Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Project: Maak je eigen palmpasenstok

gepubliceerd: woensdag, 24 maart 2021

Ieder jaar maken ongeveer 200 kin­de­ren in de leef­tijd van 5 tot 12 jaar uit de hele Bom­me­ler­waard rond Palm­zon­dag Palm­pasen­stokken. Eerdere jaren gebeurde dit op ver­schil­lende manieren in de zeven katho­lie­ke geloofs­ge­meen­schappen in de Bom­me­ler­waard. Van­wege de corona­maat­re­ge­len gaat dat dit jaar helaas anders. Dit jaar gaan 50 kin­de­ren thuis op een leuke en creatieve manier aan de slag met de Palm­pasen­stok.

Tijdens de vas­ten­tijd, de voor­be­rei­dings­tijd voor Pasen maken de kin­de­ren in vijf weken hun Palm­pasen­stok waarbij ze ook nog iets leren over het vasten­the­ma van dit jaar: ‘Handen heb je om te geven’ - naar de goede werken uit Mattheüs 25.

In vijf weken leren de kin­de­ren leren hoe organi­sa­ties zoals de voedsel­bank, justitie, de kle­ding­bank en de kerk bijdragen aan de samen­le­ving en maken. In een YouTube-filmpje ont­dek­ken de kin­de­ren samen met hun gezin hoe ook zij andere mensen een­vou­dig kunnen helpen. Door aan­dacht te geven aan deze goede werken wil de pa­ro­chie het saam­ho­rig­heids­ge­voel van de eerste coronagolf weer oproepen.

Kin­de­ren die dit jaar de Eerste Heilige Communie ont­van­gen, doen auto­ma­tisch mee aan het Palm­pasen­pro­ject, andere kin­de­ren kunnen zich opgeven via de web­si­te:

Vasten­the­ma: ‘Handen heb je om te geven’

Het familie­the­ma van de vas­ten­tijd, ‘Handen heb je om te geven’, is gekozen naar aan­lei­ding van de goede werken van katho­lie­ke kerk. Dit zijn:

  • De hon­gerigen te eten geven
  • De dors­tigen te drinken geven
  • De naakten kle­den
  • De vreem­de­lingen her­bergen
  • De zieken ver­zorgen
  • De ge­van­ge­nen bezoeken
  • De doden begraven
  • De zorg voor de schep­ping

Door aan­dacht te geven aan deze goede werken wil de katho­lie­ke kerk het saam­ho­rig­heids­ge­voel van tij­dens de eerste coronagolf weer oproepen. Daar­naast leren de kin­de­ren hoe zij andere mensen kunnen helpen.

Nieuwe koers van de kerk

De katho­lie­ke kerk heeft als wens een plek te zijn waar mensen thuis kunnen zijn bij elkaar en bij God. Ook wil zij eraan bijdragen dat mensen hun thuis vin­den in de wereld. Zij wil op een creatieve en eigen­tijdse manier mensen aanspreken en aan­zet­ten tot goede werken. Om dit voor elkaar te krijgen, is de pa­ro­chie diverse projecten gestart. De palm­pasen­stokken horen bij het familie­pro­ject, Fran­cis­cus 2.0, waar­van door de pa­ro­chie aange­trok­ken familie­wer­ker ini­tia­tiefnemer is. Naast het Palm­pasen­pro­ject zijn er de Paaschallenge, een Maria-safari, diverse online gespreks­groepen en een spreekuur.

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 6 februari 2024Wintertoetje
zaterdag, 20 januari 2024Stuiterballenfeest
zaterdag, 30 december 2023WJD@Home op Ameland
zondag, 8 oktober 2023Katholieke Jongerendag - Welkom thuis
dinsdag, 26 september 2023JBDB video WJD Video
woensdag, 13 september 2023Tieners weer enthousiast van start
dinsdag, 15 augustus 2023‘Alleen en toch verbonden’
dinsdag, 11 juli 2023Taizé bezoek 2023 Video
zondag, 4 september 2022Graffiti in de kerk!
maandag, 25 juli 2022Met Jong Bisdom Den Bosch naar de WJD
vrijdag, 10 juni 2022Jong Bisdom Den Bosch - TuinFesta
woensdag, 5 januari 2022Een synodale kerk - Laat je stem horen!
vrijdag, 5 november 2021Wereldjongerendag Bisdom Den Bosch *AFGELAST*
maandag, 6 september 2021Mooi begin Squad4J6
dinsdag, 24 augustus 2021Jaaropening Squad4J6 - Klimmen!
donderdag, 22 juli 2021WJD@Home
vrijdag, 2 juli 2021JBDB - Outdoor Movie Night
zondag, 27 juni 2021Spetterende bijeenkomst Fotoreportage
dinsdag, 22 juni 2021Update programma Squad4J6
woensdag, 2 juni 2021Bijeenkomsten Jong Bisdom Den Bosch


 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer