Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Tuinavonden met muziek

Vrijdag 2 juni - 19.30 - Pastorie Velddriel

gepubliceerd: vrijdag, 26 mei 2023

De zomer is in aan­tocht; de dagen wor­den lan­ger en de vogels zingen voor ons en elkaar hun dage­lijks concert. Mens en dier krijgen het verlangen om er op uit te gaan, elkaar te ont­moe­ten en om (samen) iets te onder­ne­men. De Fran­cis­cus­paro­chie sluit zich daar graag bij aan en gaat iedere eerste vrij­dag van de maand van juni tot en met sep­tem­ber ‘Tuin­avon­den’ or­ga­ni­se­ren.

Tuin­avond?

Een ‘tuin­avond’ is een in­for­mele avond waarbij zang en muziek samen met een luch­tige blik over een eigen­tijds on­der­werp langs­ko­men. Deze avon­den or­ga­ni­se­ren we telkens in een andere tuin bij iemand in de Bom­me­ler­waard.

  • Vrij­dag 2 juni 2023 in de tuin van de pastorie aan de Voor­straat 102 in Velddriel - ingang naast de pastorie en onder de galerij;
  • vrije inloop (ie­der­een is welkom) vanaf 19.30 uur; ont­vangst met koffie of thee;
  • 19.45 uur aan­vang van het pro­gram­ma waarin deze avond Fer van der Reijken een eigen­tijds on­der­werp uitlicht met populaire mopjes, liedjes en kwink­slagen uit het heden­daag­se leven. Fer van der Reijken is Fran­cis­caan en hij woont in het stads­kloos­ter in ’s-Hertogen­bosch.
  • Om het pro­gram­ma lekker luch­tig te hou­den, zullen we af en toe samen gaan zingen en kunnen we genieten van drankjes (frisdrank, bier en wijn) en lekkere hapjes.
  • Uiter­lijk 21.30 uur zullen wij de ‘Tuin­avond’ gaan afsluiten.

U bent van harte welkom, maar we stellen het wel prijs (i.v.m. de hapjes en de drankjes) dat u zich aanmeldt. Het hoeft echter niet. Aanmel­den kan met een e-mailtje naar info@katho­liekbommeler­waard.nl. Wie wil, kan en mag zijn eigen (tuin-)stoel mee­ne­men, want dan zit u altijd goed.

Details

datum: vrij­dag 2 juni 2023
tijd: van 19.30 tot 21.30 uur
locatie: Pastorie, Voor­straat 102, Velddriel
aanmel­den: info@katho­liekbommeler­waard.nl

 

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer