Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Doneren

Doneren

De parochie en de kerk hebben een bijzondere plaats in het leven van vele mensen. Bijzondere vieringen zoals een doopsel, een huwelijk of een uitvaart maken een onuitwisbare indruk. Maar ook buiten het kerkgebouw vindt het pastoraat plaats en zijn de pastores actief.

Met uw kerkbijdrage ondersteunt u al deze activiteiten en helpt u om het kerkgebouw te behouden en het pastoraat te waarborgen. Jaarlijks neemt de parochie deel aan de actie Kerkbalans. Dat is een landelijke actie die steeds in januari wordt gehouden en die gedragen wordt door verschillende kerkgenootschappen in Nederland. U ziet jaarlijks het foldermateriaal in uw kerk en uw brievenbus. De opbrengsten zijn voor uw eigen parochie, maar het promotiemateriaal is algemeen. Velen van u nemen deel aan deze actie gezinsbijdrage of kerkbijdrage.

Natuurlijk kunt u ook incidenteel doneren. Misschien bent u vergeten om een bijdrage te doen toen uw kindje werd gedoopt (we hebben hiervoor geen vastgestelde bedragen zoals bijvoorbeeld wel bij een huwelijk). U kunt dan altijd nog een bedrag overmaken. Soms worden er in de parochie specifieke acties gevoerd. In Rossum hebben we bijvoorbeeld in 2010 en 2011 geld ingezameld voor het herstellen van een miskelk, een monstrans en een kandelaar.

Bankrekeningnummers

Hierbij een overzicht van bankrekeningnummers. In verband met de invoering van SEPA vermelden we de IBAN nummers. De tenaamstelling is niet meer nodig bij een IBAN nummer.

Rekening IBAN
Algemeen NL83 RABO 0179 9793 45
Alem NL19 RABO 0131 7018 51
Ammerzoden NL51 RABO 0102 6011 78
Hedel NL46 INGB 0001 0193 41
Kerkdriel NL70 RABO 0125 1045 45
Rossum-Hurwenen NL66 RABO 0144 6023 93
Velddriel NL25 RABO 0153 4015 16
Zaltbommel NL07 INGB 0004 4572 38

Nalatenschap

Als u nadenkt over uw nalatenschap, denk dan ook aan uw parochie. In uw testament kunt u laten vastleggen wie uw erfgenamen zijn. U kunt daarin ook de parochie tot (mede)erfgenaam benoemen. Als u wilt, kunt u zelfs precies laten vastleggen aan welk aspect van het parochiewerk uw nalatenschap moet worden besteed.

U kunt de parochie op twee manieren in uw testament opnemen: in de vorm van een legaat of door een erfstelling. Een legaat is een vaststaand bedrag of een bij name genoemd onroerend goed of voorwerp. Een erfstelling is een percentage van de nalatenschap. De parochie is dan samen met anderen verantwoordelijk. Een notaris maakt voor u een testament op. Hieraan zijn kosten verbonden. Een eerste oriënterend gesprek is vaak kosteloos. De parochie informeert u graag over de mogelijkheden en de zinvolle besteding van erfstellingen en legaten.

Deze informatie is ontleent aan een folder Erfstellingen en Legaten. Uw parochie, nu én in de toekomst.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer