Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Bronzen Martinus-plaquette voor Jan van Bennekom

gepubliceerd: zondag, 7 september 2014
foto: Truus Peters
Bronzen Martinus-plaquette voor Jan van Bennekom

Geheel verrast en ver­baasd ont­ving Jan van Bennekom (79) uit Velddriel op zon­dag 7 sep­tem­ber een bronzen plaquette met oor­konde van de H. Martinus voor het jarenlang ver­zorgen van het kruis­beeld aan de Voor­straat in Velddriel. De uit­rei­king was na afloop van de eucha­ris­tie­vie­ring in de pastorie tij­dens het maan­de­lijks inloopuurtje.

Voorzitster Hetti van Kessel van de contact­groep kerk Velddriel van de Fran­cis­cus pa­ro­chie Bom­me­ler­waard overhan­digde de plaquette met oor­konde aan Van Bennekom vergezeld van een boeket bloemen.

Twaalf jaar lang ver­zorgt Van Bennekom weke­lijks het kruis van verse bloemen en planten, geeft op tijd water, houdt het plaatsje eromheen schoon, houdt het tegel­werk onkruidvrij en controleert of er kleine on­der­houds­werk­zaam­he­den nodig zijn dat hij weer doorgeeft aan de contact­groep van de St. Martinus­kerk.

Verder bezorgt Van Bennekom de pa­ro­chie­blaadjes, voor­heen in de Voor­straat en nu in zijn woon- en leef­om­ge­ving.

Het Veld­kruis dateert van 30 januari 1933 dankzij de bijdrage van de Velddrielse bevol­king en op voor­spraak van de toen­ma­lige pastoor Lamers. Het was een Veld­kruis omdat de Voor­straat de verbin­dingsweg was tussen Hedel en Kerkdriel.

Eind jaren ’60 kwam het kruis wegens slecht on­der­houd van zijn voet­stuk door een storm. Sindsdien is het kruis van ijzer met de ori­gi­nele crucifix.

In 1975 op Goede Vrij­dag is het kruis in ere her­steld en inge­ze­gend door wijlen pastor J. Dings ( ofm) in aanwe­zig­heid van alle school­kin­de­ren en bijna de gehele Velddrielse bevol­king.

Ieder jaar op Goede Vrij­dag wordt de kruisi­ging van Jezus Christus her­dacht in aanwe­zig­heid van alle school­kin­de­ren en pa­ro­chi­anen en wor­den er massaal bloemen gelegd.

Truus Peters

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer