Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

WJD@Home

Weekend 29 april t/m 1 mei 2022 - Ameland

gepubliceerd: donderdag, 22 juli 2021

Nu er weer meer kan en mag in de samen­le­ving als het gaat om corona, komt er ook weer per­spec­tief op de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD). Het vooruit­zicht om de Wereld­jon­ge­ren­da­gen samen te vieren ziet er posi­tief uit. De inter­na­tio­nale WJD zijn een jaar opgeschoven en vin­den in 2023 plaats in Portugal. Maar daarvóór is er ook al heel wat te beleven.

Natio­nale Wereld­jon­ge­ren­da­gen

Als er geen inter­na­tio­nale WJD is, wordt er altijd een WJD gehou­den in de bis­dom­men. Paus Fran­cis­cus ver­plaatste de datum van die dio­ce­sane WJD van Palm­zon­dag in het voor­jaar naar het feest van Christus Koning in het najaar. Op 21 no­vem­ber 2021 wordt die WJD voor het eerst op die nieuwe datum gevierd in de bis­dom­men. Het feest van Christus Koning is de laatste zon­dag van het ker­ke­lijk jaar. Daarna begint de Advent.

Weekend van 29 april t/m 1 mei 2022

Daarna zijn jon­ge­ren uit­ge­no­digd voor de lan­de­lijke WJD@Home in het weekend van 29 april t/m 1 mei 2022. De WJD@Home wor­den gehou­den op Ameland voor jon­ge­ren van 15-30 jaar. De laatste keer dat de WJD@Home op Ameland wer­den gehou­den was in 2019. Er waren toen 140 deel­ne­mers. De WJD@Home zijn de perfecte opstap naar de WJD in 2023 in Portugal, omdat je er nieuwe vrien­den kunt maken en oude beken­den weer ziet. Er is een catechese van de bis­schop­pen, er zijn eucha­ris­tie­vie­ringen, een avond van barm­har­tig­heid en het pro­gram­ma heeft allerlei inhou­de­lijke en creatieve work­shops.

Opstaan voor je geloof,
inves­te­ren in je band met God
en in bewe­ging komen voor je naaste.

JongKatho­liek

De WJD@Home 2022 wor­den geor­ga­ni­seerd onder de vlag van JongKatho­liek. De organi­sa­tie hoopt dat opnieuw veel jon­ge­ren zich zullen aanmel­den voor het weekend op Ameland. De vorige keer was er groot en­thou­sias­me onder de jon­ge­ren die deelnamen en bij ie­der­een die meehielp, de organi­sa­tie en bij de bis­schop­pen.

De bis­schop­pen zetten zich graag in voor de editie 2022. Er rij­den in januari twee bussen om de jon­ge­ren op ver­schil­lende plekken in het land op te pikken, zodat ie­der­een vrij­dag­avond op tijd is voor de boot naar Ameland. De ene bus rijdt vanuit het bisdom Roermond via het bisdom ’s-Hertogen­bosch en het aarts­bis­dom Utrecht naar het noor­den. De andere bus kan jon­ge­ren uit het bisdom Breda mee­ne­men en rijdt via het bisdom Rotter­dam naar het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en zo ver­der.

Thema

Het thema van de WJD@Home is van paus Fran­cis­cus en is een van de thema’s op weg naar de inter­na­tio­nale Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Portugal (2023): “Richt u op. Ik stel u aan tot getuige van wat u gezien hebt.” Het zijn woor­den van de verrezen Heer aan Paulus (Han­de­lin­gen 26, 16). Tijdens de WJD@Home wordt dit thema uit­ge­werkt: opstaan voor je geloof, inves­te­ren in je band met God en in bewe­ging komen voor je naaste.

 

Details

wanneer: weekend van 29 april t/m 1 mei 2022
waar: Ameland
heen: vertrek boot van Holwerd naar Ameland tussen 18.00 en 20.00 uur
terug: aan­komst boot van Ameland in Holwerd om ~18.15 uur
leef­tijd: 15 t/m 30 jaar
bijdrage: € 85 p.p.
flyer: download de flyer van WJD@Home
pa­ro­chie: Of en hoe we in pa­ro­chie­ver­band hieraan gaan deel­ne­men is nog niet bekend. Zodra hierover meer bekend is, zullen we daarover berichten op deze web­si­te.
aanmel­den: meld je aan vóór 23 april 2022
via wjd.jongkatho­liek.nl
(recht­streeks naar het inschrijf­for­mu­lier)
­ 

Vlog 2019 op Katho­liek­le­ven.nl

Deze vlog van de WJD@Home 2019 op Ameland op katho­liek­le­ven.nl laat zien hoe leuk en waarde­vol het is om je geloof samen met zoveel andere jon­ge­ren te vieren.

 

Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 6 februari 2024Wintertoetje
zaterdag, 20 januari 2024Stuiterballenfeest
zaterdag, 30 december 2023WJD@Home op Ameland
zondag, 8 oktober 2023Katholieke Jongerendag - Welkom thuis
dinsdag, 26 september 2023JBDB video WJD Video
woensdag, 13 september 2023Tieners weer enthousiast van start
dinsdag, 15 augustus 2023‘Alleen en toch verbonden’
dinsdag, 11 juli 2023Taizé bezoek 2023 Video
zondag, 4 september 2022Graffiti in de kerk!
maandag, 25 juli 2022Met Jong Bisdom Den Bosch naar de WJD
vrijdag, 10 juni 2022Jong Bisdom Den Bosch - TuinFesta
woensdag, 5 januari 2022Een synodale kerk - Laat je stem horen!
vrijdag, 5 november 2021Wereldjongerendag Bisdom Den Bosch *AFGELAST*
maandag, 6 september 2021Mooi begin Squad4J6
dinsdag, 24 augustus 2021Jaaropening Squad4J6 - Klimmen!
vrijdag, 2 juli 2021JBDB - Outdoor Movie Night
zondag, 27 juni 2021Spetterende bijeenkomst Fotoreportage
dinsdag, 22 juni 2021Update programma Squad4J6
woensdag, 2 juni 2021Bijeenkomsten Jong Bisdom Den Bosch
vrijdag, 30 april 2021Online jongerenontmoeting - Hemelvaart


 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer