Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Maria Tenhemelopneming

Hoogfeest op 15 augustus

donderdag, 12 augustus 2021

Op 15 au­gus­tus viert de Kerk het Hoog­feest van Maria Ten­hemel­op­ne­ming. Ter over­we­ging plaatsen we hier een homilie van Mgr. Jan Hendriks van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

Maria is er al...

Het gaat er vandaag om
dat Maria is voor­ge­gaan
waar ook wij hopen te komen.
Aan het einde van ons leven,
als we moeten sterven,
hopen ook wij goed terecht te komen.
En dan is er nog de belofte
dat God aan het einde van de tij­den
alles zal vernieuwen,
een nieuwe schep­ping tot stand zal brengen.
Maria is al zo' n nieuwe schep­ping,
maar ook voor ons is er de belofte
dat aan het einde der tij­den
alles vernieuwd zal wor­den
en wij met een verheer­lijkt lichaam
aan die nieuwe schep­ping mogen deel­ne­men
bij de ver­rij­ze­nis van het lichaam,
waarover we het altijd hebben in de ge­loofs­be­lij­de­nis.
Daar zal geen pijn meer zijn,
geen verdriet,
geen gemis,
geen ma­te­ri­alisme,
geen heb­zucht,
geen jaloezie,
geen kwaad.

Een lijntje naar de hemel

Tenhemelopneming van de Maagd
Ten­hemel­op­ne­ming van de Maagd - Olieverf - Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682)

Maria is ons lijntje
met de hemel en met die vol­tooi­ing aan het einde der tij­den.
Daardoor wordt het voor ons een beetje concreet,
zoals de hemel ook concreter wordt en dich­ter­bij komt
als we zelf dier­ba­re mensen hebben moeten afstaan
en als wij­zelf ouder wor­den.
Dat gemis van dier­ba­ren is altijd een groot verdriet,
maar tege­lijk dragen we dat verdriet met het ver­trouwen
dat die dier­ba­re mensen
hun bestem­ming hebben bereikt,
dat ze ons wel hebben verlaten,
maar niet vernie­tigd zijn.
Som­mi­ge mensen hebben dat ook even mogen ervaren:
ze kregen even een sig­naaltje van boven
dat hun dier­ba­re er nog is, in dat andere leven.
Een ander zal het meer moeten doen
alleen met de kracht van simpel ver­trouwen.

De hemel een cadeau

Hoe kunnen wij­zelf die weg naar de hemel gaan?
Hoe kunnen wij die mooie toe­komst bereiken?
Aller­eerst denk ik dat we ons mogen rea­li­se­ren
dat niet wij, door onze in­span­ningen,
de hemel kunnen veroveren.
Het eeuwig leven is een cadeau,
een gave van de goede God,
die heel veel van ons houdt.
Het eerste dat we steeds mogen blijven over­denken is
dat wij Gods geliefde kin­de­ren zijn,
dat Hij ons graag ziet en alles voor ons over heeft.

Ze maken er een potje van

Zeker, die kin­de­ren maken er vaak een potje van
en wij kunnen dikwijls niet begrijpen
waarom God zoveel toelaat,
waarom Hij het kwaad in de wereld niet verhin­dert.
Maar dat is precies de fun­da­men­tele keuze
waar we allemaal voor staan:
leef je vanuit de gedachte
dat alles uit­ein­delijk geen zin heeft,
geen doel heeft en geen toe­komst,
geloof je dat er uit­ein­delijk niemand is
die je bij­staat en die van je houdt,
of leef je vanuit het ver­trouwen en de overgave,
vanuit de over­tui­ging
dat de liefde uit­ein­delijk alles overwint?
Daar gaat het om,
dat is bij alle vragen die in ons opkomen
uit­ein­delijk de grote vraag waar ieder mens voor staat.

Gees­te­lij­ke strijd

Tenhemelopneming van de Maagd
Plafond van de Santa Maria Immacolata­kerk te Rome

Dat geeft eigen­lijk al aan
dat er een gees­te­lij­ke strijd is
die wij moeten strij­den;
want regel­ma­tig wor­den we over­val­len
door beko­ringen, verlei­dingen
en de gedachte dat er niemand is die voor ons zorgt,
niemand die ons liefheeft,
niemand die ons toe­komst geeft.
Dat is een gedachte die opkomt
als we het feite­lijk niet zo zien zitten: ont­moe­di­ging.
Gevoelens van ont­moe­di­ging
wijzen ons nooit een goede weg.

De weg van ver­trouwen

Waar kunnen we dan wél die goede weg ver­ne­men,
die weg van ver­trouwen?
Bij Maria!
Over Maria en haar weg
kunnen we veel leren uit het evan­ge­lie van vandaag.
Maria prijst God daar in haar lofzang, het Mag­ni­fi­cat.

Zonder kapsones

Wat daarin opvalt is
dat Maria zich­zelf ziet als een 'kleine dienst­maagd',
een gewone, een­vou­dige vrouw,
zon­der kapsones, nederig.
Dat is, denk ik, een eerste stap
voor ie­der­een
die een weg van geloof en ver­trouwen wil gaan.
Maak jezelf niet te be­lang­rijk,
blaas jezelf niet op,
leef niet alsof alles op jezelf gericht moet zijn,
alsof je alleen maar rechten hebt.
Dit is een be­lang­rijke stap
om Gods werk te kunnen zien.

Tel je ze­ge­ningen!

Het tweede wat Maria in haar lofzang doet
is het dank­baar bezingen
van alle welda­den van God de Heer.
En ook dat is voor iedere gelo­vi­ge heel be­lang­rijk.
Realiseer je wat je allemaal gekregen hebt,
wees dank­baar voor de mensen om je heen,
voor je geloof,
voor de mooie dingen die gebeurd zijn en gebeuren,
voor al Gods goede gaven:
zie ze, tel ze en dank ervoor!

Doe eens wat goeds!

Tenhemelopneming van de Maagd
Hoogaltaar in de St. Maria Gloriosa dei Frari-kerk in Venetië

En dan zien we nog een eigen­schap van Maria
in het evan­ge­lie van vandaag:
on­mid­del­lijk nadat Maria
de bood­schap van de engel had ont­van­gen,
was zij op weg gegaan,
een lange, zware reis van Galilea naar Judea,
om haar nicht Elizabeth bij te staan.
Maria stond voor anderen klaar.
Haar gedachten gingen naar anderen uit.

Opnieuw is dit een be­lang­rijk kenmerk van iedere christen:
gewoon prak­tisch aan anderen denken,
iets voor anderen doen.
We moeten voor anderen klaarstaan,
we mogen niet alleen voor ons­zelf leven,
we moeten zoeken
wat we voor anderen kunnen betekenen.
We kunnen niet allemaal evenveel,
maar we kunnen allemaal iets doen (zeker bid­den).
Ons hart en onze gedachten
mogen niet om ons­zelf heen blijven cirkelen
- zelfs niet als we ziek zijn of het moei­lijk hebben:
mens-voor-anderen-zijn maakt ons vrij,
als je een mens bent voor anderen, kun je meer aan.
Christen-zijn is liefde geven.

Ten­hemel­op­ne­ming: ja, Maria is er al, nu wij nog!
Laten we haar volgen in haar geloof,
in haar liefde en ver­trouwen,
haar die voor ons een Moeder is,
een Moeder vol genade.
Amen

 

+ Mgr. Jan W.M. Hendriks
Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam

overzicht van bijdragen:
zondag, 23 april 2023Mei - Mariamaand
woensdag, 8 maart 2023Vasten?
vrijdag, 17 februari 2023HH. Perp├ętua & Felicitas
maandag, 30 januari 2023HH. Cyrillus en Methodius
dinsdag, 10 januari 2023Paus Benedictus over de dood
woensdag, 23 november 2022Maria Onbevlekt Ontvangen
maandag, 22 augustus 2022Franciscus van Assisi
maandag, 4 juli 2022Bedevaart
vrijdag, 20 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 9 mei 2022IJsheiligen
maandag, 2 mei 2022Titus
vrijdag, 4 februari 2022Veertigdagentijd
maandag, 10 januari 2022Maria Lichtmis
donderdag, 6 januari 2022Driekoningen
maandag, 22 november 2021Advent
maandag, 8 november 2021Christus Koning
dinsdag, 2 november 2021H. Hubertus
woensdag, 13 oktober 2021Johannes Paulus II
woensdag, 29 september 2021Zeeslag bij Lepanto
woensdag, 15 september 2021Priesterboord
woensdag, 18 augustus 2021Feest van de Kruisverheffing
donderdag, 12 augustus 2021Maria Tenhemelopneming
zondag, 25 juli 2021Vier of vijf broden?
vrijdag, 16 juli 2021Maria Magdalena
maandag, 7 juni 2021Bon Camino
maandag, 17 mei 2021Pinksteren
dinsdag, 11 mei 2021Hemelvaartsdag
vrijdag, 23 april 2021Meimaand Mariamaand
dinsdag, 6 april 2021Vijftigdagentijd
zondag, 4 april 2021Hij is verrezen!
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer