Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Jong Bisdom Den Bosch - TuinFesta

Zondag 3 juli - 9.30 uur - Reusel

gepubliceerd: vrijdag, 10 juni 2022

Op zon­dag 3 juli 2022 sluit Jong Bisdom Den Bosch het studie- en werk­jaar af met een speciale editie van het tuin­feest, genaamd: JBDB TuinFesta! We sluiten het studie- en werk­jaar af, maar tege­lijker­tijd is er een kick-off voor dé Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) in Lissabon, Portugal die in de zomer van 2023 plaats­vin­den.

Eén ding is zeker, Jong Bisdom Den Bosch gaat daar naar toe en jij mag er deel van uit maken! Onze reis naar de WJD in Lissabon staat in ieder geval open vanaf 16 jaar, maar alle tieners en jon­ge­ren (12-35 jaar) binnen (en buiten) het bisdom van ’s-Hertogen­bosch zijn welkom op zon­dag 3 juli in Reusel.

JBDB Viert

In het voor­jaar van 2022 is Jong Bisdom Den Bosch be­gon­nen met ‘JBDB Viert’: meevieren tij­dens de zon­dagsmis in de ver­schil­lende pa­ro­chies van ons bisdom. Reden hier­voor is om onze zicht­baar­heid lokaal te ver­gro­ten en jou deel uit te laten maken van een grotere geloofs­ge­meen­schap. JBDB Tuinfesta begint daarom met JBDB Viert in de Sint Clemens­paro­chie te Reusel. De Eucha­ris­tie­vie­ring begint om 9.30 uur in de Sint Clemens­kerk, Kerk­straat 1. Aan­slui­tend is er koffie, thee en iets lekkers in de prach­tige tuin.

WJD Kick-Off

“De Wereld­jon­ge­ren­da­gen is één groot feest van ont­moe­ting, herken­ning, geloof en vooral jezelf mogen zijn. Een erva­ring die je mee moet maken, omdat het laat zien dat de wereld­kerk jong, en­thou­siast en vol vreugde is”!

In de eerste week van au­gus­tus 2023 vin­den de inter­na­tio­nale Wereld­jon­ge­ren­da­gen plaats in Lissabon en Jong Bisdom Den Bosch biedt een reis daar naar toe aan. Een unieke kans om te ervaren dat de wereld­kerk jong, en­thou­siast en vol vreugde is. Ga mee en ervaar het zelf! Tijdens JBDB TuinFesta zoeken we na­tuur­lijk alvast de Portugese sferen op. Festa betekent name­lijk Feest in het Portugees. Je krijgt alle ins & outs te horen - die er tot dusver zijn - over deze reis én je kunt je alvast voorin­schrij­ven, zodat je helemaal (als één van de eerste) op de hoogte blijft!

Pro­gram­ma

9.30 uur Eucha­ris­tie­vie­ring
10.30 uur Koffie/Thee met pa­ro­chi­anen
11.00 uur WJD Kick-Off
11.30 uur Alleskunner / Allesweter
13.30 uur Lunch
15.30 uur Einde

JBDB Carpoolservice

Reusel ligt in het zuidwesten van het bisdom ’s-Hertogen­bosch. Moge­lijk is het een uit­daging voor je om op tijd in Reusel te zijn of er über­haupt te komen! Dit mag geen reden zijn om niet te komen. We bie­den daarom een JBDB Carpoolservice aan. Vanuit ver­schil­lende hoeken van het bisdom zullen er auto’s naar Reusel gaan deze dag. In het aanmeld­for­mu­lier (hier­on­der) kun je aan­ge­ven of je gebruik wilt maken of mee wilt werken aan deze JBDB Carpoolservice.

Jong Bisdom Den Bosch

Jong Bisdom Den Bosch werkt met een nieuw beleids­plan. Hierin is elke jon­gere die in meer of min­dere mate betrokken is bij Jong Bisdom Den Bosch een wezen­lijk onder­deel van hét Jon­ge­ren­plat­form van JBDB. Dit kan in ver­schil­lende kringen: Of jij nu mee denkt in het Kern­team op inhou­de­lijk niveau of bid voor het werk van JBDB. Je kunt ook prak­tisch de han­den uit de mouwen steken tij­dens een ac­ti­vi­teit of een spe­ci­fie­ke ac­ti­vi­teit vanuit een project­groep mee vorm geven en voor­be­rei­den. Met z’n allen bouwen we aan een liefde­volle kerk­ge­meen­schap, met z’n allen zijn we het Jon­ge­ren­plat­form van Jong Bisdom Den Bosch.

Aanmel­den

Aanmel­den voor het JBDB TuinFesta kan via het aanmeld­for­mu­lier op de bisdom­web­site. Lukt het om één of andere reden jou niet om aan het begin van deze dag al in Reusel te zijn, voel je dan toch welkom op een later tijdstip. In het aanmeld­for­mu­lier kun je aan­ge­ven vanaf welk moment je aanwe­zig bent.

Prak­tische in­for­ma­tie

datum: Zondag 3 juli 2022
tijd: 9.30 - 15.30 uur
locatie: St. Clemens­kerk en tuin, Kerk­straat 1, Reusel
in­for­ma­tie: Neem contact op met Ingrid van Zeeland
(opbouw­werkster tiener- en jon­ge­ren­pas­to­raat - Jong Bisdom Den Bosch)
via ivzeeland@bisdom­den­bosch.nl of 073-5232061
aanmel­den: Tuinfesta - Jong Bisdom Den Bosch sluit het werk­jaar af met een speciale editie

 

Gerelateerde nieuwsberichten

zondag, 4 september 2022Graffiti in de kerk!
maandag, 25 juli 2022Met Jong Bisdom Den Bosch naar de WJD
woensdag, 5 januari 2022Een synodale kerk - Laat je stem horen!
vrijdag, 5 november 2021Wereldjongerendag Bisdom Den Bosch *AFGELAST*
maandag, 6 september 2021Mooi begin Squad4J6
dinsdag, 24 augustus 2021Jaaropening Squad4J6 - Klimmen!
donderdag, 22 juli 2021WJD@Home
vrijdag, 2 juli 2021JBDB - Outdoor Movie Night
zondag, 27 juni 2021Spetterende bijeenkomst
dinsdag, 22 juni 2021Update programma Squad4J6
woensdag, 2 juni 2021Bijeenkomsten Jong Bisdom Den Bosch
vrijdag, 30 april 2021Online jongerenontmoeting - Hemelvaart
woensdag, 24 maart 2021Project: Maak je eigen palmpasenstok
dinsdag, 2 februari 2021Squad4J6 gaat online door
maandag, 25 januari 2021Doe mee aan Alpha Youth!
zaterdag, 21 november 2020Heilige Sint Nicolaas & PietzaaaaaNIGHT
dinsdag, 10 november 2020Sinterpizza
zaterdag, 24 oktober 2020Halloween een Holy evening
maandag, 7 september 2020Squad4J6 tienerhonk weer van start
zondag, 2 augustus 2020KanoŽn in Ammerzoden


 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer