Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Interreligieuze bijeenkomst in de Vredesweek

Woensdag 20 september - 20.15 uur - Moskee Zaltbommel

gepubliceerd: woensdag, 13 september 2023

Het is fijn dat we ook dit jaar in de Vredesweek weer een interreli­gi­euze bij­een­komst kunnen hou­den als islami­tische ge­meen­schap, pro­tes­tantse ge­meen­te en katho­lie­ke kerk. Juist nu er verdriet en zorgen zijn binnen de Marokkaanse ge­meen­schap van­wege de aard­be­ving in Marokko, merken wij hoe be­lang­rijk samen leven is, meeleven met elkaar.

Dat past ook bij het thema van de Vredesweek: inclusivi­teit. In een tijd waarin een flink aantal mensen zich buiten gesloten voelt, is het be­lang­rijk vanuit onze ver­schil­lende religies op te komen voor een samen­le­ving waarin ie­der­een erbij hoort en waarde­vol is. 

We luis­te­ren naar teksten uit de Bijbel en de Koran en bid­den ieder op onze eigen manier om vrede.

De interreli­gi­euze bij­een­komst vindt als altijd plaats in de gastvrije moskee op woens­dag 20 sep­tem­ber om 20.15 uur.

Van harte welkom.

Details

datum: woens­dag 20 sep­tem­ber 2023
tijd: 20.15 uur
locatie: Moskee Ennasser, Vergtweg 85 Zalt­bom­mel

Vredesweek

Vrede is meer dan de afwe­zig­heid van oorlog en hoe dit eruit ziet en tot stand komt, gaat ie­der­een aan. Daarom or­ga­ni­seert PAX al meer dan 50 jaar met duizen­den mensen de vredesweek. Ook dit jaar zullen van 16 t/m 24 sep­tem­ber 2023 hon­der­den lokale ac­ti­vi­teiten samen­ko­men met een gemeen­schap­pe­lijk doel: vrede. Dit jaar kijken we naar onze de­mo­cra­tie die onder druk staat.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer