Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

IJsheiligen

Van 11 t/m 14 mei

maandag, 9 mei 2022
foto: Rijksmuseum
Pancratius, Servatius en Bonifatius op een humoristische tekening van Henri Verstijnen
Pancratius, Servatius en Bonifatius op een humoristische tekening van Henri Verstijnen

Van 11 tot 14 mei hou­den moestuiniers angst­val­lig de (heiligen)kalen­der in de gaten. Na 15 mei zou er immers geen nacht­vorst meer optre­den.

Ze zijn de schrik van elke ongedul­dige tuinier: de ‘ijs­hei­ligen’. Ze markeren de periode van 11 tot 14 mei, in de volksmond (en groten­deels ook volgens de weerkunde) de laatste dagen waarop nacht­vorst moge­lijk is en jonge plantjes dus best nog niet buiten over­nach­ten.

In som­mi­ge lan­den zijn de ijs­hei­ligen met drie, soms zelfs met vijf, bij ons zijn ze door­gaans met vier. Maak kennis met:

Mamertus (11 mei)

Mamertus was in de 5de eeuw bis­schop van Vienne (Frank­rijk). Hij staat te boek als een eigenreide, maar ge­waar­deerde bis­schop. Hij voerde de kruis­da­gen in: drie boete­da­gen in aanloop naar Hemel­vaart. Met gebe­den en pro­ces­sies hoopte men gespaard te blijven van noodweer, hon­gers­nood, ziektes en ander onheil. Mamertus overleed op 11 mei 477. Hij wordt ook aan­roe­pen voor ziektes aan de ingewan­den. Daarom wordt hij vaak voor­ge­steld als bis­schop met een streng opgerolde darmen in de han­den.

Pancratius (12 mei)

Pancratius werd geboren in het westen van het hui­dige Turkije rond het jaar 290. Hij werd al snel wees; zijn oom adop­teerde hem. Samen reis­den ze naar Rome toen Pancratius 13 was. Ze kwamen er onder de indruk van het chris­te­lijk geloof en lieten zich dopen. In Rome kende de christen­ver­vol­ging echter een hoogte­punt. Keizer Diocletianus gaf chris­te­nen de schuld van de econo­mische crisis, omdat zij wei­ger­den te offeren aan de Romeinse goden. Toen Pancratius en zijn oom wer­den opgepakt, wei­ger­den ze hun geloof af te zweren. Boven zijn graf verrees rond het jaar 500 de basiliek San Pancrazio fuori le mura (‘buiten de muren’).

Servatius van Maastricht (13 mei)

Servatius (Servaas) van Maastricht was in de vierde eeuw de eerste bis­schop van Ton­ge­ren, en daar­mee van de Neder­lan­den. Hij maakte een pelgrims­reis naar Rome en stierf rond 384 in Maastricht, zijn nieuwe bis­schop­pe­lijke zetel. Over zijn leven of ac­ti­vi­teiten is zeer weinig bekend. In de zoge­naamde Vitae uit de 8ste en 9de eeuw werd zijn levens­ver­haal daarom aangedikt, zoals het feit dat hij een verre nakomeling was van Johannes de Doper. Zijn leven was het on­der­werp van het Middelne­derlandse gedicht Van Sinte-Servaes (twaalfde eeuw). Onder de Sint-Servaas­basi­liek in Maastricht bevindt zich zijn grafcrypte.

Boni­fa­tius van Tarsus (14 mei)

Boni­fa­tius van Tarsus was een welstellende Romeinse bur­ger die in 307 de mar­tel­dood stierf tij­dens de christen­ver­vol­ging (zie ook bij Pancratius). Boni­fa­tius leidde lange tijd een leven dat draaide om wereldse geneugten, maar kwam tot inkeer door zijn maîtresse, Aglaida. Zij stuurde hem met enkele knechten naar Tarsus (nu in Turkije) met de opdracht relieken van mar­te­la­ren terug te brengen. De knechten keer­den uit­ein­delijk terug met het stoffe­lijk overschot van Boni­fa­tius zelf: hij was de mar­tel­dood gestorven nadat hij, onder de indruk van andere mar­te­la­ren, zich open­lijk tot het chris­ten­dom had bekeerd. Na Boni­fa­tius’ dood ging Aglaida in het klooster en liet ze te zijner ere een kapel bouwen op de Aven­tijnse heuvel aan de Via Latina. Boni­fa­tius van Tarsus verdween na het Tweede Vati­caans Concilie van de offi­cië­le heiligenkalen­der en is dus offi­cieel geen ‘ijs­hei­lige’ meer.

En Sophia?

In som­mi­ge streken wordt ook een vijfde ijs­hei­lige vermeld: Sophia van Rome. Zij zou, net als Pancratius, in 304 zijn gedood omdat ze haar chris­te­lijk geloof niet wou afzweren. In Duits­land spreekt men op 15 mei van ‘Sophien­dag’, de dag van ‘kalte Sophie’.

 

IJsheiligen

 

 

(bron: Kerknet.be)

overzicht van bijdragen:
zondag, 30 juni 2024Heilige Birgitta
zaterdag, 1 juni 2024Hoogfeest HH. Petrus en Paulus
dinsdag, 16 april 2024Meimaand - Mariamaand
zondag, 7 april 2024Maria Boodschap
woensdag, 27 maart 2024Licht van Christus
dinsdag, 19 maart 2024Feest H. Jozef
donderdag, 1 februari 2024Vastenoverweging
dinsdag, 9 januari 2024The Screwtape letters
 
woensdag, 27 december 2023Maximiliaan Kolbe
zaterdag, 9 december 2023Johannes van Kenty
maandag, 27 november 2023Maria Onbevlekte Ontvangenis
zondag, 12 november 2023Christus Koning
dinsdag, 24 oktober 2023De Mantel van Sint Maarten
donderdag, 28 september 2023150e Geboortedag Mgr. Frans Schraven
zaterdag, 16 september 2023Kerkleraressen
vrijdag, 15 september 2023Het feest van Maria Moeder van Smarten
donderdag, 17 augustus 2023Maria Geboorte
zaterdag, 8 juli 2023De stilte in
maandag, 5 juni 2023Juni - Maand van het Heilig Hart
zondag, 23 april 2023Mei - Mariamaand
woensdag, 8 maart 2023Vasten?
vrijdag, 17 februari 2023HH. Perpétua & Felicitas
maandag, 30 januari 2023HH. Cyrillus en Methodius
dinsdag, 10 januari 2023Paus Benedictus over de dood
 
woensdag, 23 november 2022Maria Onbevlekt Ontvangen
maandag, 22 augustus 2022Franciscus van Assisi
maandag, 4 juli 2022Bedevaart
vrijdag, 20 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 9 mei 2022IJsheiligen
maandag, 2 mei 2022Titus
vrijdag, 4 februari 2022Veertigdagentijd
maandag, 10 januari 2022Maria Lichtmis
donderdag, 6 januari 2022Driekoningen
 
maandag, 22 november 2021Advent
maandag, 8 november 2021Christus Koning
dinsdag, 2 november 2021H. Hubertus
woensdag, 13 oktober 2021Johannes Paulus II
woensdag, 29 september 2021Zeeslag bij Lepanto
woensdag, 15 september 2021Priesterboord
woensdag, 18 augustus 2021Feest van de Kruisverheffing
donderdag, 12 augustus 2021Maria Tenhemelopneming
zondag, 25 juli 2021Vier of vijf broden?
vrijdag, 16 juli 2021Maria Magdalena
maandag, 7 juni 2021Bon Camino
maandag, 17 mei 2021Pinksteren
dinsdag, 11 mei 2021Hemelvaartsdag
vrijdag, 23 april 2021Meimaand Mariamaand
dinsdag, 6 april 2021Vijftigdagentijd
zondag, 4 april 2021Hij is verrezen!
dinsdag, 30 maart 2021Chrismamis
maandag, 22 maart 2021Maria Boodschap
woensdag, 10 maart 2021Op weg naar Pasen
woensdag, 17 februari 2021Veertigdagentijd
woensdag, 13 januari 2021Maria Lichtmis
maandag, 4 januari 2021Doop van de Heer
zaterdag, 2 januari 2021Driekoningen
 
dinsdag, 10 november 2020Advent
maandag, 28 september 2020Mariafeesten
maandag, 15 juni 2020Hoogfeesten
vrijdag, 1 mei 2020Thuis bij Maria
vrijdag, 3 april 2020Overweging bij Palmpasen
vrijdag, 21 februari 2020Veertig dagen vasten?
zondag, 2 februari 2020Valentijnsdag
maandag, 6 januari 2020Een jezuïet, een benedictijn en een franciscaan
 
woensdag, 25 december 2019Secret Santa
dinsdag, 26 november 2019Advent
woensdag, 20 november 2019Christus Koning
zaterdag, 9 november 2019Sint Maarten
dinsdag, 5 november 2019H. Odrada
vrijdag, 18 oktober 2019Allerzielen
donderdag, 10 oktober 2019Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans
donderdag, 12 september 2019Franciscus
donderdag, 25 juli 2019Vakantie
dinsdag, 18 juni 2019Sacramentsdag
zaterdag, 8 juni 2019Pinksteren
woensdag, 29 mei 2019Hemelvaartsdag
vrijdag, 17 mei 2019Stemadvies
woensdag, 24 april 2019Zoete Moeder
donderdag, 18 april 2019Notre Dame
zondag, 14 april 2019Goede Week
donderdag, 7 maart 2019Askruisje
 
woensdag, 11 juli 2018Een waslijst afgewerkt
dinsdag, 8 mei 2018Een vlieger vanaf Hemelvaart
maandag, 26 maart 2018Opstaan in het licht van Pasen
donderdag, 15 februari 2018Aswoensdag of Valentijnsdag?
 
woensdag, 6 december 2017Een Coca Cola malloot of het Kerstkind?
donderdag, 2 november 2017Allerzielen
maandag, 26 juni 2017Terugblik op mijn priesterwijding
zaterdag, 20 mei 2017Afscheid
dinsdag, 25 april 2017Een afbeelding van Christus verscheuren!
vrijdag, 17 maart 2017Minderheidskerk
zondag, 5 maart 2017Leen mij
vrijdag, 17 februari 2017Carnaval
 
dinsdag, 27 december 2016Vakantie tussen Kerstmis en Oud-en-nieuw
vrijdag, 18 november 2016Doordeweekse viering
dinsdag, 25 oktober 2016Allerheiligen en Allerzielen
zondag, 21 augustus 2016Bijzondere vondst Hedel
dinsdag, 9 augustus 2016Voor het ouderschap zijn geen opleidingen
maandag, 6 juni 2016Laatste Mis Hedel
zondag, 22 mei 2016Priesterwijding
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer