Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Lintje voor Sjaak van Overdam

Lid in de Orde van Oranje Nassau

gepubliceerd: vrijdag, 24 april 2015

Tra­di­tio­neel de laatste werk­dag voor Konings­dag regent het lintjes voor mensen die zich op een bij­zon­dere manier hebben onder­schei­den, vaak voor jarenlang vrij­wil­ligers­werk. In Zalt­bom­mel spelt burge­meester Van den Bosch een lintje op bij Sjaak van Over­dam (69) na het uit­spre­ken van de volgende toe­spraak.

Toespraak

Al vanaf 1980 is Sjaak een zeer actief vrij­willi­ger bij toen nog de Sint Martinus­pa­ro­chie in Zalt­bom­mel. Toen hij met ver­vroegd pensioen ging heeft u uw kantoor­baan verwisseld door hele dagen op het pa­ro­chie­centrum te komen ‘werken’.

Hij is admini­strateur / boekh­ou­der en al vanaf 1980 maakt u zich zorgen over de fi­nan­ciële situatie van de pa­ro­chie. Toen dus ook al... maar aan jou ligt dat niet want jij bent zuinig. Zo zuinig dat u al het papier aan twee kanten gebruikt. Eerder gebruikt papier dat nog leeg is aan de achter­kant leg je gewoon weer in de printer. Herge­bruik ten top!!!

Je onder­steunt de pen­ning­meester (van de Fran­cis­cus­pa­ro­chie) en bent lid van de pa­ro­chie­werk­groep en de kerk­hof­com­mis­sie. Daar­naast doe je kerkwacht op zater­dag­mid­dag, doet de leden­admi­ni­stra­tie en ben je pen­ning­meester van het orgelcomité. Sjaak regelt de ver­de­ling mee van het pa­ro­chie­blad en bent mede­or­ga­ni­sa­tor van de actie Kerk­balans. En dan sla ik vast nog iets over.

Een bekend gezegde binnen de pa­ro­chie is: wat zou de pa­ro­chie zijn zon­der Sjaak van Over­dam.

Je wordt om­schre­ven als een man van weinig woor­den, een stugge door­zet­ten in alle be­schei­den­heid en zon­der pre­tentie. Dat is mooi, maar of je altijd een man van weinig woor­den bent? Je hebt wat moeite met het printer­apparaat en dat ding werkt niet altijd zoals u dat wilt. Je kunt dan zo hard mopperen dat de boven­bewoners van het pa­ro­chie­centrum je kunnen horen.

Sjaak Van Over­dam, ook jouw inbreng ten bate van de samen­leving is niet onop­gemerkt ge­ble­ven en het is mij dan ook een genoegen je te kunnen berichten dat Zijne Majes­teit de Koning heeft ingestemd met de voor­dracht je te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer