gaan als de Slag bij Lepanto.

Zeeslag bij Lepanto

Koningin van de Heilige Rozen­krans

Toen in 1716 de Turken nog eens grandioos wer­den ver­slagen in een slag bij Peterwardein, werd het feest voor de hele kerk door paus Clemens XI († 1721) inge­steld op de eerste zon­dag van ok­to­ber. Paus Pius X († 1914) plaatste het feest op 7 ok­to­ber en paus Leo XIII († 1903) wijdde de maand ok­to­ber toe aan Maria als Koningin van de Heilige Rozen­krans.

Rozen­hoedje

De rozen­krans als gebedssnoer is al veel ouder. Het waren vooral de dominicanen die de devotie voor de rozen­krans verspreid­den. Volgens een legende ont­vangt Maria de Wees­ge­groeten uit de mon­den van haar dienaren, om ze ver­vol­gens als rozen aan een snoer te rijgen en met dit snoer bekranst ze zich. De naam ‘rozen­hoedje’ is ontleend aan de afbeel­dingen van Maria met de krans van rozen als een kroon, als een ‘hoed’ gedragen. Een rozen­hoedje bid­den is eenmaal het gebedssnoer bid­den. De naam Rozen­krans betreft zowel het gebedssnoer zelf, als ook het gebed van viermaal het snoer rond bid­den, waarbij geheel het leven van Jezus wordt overwogen in vier maal vijf Geheimen.

Vele heiligen en ook de heilige paus Johannes Paulus II hiel­den veel van de Rozen­krans en zij hebben de rijkdom en de kracht van dit een­vou­dige gebed ervaren.

overzicht van bijdragen:
zondag, 23 april 2023Mei - Mariamaand
woensdag, 8 maart 2023Vasten?
vrijdag, 17 februari 2023HH. Perp├ętua & Felicitas
maandag, 30 januari 2023HH. Cyrillus en Methodius
dinsdag, 10 januari 2023Paus Benedictus over de dood
woensdag, 23 november 2022Maria Onbevlekt Ontvangen
maandag, 22 augustus 2022Franciscus van Assisi
maandag, 4 juli 2022Bedevaart
vrijdag, 20 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 9 mei 2022IJsheiligen
maandag, 2 mei 2022Titus
vrijdag, 4 februari 2022Veertigdagentijd
maandag, 10 januari 2022Maria Lichtmis
donderdag, 6 januari 2022Driekoningen
maandag, 22 november 2021Advent
maandag, 8 november 2021Christus Koning
dinsdag, 2 november 2021H. Hubertus
woensdag, 13 oktober 2021Johannes Paulus II
woensdag, 29 september 2021Zeeslag bij Lepanto
woensdag, 15 september 2021Priesterboord
woensdag, 18 augustus 2021Feest van de Kruisverheffing
donderdag, 12 augustus 2021Maria Tenhemelopneming
zondag, 25 juli 2021Vier of vijf broden?
vrijdag, 16 juli 2021Maria Magdalena
maandag, 7 juni 2021Bon Camino
maandag, 17 mei 2021Pinksteren
dinsdag, 11 mei 2021Hemelvaartsdag
vrijdag, 23 april 2021Meimaand Mariamaand
dinsdag, 6 april 2021Vijftigdagentijd
zondag, 4 april 2021Hij is verrezen!
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer