Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Scholen bouwen in Indonesië

Onze parochie steunt Drielse missionaris Leo van Beurden

gepubliceerd: dinsdag, 9 juli 2013
Scholen bouwen in Indonesië

Leo van Beur­den is de naam van één van de drie Drielse mis­sio­na­rissen waarvoor reeds 24 jaar jaar­lijks actie gehou­den wordt in het kader van “Maasdriel steunt haar mis­sio­na­rissen”. Twee jaar gele­den vierde pater Leo in Kerkdriel zijn 40 jarig pries­ter­feest. Denkend aan de dag dat hij als jonge mis­sio­na­ris naar Indonesië ver­trok om daar in de plaats Indramayu aan het werk te gaan onder de arme bevol­king.

Vas­ten­ac­tie-project

Het jaar daarvoor op de dag zelf was het groot feest in Bandung de plaats waar hij als mis­sio­na­ris woont en verbon­den is aan de ka­the­draal. Familie en vrien­den vier­den het feest mee in het Indonesische Bandung. Zij wer­den geraakt door zijn werk en hebben de MOV werk­groep Zalt­bom­mel - Heus­den gevraagd een vas­ten­ac­tie-project voor Leo in te dienen. Dit resul­teerde in een on­voor­stel­baar re­sul­taat.

Jaar­lijkse actie

Daar­naast kwam er ook nog een fikse bijdrage van de jaar­lijkse actie die hij dit jaar al voor de 24ste keer ont­vangt. Leo kon in Garut een bouwvallige school opknappen, van nieuw meubilair voor­zien en daarbij een prach­tige aula voor allerlei ac­ti­vi­teiten bouwen. Momenteel is hij in Neder­land op vakantie en woont bij zijn broer pastoor Chris van Beur­den in den Dungen. Op 25 Juni heeft hij in het Kerkdrielse pa­ro­chie­cen­trum ver­teld over zijn werk en het re­sul­taat van de actie laten zien het mag er wezen. Hier­on­der enkele foto's van deze pre­sen­ta­tie.

Harte­lijk dank aan allen die hem steunen.

Riet Corten & pastor Stefan Schevers

Inter­view op Radio Maria

Pastor Schevers heeft Leo, lid van de orde van het heilig Kruis (de kruisheren) voor radio Maria (AM 675 of via in­ter­net) geïnter­viewd.

Kruisheren

In de katho­lie­ke encyclopedie van RKK staat veel meer in­for­ma­tie over de Kruisheren.

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer