Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Meimaand Mariamaand

gepubliceerd: maandag, 7 april 2014
Meimaand Mariamaand

Het rozen­krans­ge­bed wordt al hon­der­den jaren gebe­den. Vele pausen hebben het aan­gera­den. Nog be­lang­rijker is dat Maria zelf gevraagd heeft dat wij dit vaak bid­den. In 1917 tij­dens de oorlog vroeg Maria aan drie her­ders­kin­de­ren in Fatima om dit elke dag te doen. Ook in onze pa­ro­chie wordt speciaal in mei de Rozen­krans gebe­den.

H. Wil­li­brordus­kerk Hedel

Vanaf dins­dag 6 mei wordt elke dins­dag­mid­dag in de maand mei om 15.00 uur de Rozen­krans gebe­den opdat de Heilige Maagd Maria voor ons voor­spreek­ster moge zijn bij God. Speciaal wordt dan gebe­den ter intentie van alle aanwe­zigen en voor de intenties die in het voor­beden­boek staan ge­schre­ven.

Sint Martinus­kerk Kerkdriel

Elke dins­dag­avond in mei om 19.00 uur wordt de Rozen­krans gebe­den in de Maria­ka­pel van de Sint Martinus­kerk te Kerdriel. U bent van harte welkom om met ons mee te bid­den.

Sint Martinus­kerk Zalt­bom­mel

In de Sint-Martinus­kerk te Zalt­bom­mel wordt in mei traditie­ge­trouw de Rozen­krans gebe­den. Elke woens­dag­avond om 19.00 uur, te beginnen op 7 mei bent u van harte welkom om met ons mee te bid­den.

Vie­rin­gen­over­zicht

Het Rozen­kransbid­den staat ook keurig vermeld in ons vie­rin­gen­over­zicht.

Online Rozen­krans

Online Rozenkrans

Onder de web­si­te van Kin­de­ren bid­den voor kin­de­ren zit ook een Online Rozen­krans. Bij de geheimen kan gekozen wor­den voor over­we­gingen voor vol­was­se­nen of kin­de­ren. Ten behoeve van het Rozen­kransbid­den met kin­de­ren kan er gekozen wor­den voor drie, vijf of tien wees­ge­groetjes per ‘tientje’. Ook kan gekozen wor­den uit ver­schil­lende afbeel­dingen­se­ries bij de geheimen.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer