Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Christus Koning

maandag, 8 november 2021
Christus Koning
Christus Koning

Het hoog­feest ‘Christus Koning van het heelal’ wordt gevierd op de laatste zon­dag van het ker­ke­lijk jaar. Het viert de uni­ver­se­le heer­schap­pij van Jezus, het geïncar­neerde Woord van God.

Laatste zon­dag ker­ke­lijk jaar

Christus Koning is de plech­tige afslui­ting van het ker­ke­lijk jaar in de Romeinse Ritus van de Katho­lie­ke Kerk. De offi­cië­le Latijnse naam voor dit hoog­feest luidt: Dominus Noster Iesus Christus Universorum Rex.

Pius XI

Het werd inge­steld door paus Pius XI in 1925 bij het zes­tien­de eeuw­feest van het Concilie van Nicea. De en­cy­cliek die hij daartoe schreef was Quas Primas. Op genoemd Concilie werd plech­tig uit­ge­spro­ken dat Jezus de Zoon van God is en “één in wezen met de Vader”: Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero (‘God uit God, Licht uit Licht, ware God uit de ware God’) uit het Credo.

Vijfde zon­dag vóór Kerst­mis

Vóór het Tweede Vati­caans Concilie vond Christus Koning plaats op de laatste zon­dag van ok­to­ber. Bij die vie­ring hoorde ook de plech­tige toe­wij­ding van de gehele mens­heid aan het God­de­lijk Hart. Thans vindt het plaats op de vijfde zon­dag vóór Kerst­mis.

Heerser van de nieuwe schep­ping

De li­tur­gie van ‘Christus, Koning van het heelal’ bena­drukt de rol van Jezus als heerser van de schep­ping in het nieuwe heilsbestel, in de Bijbel aangeduid als Rijk Gods. Door zijn Dood en Ver­rij­ze­nis is er een eind geko­men aan de oude orde, waarin de mens onder­wor­pen was aan de macht van de dood. Al wie in Christus gelooft zal wor­den verheven tot een schepsel dat de eeuwige heer­lijk­heid zal mogen genieten.

Meta­fo­rische titel

Pius XI schrijft in Quas Primas dat Christus’ titel koning een meta­fo­rische is. Hij is ontleend aan de men­se­lijke wer­ke­lijk­heid en geprojec­teerd op een god­de­lijke. De titel bena­drukt Jezus “zijn hoge graad van volmaakt­heid waardoor hij alle schepselen overtreft”, aldus de paus.

‘Uw rijk kome’

Paus Bene­dic­tus XVI drukte het wezen van Christus’ koning­schap als volgt uit. "Het Ko­nink­rijk van Christus volgt de criteria van deze wereld niet. Zijn maatstaf is de liefde, de toe­wij­ding, de inzet voor de be­hoef­ti­gen naar lichaam en ziel. Als we in het Onze Vader bid­den dat zijn rijk kome, dan vereist dat van ons dat we de bereid­heid hebben de wil van onze koning in ons eigen leven om te zetten. De Heer zal ons laten zien waar­mee we onze mede­mensen kunnen helpen", aldus Bene­dic­tus in zijn Angelus-toe­spraak op Christus Koning, 23 no­vem­ber 2008.

Li­tur­gie

De psalmen die in het Officie wor­den gezongen zijn zoge­noemde Koningspsalmen: ps.113, ps.117, ps.2, ps.72, ps.110 en ps.145. De oratie van dit hoog­feest luidt: Almach­tige eeuwige God, in Christus heb Gij alles nieuw gemaakt. Hij is uw welbeminde Zoon en koning van de nieuwe schep­ping. Verdrijf het kwaad dat ons tot slaven maakt, zodat heel de schep­ping U als Heer erkent en eens­ge­zind uw groot­heid prijst.

(bron: kro-ncrv.nl)

overzicht van bijdragen:
donderdag, 1 februari 2024Vastenoverweging
dinsdag, 9 januari 2024The Screwtape letters
 
woensdag, 27 december 2023Maximiliaan Kolbe
zaterdag, 9 december 2023Johannes van Kenty
maandag, 27 november 2023Maria Onbevlekte Ontvangenis
zondag, 12 november 2023Christus Koning
dinsdag, 24 oktober 2023De Mantel van Sint Maarten
donderdag, 28 september 2023150e Geboortedag Mgr. Frans Schraven
zaterdag, 16 september 2023Kerkleraressen
vrijdag, 15 september 2023Het feest van Maria Moeder van Smarten
donderdag, 17 augustus 2023Maria Geboorte
zaterdag, 8 juli 2023De stilte in
maandag, 5 juni 2023Juni - Maand van het Heilig Hart
zondag, 23 april 2023Mei - Mariamaand
woensdag, 8 maart 2023Vasten?
vrijdag, 17 februari 2023HH. Perpétua & Felicitas
maandag, 30 januari 2023HH. Cyrillus en Methodius
dinsdag, 10 januari 2023Paus Benedictus over de dood
 
woensdag, 23 november 2022Maria Onbevlekt Ontvangen
maandag, 22 augustus 2022Franciscus van Assisi
maandag, 4 juli 2022Bedevaart
vrijdag, 20 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 9 mei 2022IJsheiligen
maandag, 2 mei 2022Titus
vrijdag, 4 februari 2022Veertigdagentijd
maandag, 10 januari 2022Maria Lichtmis
donderdag, 6 januari 2022Driekoningen
 
maandag, 22 november 2021Advent
maandag, 8 november 2021Christus Koning
dinsdag, 2 november 2021H. Hubertus
woensdag, 13 oktober 2021Johannes Paulus II
woensdag, 29 september 2021Zeeslag bij Lepanto
woensdag, 15 september 2021Priesterboord
woensdag, 18 augustus 2021Feest van de Kruisverheffing
donderdag, 12 augustus 2021Maria Tenhemelopneming
zondag, 25 juli 2021Vier of vijf broden?
vrijdag, 16 juli 2021Maria Magdalena
maandag, 7 juni 2021Bon Camino
maandag, 17 mei 2021Pinksteren
dinsdag, 11 mei 2021Hemelvaartsdag
vrijdag, 23 april 2021Meimaand Mariamaand
dinsdag, 6 april 2021Vijftigdagentijd
zondag, 4 april 2021Hij is verrezen!
dinsdag, 30 maart 2021Chrismamis
maandag, 22 maart 2021Maria Boodschap
woensdag, 10 maart 2021Op weg naar Pasen
woensdag, 17 februari 2021Veertigdagentijd
woensdag, 13 januari 2021Maria Lichtmis
maandag, 4 januari 2021Doop van de Heer
zaterdag, 2 januari 2021Driekoningen
 
dinsdag, 10 november 2020Advent
maandag, 28 september 2020Mariafeesten
maandag, 15 juni 2020Hoogfeesten
vrijdag, 1 mei 2020Thuis bij Maria
vrijdag, 3 april 2020Overweging bij Palmpasen
vrijdag, 21 februari 2020Veertig dagen vasten?
zondag, 2 februari 2020Valentijnsdag
maandag, 6 januari 2020Een jezuïet, een benedictijn en een franciscaan
 
woensdag, 25 december 2019Secret Santa
dinsdag, 26 november 2019Advent
woensdag, 20 november 2019Christus Koning
zaterdag, 9 november 2019Sint Maarten
dinsdag, 5 november 2019H. Odrada
vrijdag, 18 oktober 2019Allerzielen
donderdag, 10 oktober 2019Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans
donderdag, 12 september 2019Franciscus
donderdag, 25 juli 2019Vakantie
dinsdag, 18 juni 2019Sacramentsdag
zaterdag, 8 juni 2019Pinksteren
woensdag, 29 mei 2019Hemelvaartsdag
vrijdag, 17 mei 2019Stemadvies
woensdag, 24 april 2019Zoete Moeder
donderdag, 18 april 2019Notre Dame
zondag, 14 april 2019Goede Week
donderdag, 7 maart 2019Askruisje
 
woensdag, 11 juli 2018Een waslijst afgewerkt
dinsdag, 8 mei 2018Een vlieger vanaf Hemelvaart
maandag, 26 maart 2018Opstaan in het licht van Pasen
donderdag, 15 februari 2018Aswoensdag of Valentijnsdag?
 
woensdag, 6 december 2017Een Coca Cola malloot of het Kerstkind?
donderdag, 2 november 2017Allerzielen
maandag, 26 juni 2017Terugblik op mijn priesterwijding
zaterdag, 20 mei 2017Afscheid
dinsdag, 25 april 2017Een afbeelding van Christus verscheuren!
vrijdag, 17 maart 2017Minderheidskerk
zondag, 5 maart 2017Leen mij
vrijdag, 17 februari 2017Carnaval
 
dinsdag, 27 december 2016Vakantie tussen Kerstmis en Oud-en-nieuw
vrijdag, 18 november 2016Doordeweekse viering
dinsdag, 25 oktober 2016Allerheiligen en Allerzielen
zondag, 21 augustus 2016Bijzondere vondst Hedel
dinsdag, 9 augustus 2016Voor het ouderschap zijn geen opleidingen
maandag, 6 juni 2016Laatste Mis Hedel
zondag, 22 mei 2016Priesterwijding
donderdag, 31 maart 2016Een nieuwe bisschop
dinsdag, 23 februari 2016Ik heb al Pasen gevierd!
dinsdag, 26 januari 2016Zingen in de klas
maandag, 11 januari 2016Als moeten mogen wordt
 
donderdag, 26 november 2015Kloostergemeenschap die dreigde uit te sterven
woensdag, 11 november 201511 november - Heilige Martinus
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer