Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Bol op Sint Martinuskerk spiegelt weer

gepubliceerd: maandag, 26 juni 2023
foto: Wim Koopman
De schilders Jesse en Henk Jansen van Beek plaatsen de vergulden bol terug onder toezicht van Leo Scholten (links) van Leo Scholten Gildeschilder en Rick Jonkers (rechts) van bisdom Den Bosch.
De schilders Jesse en Henk Jansen van Beek plaatsen de vergulden bol terug onder toezicht van Leo Scholten (links) van Leo Scholten Gildeschilder en Rick Jonkers (rechts) van bisdom Den Bosch.

De afgelopen vijf weken is er hard gewerkt aan de kerk en pastorie in de Olie­straat in Zalt­bom­mel. Dat was zicht­baar in het straat­beeld door het vele stei­ger­werk. Het schil­de­ren was hard nodig en daarbij was er op diverse plekken achterstallig on­der­houd dat heeft geresul­teerd in houtrot. Dat gold zowel voor de pastorie als kerk.

Het herstel­werk is uitge­voerd door mede­wer­kers van Nico de Bont B.V. en het schil­der­werk is gedaan door schil­ders van Leo Scholten - Schil­der- en Res­tau­ra­tie­werken B.V. Daarbij is ook het his­to­rische hek­werk van een nieuwe verflaag voor­zien. De glas-in-lood ramen zijn nog in res­tau­ra­tie bij het atelier van Kunstregie. Het aanbeste­den en het toe­zicht op de on­der­houds­werk­zaam­he­den is uitge­voerd door de afdeling bouw­zaken van het bisdom Den Bosch.

Beide gebouwen zijn rijks­mo­nu­menten en daarvoor gel­den strenge voor­schriften omtrent het behoudt van het gebouw. Dat geldt ook voor het schil­der­werk. Daarvoor is vooraf his­to­risch onder­zoek gedaan naar de gebruikte kleuren. Hierdoor behou­den beide gebouwen hun his­to­rische uit­stra­ling. Voor het on­der­houd van de rijks­mo­nu­mentale gebouwen is er subsidie ont­van­gen van de Rijks­dienst voor het Culturele Erfgoed (RCE). Zonder deze subsidie­rege­ling zou­den de on­der­houds­kos­ten niet op te brengen zijn door de pa­ro­chi­anen van de Heilige Fran­cis­cus Pa­ro­chie Bom­me­ler­waard.

foto: Anton Klijmij
Kerktoren Zaltbommel

Het re­sul­taat van al dat intensieve werk mag gezien wor­den. Vandaag, 26 juni, is de opnieuw vergulde bol terug geplaatst op de toren van de kerk. Dit is gedaan nadat pastor Bus deze heeft gezegend. Een bol op een kerktoren is een oud symbool. Het idee erachter is dat kwade geesten bang zijn voor spiegels. De hoop is dat de vergulde bol nog heel lang mag spiegelen boven onze kerk en iets van zijn sym­bo­li­sche bete­ke­nis behoud.

Door het uitge­voerde on­der­houd is er geïnves­teerd in het behoud van de Sint Martinus­kerk en pastorie. Voor de toe­komst van de Katho­lie­ke Kerk is meer nodig. Het pa­ro­chie­bestuur en de contact­groepen van de Katho­lie­ke kerken in de Bom­me­ler­waard werken samen om de be­trok­ken­heid op onze pa­ro­chie te ver­gro­ten.

Update 5 juli

Op woens­dag 5 juli schoot Anton Klijmij deze bij­zon­der dra­ma­tische foto van de kerktoren met gou­den bol. Terwijl in Alkmaar, Scher­mer­horn en Haar­lem de bomen bij bosjes omvallen, blijft het in Zalt­bom­mel gelukkig beperkt tot wat afgewaaide takken en een prach­tige lucht!

 

(foto­se­rie: Wim Koopman)

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer