Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Mariafeesten

maandag, 28 september 2020

Omdat Maria als mens zo een bij­zon­dere plaats inneemt in heilsge­schie­de­nis van het Chris­ten­dom, viert de Kerk haar leven op ver­schil­lende momenten door het jaar.

21 no­vem­ber

Maria Pre­sen­ta­tie

Mariafeesten

Maria Opdracht, ook wel Maria Pre­sen­ta­tie genoemd, is een oud feest en vooral een be­lang­rijk feest in de oosterse Orthodoxe Kerk. Op iconen zie je vaak de afbeel­ding dat Maria door haar ouders Joachim en Anna in de tempel aan God wordt opgedragen. Het sym­bo­li­seert dat zij vanaf haar geboorte vervuld is door Gods Heilige Geest en dat haar hele leven aan God is toegewijd. Volgens een legende zou zij zelfs door haar ouders in de tempel zijn achter­ge­la­ten en opgevoed zijn door tem­peldienaren.

In de Rooms Katho­lie­ke Kerk wordt het feest gevierd als een ge­dach­te­nis hieraan. Het feest is in 1585 door paus Sixtus V op de kalen­der gezet. In de Grieks Orthodoxe kerk wordt 21 no­vem­ber gevierd als een be­lang­rijk Maria­feest.

8 de­cem­ber

Maria On­be­vlekt Ont­van­ge­nis

De Onbevlekte Ontvangenis, geschilderd in 1628-29 door Peter Paul Rubens

Negen maan­den voor het feest van Maria geboorte (8 sep­tem­ber) viert de Kerk het feest van Maria On­be­vlekt Ont­van­ge­nis. Het On­be­vlekt Ont­van­gen zijn gaat niet over Jezus maar over Maria zelf. Na veel onder­zoek door vele eeuwen heen is de Kerk ervan overtuigd dat de vrouw die Christus de zoon van God heeft gebaard zelf ook zon­der zon­den geboren is. Zij is geboren zon­der de erfzonde, dus On­be­vlekt Ont­van­gen.

Het is een feest wat vanuit de negende eeuw vanuit Con­stan­ti­no­pel is inge­voerd in Italië. Vanaf 1708 werd het feest voor de gehele Kerk door paus Clemens de XI voorge­schre­ven. Pas in 1854 verklaarde paus Pius lX de on­be­vlekte ont­van­ge­nis van Maria tot dogma.

overzicht van bijdragen:
maandag, 4 juli 2022Bedevaart
vrijdag, 20 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 9 mei 2022IJsheiligen
maandag, 2 mei 2022Titus
vrijdag, 4 februari 2022Veertigdagentijd
maandag, 10 januari 2022Maria Lichtmis
donderdag, 6 januari 2022Driekoningen
maandag, 22 november 2021Advent
maandag, 8 november 2021Christus Koning
dinsdag, 2 november 2021H. Hubertus
woensdag, 13 oktober 2021Johannes Paulus II
woensdag, 29 september 2021Zeeslag bij Lepanto
woensdag, 15 september 2021Priesterboord
woensdag, 18 augustus 2021Feest van de Kruisverheffing
donderdag, 12 augustus 2021Maria Tenhemelopneming
zondag, 25 juli 2021Vier of vijf broden?
vrijdag, 16 juli 2021Maria Magdalena
maandag, 7 juni 2021Bon Camino
maandag, 17 mei 2021Pinksteren
dinsdag, 11 mei 2021Hemelvaartsdag
vrijdag, 23 april 2021Meimaand Mariamaand
dinsdag, 6 april 2021Vijftigdagentijd
zondag, 4 april 2021Hij is verrezen!
dinsdag, 30 maart 2021Chrismamis
maandag, 22 maart 2021Maria Boodschap
woensdag, 10 maart 2021Op weg naar Pasen
woensdag, 17 februari 2021Veertigdagentijd
woensdag, 13 januari 2021Maria Lichtmis
maandag, 4 januari 2021Doop van de Heer
zaterdag, 2 januari 2021Driekoningen
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer