Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Bijeenkomsten Jong Bisdom Den Bosch

gepubliceerd: woensdag, 2 juni 2021

Middels de jon­ge­ren-nieuws­brief wor­den weer een drietal ac­ti­vi­teiten aan­ge­kon­digd. Op vrij­dag 11 juni is er een fysieke bij­een­komst op het bisdom­kantoor, op zater­dag 17 juli wordt het jaar fees­te­lijk af­ge­slo­ten.

JBDB On Tour - 11 juni

De Bijbel is niet om gelezen te wor­den, maar om in jou ont­van­gen te wor­den! De Bijbel bena­de­ren met de ander voor je! Zomaar uit­spra­ken waar je iets mee hebt, of niet, waar je iets mee kan of juist niet? Eén ding is zeker: de Bijbel is meer dan een Heilig Boek alleen! Wil je de Bijbel en jouw erva­ring dichter bij elkaar brengen? Kom dan ook naar de laatste JBDB on Tour!

Deze avond staat gepland op vrij­dag 11 juni 2021 en de inloop zal zijn vanaf 19.30 uur. Om 19.45 uur zullen we starten met het pro­gram­ma en we zullen samen­ko­men op het Bisdom. In ver­band met de corona­maat­re­ge­len zal er beperkt plaats zijn en is aanmel­den verplicht.

Online Ont­moe­ting - 15 juni

Na de vorige online ont­moe­ting rondom Hemel­vaart willen we graag opnieuw online samen­ko­men op dins­dag 15 juni. We zullen weer starten om 20.00 uur. Tot nu toe zijn de online ont­moe­tingen kleinschalig geweest, en een kort moment om samen even te spreken over ons geloof.

Wil je hier bij aanwe­zig zijn? Geef je dan op via e-mail of Whatsapp.
We sturen de dag zelf pas de link door, dus je kunt nog op het laatste moment aanhaken.

Jaaraf­slui­ting - zater­dag 17 juli

Op zater­dag 17 juli zal het jaar van Jong Bisdom Den Bosch fees­te­lijk wor­den af­ge­slo­ten. Meer in­for­ma­tie zal bin­nen­kort bekend wor­den gemaakt.

Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 6 februari 2024Wintertoetje
zaterdag, 20 januari 2024Stuiterballenfeest
zaterdag, 30 december 2023WJD@Home op Ameland
zondag, 8 oktober 2023Katholieke Jongerendag - Welkom thuis
dinsdag, 26 september 2023JBDB video WJD Video
woensdag, 13 september 2023Tieners weer enthousiast van start
dinsdag, 15 augustus 2023‘Alleen en toch verbonden’
dinsdag, 11 juli 2023Taizé bezoek 2023 Video
zondag, 4 september 2022Graffiti in de kerk!
maandag, 25 juli 2022Met Jong Bisdom Den Bosch naar de WJD
vrijdag, 10 juni 2022Jong Bisdom Den Bosch - TuinFesta
woensdag, 5 januari 2022Een synodale kerk - Laat je stem horen!
vrijdag, 5 november 2021Wereldjongerendag Bisdom Den Bosch *AFGELAST*
maandag, 6 september 2021Mooi begin Squad4J6
dinsdag, 24 augustus 2021Jaaropening Squad4J6 - Klimmen!
donderdag, 22 juli 2021WJD@Home
vrijdag, 2 juli 2021JBDB - Outdoor Movie Night
zondag, 27 juni 2021Spetterende bijeenkomst Fotoreportage
dinsdag, 22 juni 2021Update programma Squad4J6
vrijdag, 30 april 2021Online jongerenontmoeting - Hemelvaart


 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer