Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Hemelvaartsdag

dinsdag, 11 mei 2021
Hemelvaartsdag
Oudste afbeel­ding van Hemel­vaart
Ivoren plaat de ‘Reidersche Tafel’
dateert rond het jaar 400 na Christus
Baye­rische National­mu­seum in München

De evangelist Lucas beschrijft beeldrijk hoe Jezus naar de hemel opstijgt. Maar meer dan over wolkjes gaat Hemel­vaart over loslaten en ver­wach­ten. In de Han­de­lin­gen van de Apos­te­len gaat Lucas uit­ge­breid in op de manier waarop Jezus uit het zicht van de leer­lin­gen verdween.

Veer­tig dagen lang had hij hen herhaal­de­lijk bewezen dat hij na zijn lij­den weer in leven was, schrijft Lucas. Toen hij weer eens bij hen was, sprak hij over de heilige Geest, die over hen zou komen en de kracht zou geven om te getuigen.

Het wordt nog beeldrijker als Lucas ver­volgt: Terwijl Hij zo heen­ging en zij nog naar de hemel ston­den te turen, ston­den er opeens twee mannen naast hen in witte kleren, die zei­den: ‘Galileeërs, wat staan jullie daar toch naar de hemel te kijken?’

De engelen leggen de leer­lin­gen uit dat Jezus zal weerkeren, ooit, om de wereld te helen. Ver­vol­gens doen de leer­lin­gen wat Jezus hen heeft opgedragen: bijeen blijven in Jeru­za­lem, bid­den en wachten op de beloofde heilige Geest.

Bete­ke­nis

1. Jezus wordt hoog verheven

Met Hemel­vaart leren we nog een keer - als een herhaling van de ver­rij­ze­nis - dat de dood niet het laatste woord heeft. Na de verne­dering aan het kruis volgt Jezus’ verhef­fing, zoals Paulus prach­tig bezingt in zijn hymne over het voor­beeld van Christus.

We doen Jezus tekort als we hem enkel be­schou­wen als een voor­beel­dige mens op aarde, iemand die ons voorleeft wat echte men­se­lijk­heid is.

Hij is God zelf, die op aarde kwam om de mensen te bevrij­den van hun verwrongen beel­den van hem. Sinds Jezus begrijpen we pas echt dat God liefde is, bereid om tot het uiterste te gaan om het hart van mensen te raken en hen naar Hem toe te keren.

2. Hou me niet vast

Met Hemel­vaart dringt het tot de apos­te­len door dat ze Jezus voor­taan op een andere manier in hun leven kunnen toelaten. Eigen­lijk is het een verhaal vol realisme en best herken­baar voor wie een dier­ba­re verloor. Aan het aardse bestaan van Jezus is een eind geko­men. Het kost tijd om dat goed te beseffen en te aan­vaar­den. Hoe kunnen we hem nu een plaats geven in ons leven?

In het evan­ge­lie volgens Johannes krijgt Maria Magdalena van de verrezen Jezus te horen: Houd me niet vast. Ik moet nog opstijgen naar de Vader. Dat lijkt gevoelloos. Ziet Hij haar ont­red­de­ring dan niet? Daar is een serieuze portie bezieling en ver­beel­ding voor nodig, maar dat maakt het ook zo boeiend! Het heeft geen zin te betreuren dat Hij er vandaag niet meer is zoals 2000 jaar gele­den.

3. Wat sta je naar de hemel te kijken?

Hoe absurd lijkt dat roman­tische wolkje waar menige kunste­naar zich zoals Lucas op beriep (en dat steevast terug­komt in kin­der­te­keningen), als je beseft hoe rea­lis­tisch de bood­schap van Hemel­vaart wel is. Blijf niet piekeren over wat voorbij is, maar kijk vooruit! In andere passages over de laatste ver­schij­ningen van Jezus geeft Hij een dui­de­lijke opdracht: Maak alle volkeren tot mijn leer­lin­gen en leer hun te onder­hou­den wat ik jullie geleerd heb.

Bete­ke­nis vandaag

1. Hemel­vaart, de context van alle­dag?

De ont­red­de­ring die de leer­lin­gen voelen als Jezus de­fi­ni­tief uit hun gezichts­veld verdwijnt, is best herken­baar voor chris­te­nen vandaag. Want het is soms moei­lijk om afscheid te nemen van al wat zo van­zelf­spre­kend was in de chris­te­lijke samen­le­ving van vroe­ger. We komen samen om te bid­den en voelen ons daarin zon­der­lin­gen. Vaak lijken we alleen maar te wachten op iets of iemand die er nieuw leven in kan blazen. Laat dat wachten dan een actief ver­wach­ten zijn! We hoeven dat afscheid van de chris­te­lijke samen­le­ving niet louter nega­tief in te vullen. Het afscheid van wat van­zelf­spre­kend was, geeft ruimte aan de Geest.

De Eucha­ris­tie is het moment waarop het altijd weer kan gebeuren. In de Eucha­ris­tie zitten immers heel Pasen, Hemel­vaart en Pink­ste­ren keer op keer vervat.

2. Op naar Galilea

Niet alleen in de Eucha­ris­tie kan het gebeuren. In het evan­ge­lie volgens Matteüs zeggen de engelen aan de vrouwen bij het lege graf: Hij is uit de doden opgewekt, en zie, hij gaat u voor naar Galilea. Dat is de plaats waar het voor de leer­lin­gen allemaal was be­gon­nen. Midden in hun dage­lijkse leven trad Jezus binnen om hen te roepen en vissers van mensen te wor­den.

Hoe vieren katho­lie­ken Hemel­vaart?

In navol­ging van wat Lucas schrijft, viert de kerk Hemel­vaart op de 40ste dag van Pasen. Die dag valt altijd op een don­der­dag. Weer 10 dagen later is het Pink­ste­ren. Dan vieren we de gave van de heilige Geest. Het getal 40 staat voor een leven of gene­ra­tie lang. Het is ook het getal van de voor­be­rei­ding en van ver­wach­ting (denk aan de Veer­tig­da­gen­tijd).

De gebeur­te­nissen van Pasen zijn zo vol bete­ke­nis voor wat het chris­te­lijk geloof allemaal inhoudt, dat het goed is om daarvoor tijd te nemen. De ver­rij­ze­nis van Jezus, zijn verhef­fing en de zen­ding van de Geest wor­den gevierd op drie ver­schil­lende momenten, maar zijn in wezen één: Pasen, Hemel­vaart en Pink­ste­ren.

 

(bron: Kerknet.be)

overzicht van bijdragen:
zondag, 7 april 2024Maria Boodschap
woensdag, 27 maart 2024Licht van Christus
dinsdag, 19 maart 2024Feest H. Jozef
donderdag, 1 februari 2024Vastenoverweging
dinsdag, 9 januari 2024The Screwtape letters
 
woensdag, 27 december 2023Maximiliaan Kolbe
zaterdag, 9 december 2023Johannes van Kenty
maandag, 27 november 2023Maria Onbevlekte Ontvangenis
zondag, 12 november 2023Christus Koning
dinsdag, 24 oktober 2023De Mantel van Sint Maarten
donderdag, 28 september 2023150e Geboortedag Mgr. Frans Schraven
zaterdag, 16 september 2023Kerkleraressen
vrijdag, 15 september 2023Het feest van Maria Moeder van Smarten
donderdag, 17 augustus 2023Maria Geboorte
zaterdag, 8 juli 2023De stilte in
maandag, 5 juni 2023Juni - Maand van het Heilig Hart
zondag, 23 april 2023Mei - Mariamaand
woensdag, 8 maart 2023Vasten?
vrijdag, 17 februari 2023HH. Perpétua & Felicitas
maandag, 30 januari 2023HH. Cyrillus en Methodius
dinsdag, 10 januari 2023Paus Benedictus over de dood
 
woensdag, 23 november 2022Maria Onbevlekt Ontvangen
maandag, 22 augustus 2022Franciscus van Assisi
maandag, 4 juli 2022Bedevaart
vrijdag, 20 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 9 mei 2022IJsheiligen
maandag, 2 mei 2022Titus
vrijdag, 4 februari 2022Veertigdagentijd
maandag, 10 januari 2022Maria Lichtmis
donderdag, 6 januari 2022Driekoningen
 
maandag, 22 november 2021Advent
maandag, 8 november 2021Christus Koning
dinsdag, 2 november 2021H. Hubertus
woensdag, 13 oktober 2021Johannes Paulus II
woensdag, 29 september 2021Zeeslag bij Lepanto
woensdag, 15 september 2021Priesterboord
woensdag, 18 augustus 2021Feest van de Kruisverheffing
donderdag, 12 augustus 2021Maria Tenhemelopneming
zondag, 25 juli 2021Vier of vijf broden?
vrijdag, 16 juli 2021Maria Magdalena
maandag, 7 juni 2021Bon Camino
maandag, 17 mei 2021Pinksteren
dinsdag, 11 mei 2021Hemelvaartsdag
vrijdag, 23 april 2021Meimaand Mariamaand
dinsdag, 6 april 2021Vijftigdagentijd
zondag, 4 april 2021Hij is verrezen!
dinsdag, 30 maart 2021Chrismamis
maandag, 22 maart 2021Maria Boodschap
woensdag, 10 maart 2021Op weg naar Pasen
woensdag, 17 februari 2021Veertigdagentijd
woensdag, 13 januari 2021Maria Lichtmis
maandag, 4 januari 2021Doop van de Heer
zaterdag, 2 januari 2021Driekoningen
 
dinsdag, 10 november 2020Advent
maandag, 28 september 2020Mariafeesten
maandag, 15 juni 2020Hoogfeesten
vrijdag, 1 mei 2020Thuis bij Maria
vrijdag, 3 april 2020Overweging bij Palmpasen
vrijdag, 21 februari 2020Veertig dagen vasten?
zondag, 2 februari 2020Valentijnsdag
maandag, 6 januari 2020Een jezuïet, een benedictijn en een franciscaan
 
woensdag, 25 december 2019Secret Santa
dinsdag, 26 november 2019Advent
woensdag, 20 november 2019Christus Koning
zaterdag, 9 november 2019Sint Maarten
dinsdag, 5 november 2019H. Odrada
vrijdag, 18 oktober 2019Allerzielen
donderdag, 10 oktober 2019Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans
donderdag, 12 september 2019Franciscus
donderdag, 25 juli 2019Vakantie
dinsdag, 18 juni 2019Sacramentsdag
zaterdag, 8 juni 2019Pinksteren
woensdag, 29 mei 2019Hemelvaartsdag
vrijdag, 17 mei 2019Stemadvies
woensdag, 24 april 2019Zoete Moeder
donderdag, 18 april 2019Notre Dame
zondag, 14 april 2019Goede Week
donderdag, 7 maart 2019Askruisje
 
woensdag, 11 juli 2018Een waslijst afgewerkt
dinsdag, 8 mei 2018Een vlieger vanaf Hemelvaart
maandag, 26 maart 2018Opstaan in het licht van Pasen
donderdag, 15 februari 2018Aswoensdag of Valentijnsdag?
 
woensdag, 6 december 2017Een Coca Cola malloot of het Kerstkind?
donderdag, 2 november 2017Allerzielen
maandag, 26 juni 2017Terugblik op mijn priesterwijding
zaterdag, 20 mei 2017Afscheid
dinsdag, 25 april 2017Een afbeelding van Christus verscheuren!
vrijdag, 17 maart 2017Minderheidskerk
zondag, 5 maart 2017Leen mij
vrijdag, 17 februari 2017Carnaval
 
dinsdag, 27 december 2016Vakantie tussen Kerstmis en Oud-en-nieuw
vrijdag, 18 november 2016Doordeweekse viering
dinsdag, 25 oktober 2016Allerheiligen en Allerzielen
zondag, 21 augustus 2016Bijzondere vondst Hedel
dinsdag, 9 augustus 2016Voor het ouderschap zijn geen opleidingen
maandag, 6 juni 2016Laatste Mis Hedel
zondag, 22 mei 2016Priesterwijding
donderdag, 31 maart 2016Een nieuwe bisschop
dinsdag, 23 februari 2016Ik heb al Pasen gevierd!
dinsdag, 26 januari 2016Zingen in de klas
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer