Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Bezoek expositie LICHT

Van 3 t/m 28 september - Sint Maartenskerk Zaltbommel

gepubliceerd: zondag, 20 augustus 2023

De werk­groep Kerk en Kunst van de Raad van Kerken Zalt­bom­mel nodigt u uit voor een bezoek aan de bij­zon­dere ten­toon­stel­ling: LICHT van en voor mensen op de vlucht.

U ziet ongeveer 25 werken die rond dit thema zijn gecreëerd door kunste­naars van het lan­de­lijke col­lec­tief ArsProDeo. De expositie is gekop­peld aan het werk van de nood­hulp­orga­ni­sa­tie ZOA. Op deze manier vragen wij als Raad van Kerken Zalt­bom­mel aan­dacht voor mensen over de hele wereld die alles achter moeten laten. ZOA biedt met concrete hulp­ver­le­ning licht op plekken waar duisternis heerst.

Daar­naast zijn kunst­werken te zien die vluch­te­lingen hebben gemaakt tij­dens hun verblijf in sporthal De Ring in Zalt­bom­mel.

Iedere woens­dag is er van 14.00 tot 16.00 uur een tekenwork­shop voor alle leeftij­den.

Kijk­wij­zers met meer in­for­ma­tie over de kunst­werken zijn voorhan­den.

De offi­cië­le ope­ning is op zater­dag 2 sep­tem­ber om 10.00 uur. In ver­band met een huwe­lijk die mid­dag is de ten­toon­stel­ling vanaf zon­dag 3 sep­tem­ber geopend voor de bezoekers, eventueel in combinatie met een bezoek aan het XXL Kunstrondje die dag.

Kom en laat u raken door de ver­beel­ding van het LICHT dat alles vernieuwt!

Details

toegang: gratis en voor ie­der­een
locatie: Sint-Maartens­kerk, Kerk­plein 1, Zalt­bom­mel
periode: 3 t/m 28 sep­tem­ber 2023
bezoektij­den: - maan­dag: gesloten
- dins­dag: 13.00 t/m 16.30 uur
- woens­dag: 13.00 t/m 16.30 uur
- don­der­dag: 13.00 t/m 16.30 uur
- vrij­dag: 13.00 t/m 16.30 uur
- zater­dag: 11.00 t/m 16.30 uur
- zon­dag: 13.00 t/m 16.30 uur
let op: de kerk is gesloten tij­dens huwe­lijks- en uit­vaart­diensten!
meer info: arsprodeo.nl/licht
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer