Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Een nieuwe bisschop

donderdag, 31 maart 2016
Een nieuwe bisschop

Op zater­dag 5 maart werd bekend dat de hui­dige bis­schop van Gro­nin­gen-Leeu­war­den, Gerard de Korte, onze nieuwe bis­schop wordt. Hij zal daar­mee de 17e bis­schop van ’s-Hertogen­bosch zijn. Tijdens de perscon­fe­rentie in de bisdom­zaal aan de Parade stelde hij zich voor en blikte Mgr. Hurkmans terug.

“In de afgelopen jaren heb ik veel last gehad van oververmoeid­heid, hetgeen mij belem­merde in mijn werk. Ondertussen heb ik een goede be­han­de­ling en gaat de ge­zond­heid vooruit. Ik hoop aan een nieuwe fase in mijn leven te kunnen beginnen. En ik sta open voor nieuwe dingen.”Mgr. Hurkmans sprak zijn blijd­schap uit naar de paus die in zijn opvol­ging had voor­zien door de benoe­ming van Mgr. De Korte. Hij toonde bewon­dering voor de nieuwe bis­schop dat hij de uit­daging aanneemt.

Mgr. De Korte dankte aller­eerst paus Fran­cis­cus en allen die een rol had­den gespeeld in de benoe­ming. Hij hoopt op een goede samen­wer­king met de staf. In de ko­men­de tijd wil hij veel mensen in het bisdom ont­moe­ten. Hij denkt daar dit kalen­der­jaar wel mee bezig te zullen zijn. Hij kent wel verhalen maar hij wil uit eigen waarne­ming zien hoe de situatie is. Vandaaruit wil hij een visie ont­wik­ke­len voor de toe­komst. Hij is bereid zich breed te oriënteren en beseft dat kerk­slui­tingen een thema is. Hij weetdat we allemaal te maken hebben met krimp en interne onzekerhei­den hij signaleert een Bijbels analfabetisme en een grote sprakeloos­heid alshet gaat over geloof. Toch wil Mgr. De Korte geen krimpmana­ger zijn, hoewel hij beseft soms maat­regelen te zullen moeten treffen die niet populair zijn.

“Een bis­schop is een leraar van het geloof, een bruggen­bouwer en her­der. God bemint de mens en dat heeft Hij in Christus laten zien. Het gaat om:Christus vieren, belij­den en beleven. We moeten aan zoveel moge­lijk mensen laten zien wat de bood­schap van het Evan­ge­lie is.”Hij verwees naar woor­den van de paus: het is beter een Kerk te hebben die vuil is omdat ze naar buiten is gegaan dan een kerk die ziek is omdat ze binnen is ge­ble­ven.Mgr. De Korte sprak meer­dere malen de hoop uit op een goede samen­wer­king met pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers en anderen en hij hoopt ver­der op de inzet van álle gedoopten. Ook ziet hij uit naar een harte­lijke samen­wer­king met de reli­gi­euzen en met andere chris­te­nen:“Andere chris­te­nen zijn bond­ge­no­ten. Er zijn meer over­een­kom­sten dan verschillen.”

Tot slot sprak hij over de Sint-Jan als dé ka­the­draal van Neder­land en over de Zoete Lieve Vrouw bij wie vele mensen een kaarsje ops­te­ken.

Na afloop van de pers­con­fe­ren­tie was er een beklim­ming van de Sint-Jan samen met de heer Van der Donk, com­missa­ris van de Koning, burge­mees­ter Rombouts en uiter­aard onze eigen bis­schop­pen Hurkmans en Mutsaerts. Het was in een ontspannen sfeer dat de beklim­ming plaatsvond. Vele mensen rea­geer­den posi­tief op het heuge­lijk nieuws.

Op zater­dag 14 mei zal om 11.00 uur de plech­tige eucha­ris­tie­vie­ring plaats­vin­den waar­on­der Mgr. Hurkmans afscheid neemt en Mgr. De Korte de zetel van ’s-Hertogen­bosch in bezit neemt.Ron van den Houtvica­ris-generaal.

Ron van den Hout
waar­ne­mend pastoor

overzicht van bijdragen:
zondag, 30 juni 2024Heilige Birgitta
zaterdag, 1 juni 2024Hoogfeest HH. Petrus en Paulus
dinsdag, 16 april 2024Meimaand - Mariamaand
zondag, 7 april 2024Maria Boodschap
woensdag, 27 maart 2024Licht van Christus
dinsdag, 19 maart 2024Feest H. Jozef
donderdag, 1 februari 2024Vastenoverweging
dinsdag, 9 januari 2024The Screwtape letters
 
woensdag, 27 december 2023Maximiliaan Kolbe
zaterdag, 9 december 2023Johannes van Kenty
maandag, 27 november 2023Maria Onbevlekte Ontvangenis
zondag, 12 november 2023Christus Koning
dinsdag, 24 oktober 2023De Mantel van Sint Maarten
donderdag, 28 september 2023150e Geboortedag Mgr. Frans Schraven
zaterdag, 16 september 2023Kerkleraressen
vrijdag, 15 september 2023Het feest van Maria Moeder van Smarten
donderdag, 17 augustus 2023Maria Geboorte
zaterdag, 8 juli 2023De stilte in
maandag, 5 juni 2023Juni - Maand van het Heilig Hart
zondag, 23 april 2023Mei - Mariamaand
woensdag, 8 maart 2023Vasten?
vrijdag, 17 februari 2023HH. Perpétua & Felicitas
maandag, 30 januari 2023HH. Cyrillus en Methodius
dinsdag, 10 januari 2023Paus Benedictus over de dood
 
woensdag, 23 november 2022Maria Onbevlekt Ontvangen
maandag, 22 augustus 2022Franciscus van Assisi
maandag, 4 juli 2022Bedevaart
vrijdag, 20 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 9 mei 2022IJsheiligen
maandag, 2 mei 2022Titus
vrijdag, 4 februari 2022Veertigdagentijd
maandag, 10 januari 2022Maria Lichtmis
donderdag, 6 januari 2022Driekoningen
 
maandag, 22 november 2021Advent
maandag, 8 november 2021Christus Koning
dinsdag, 2 november 2021H. Hubertus
woensdag, 13 oktober 2021Johannes Paulus II
woensdag, 29 september 2021Zeeslag bij Lepanto
woensdag, 15 september 2021Priesterboord
woensdag, 18 augustus 2021Feest van de Kruisverheffing
donderdag, 12 augustus 2021Maria Tenhemelopneming
zondag, 25 juli 2021Vier of vijf broden?
vrijdag, 16 juli 2021Maria Magdalena
maandag, 7 juni 2021Bon Camino
maandag, 17 mei 2021Pinksteren
dinsdag, 11 mei 2021Hemelvaartsdag
vrijdag, 23 april 2021Meimaand Mariamaand
dinsdag, 6 april 2021Vijftigdagentijd
zondag, 4 april 2021Hij is verrezen!
dinsdag, 30 maart 2021Chrismamis
maandag, 22 maart 2021Maria Boodschap
woensdag, 10 maart 2021Op weg naar Pasen
woensdag, 17 februari 2021Veertigdagentijd
woensdag, 13 januari 2021Maria Lichtmis
maandag, 4 januari 2021Doop van de Heer
zaterdag, 2 januari 2021Driekoningen
 
dinsdag, 10 november 2020Advent
maandag, 28 september 2020Mariafeesten
maandag, 15 juni 2020Hoogfeesten
vrijdag, 1 mei 2020Thuis bij Maria
vrijdag, 3 april 2020Overweging bij Palmpasen
vrijdag, 21 februari 2020Veertig dagen vasten?
zondag, 2 februari 2020Valentijnsdag
maandag, 6 januari 2020Een jezuïet, een benedictijn en een franciscaan
 
woensdag, 25 december 2019Secret Santa
dinsdag, 26 november 2019Advent
woensdag, 20 november 2019Christus Koning
zaterdag, 9 november 2019Sint Maarten
dinsdag, 5 november 2019H. Odrada
vrijdag, 18 oktober 2019Allerzielen
donderdag, 10 oktober 2019Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans
donderdag, 12 september 2019Franciscus
donderdag, 25 juli 2019Vakantie
dinsdag, 18 juni 2019Sacramentsdag
zaterdag, 8 juni 2019Pinksteren
woensdag, 29 mei 2019Hemelvaartsdag
vrijdag, 17 mei 2019Stemadvies
woensdag, 24 april 2019Zoete Moeder
donderdag, 18 april 2019Notre Dame
zondag, 14 april 2019Goede Week
donderdag, 7 maart 2019Askruisje
 
woensdag, 11 juli 2018Een waslijst afgewerkt
dinsdag, 8 mei 2018Een vlieger vanaf Hemelvaart
maandag, 26 maart 2018Opstaan in het licht van Pasen
donderdag, 15 februari 2018Aswoensdag of Valentijnsdag?
 
woensdag, 6 december 2017Een Coca Cola malloot of het Kerstkind?
donderdag, 2 november 2017Allerzielen
maandag, 26 juni 2017Terugblik op mijn priesterwijding
zaterdag, 20 mei 2017Afscheid
dinsdag, 25 april 2017Een afbeelding van Christus verscheuren!
vrijdag, 17 maart 2017Minderheidskerk
zondag, 5 maart 2017Leen mij
vrijdag, 17 februari 2017Carnaval
 
dinsdag, 27 december 2016Vakantie tussen Kerstmis en Oud-en-nieuw
vrijdag, 18 november 2016Doordeweekse viering
dinsdag, 25 oktober 2016Allerheiligen en Allerzielen
zondag, 21 augustus 2016Bijzondere vondst Hedel
dinsdag, 9 augustus 2016Voor het ouderschap zijn geen opleidingen
maandag, 6 juni 2016Laatste Mis Hedel
zondag, 22 mei 2016Priesterwijding
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer