Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Jubileum 70 jaar Willibrorduskerk Ammerzoden

Zondag 21 mei - 10.30 uur

gepubliceerd: dinsdag, 16 mei 2023

Op zon­dag 21 mei 2023 (zon­dag tussen Hemel­vaart en Pink­ste­ren) vieren we in Am­mer­zo­den het feit dat het kerk­ge­bouw precies 70 jaar gele­den werd inge­ze­gend. In de maan­den vóór juni 1953 werd het gebouw vanaf de grond opge­bouwd nadat het tij­dens de oorlog door de Duitsers was verwoest.

Toren opgeblazen

Op zater­dag 11 no­vem­ber 1944 bliezen de Duitse bezetters de toren van de Am­mer­zo­dense Wil­li­brordus­kerk op. Dat deden ze omdat de toren een baken zou zijn voor de geallieer­den. Deze wan­daad was de eerste van alle ver­grij­pen die de Duitse ‘Sprengcommando’s’ in de Bom­me­ler­waard uit­voer­den. Na de verplichte evacuatie troffen de Am­mer­zo­denaren een totaal verwoeste kerk. In 1952 kwam er toestem­ming om de kerk te her­bou­wen, waarna de bouwers in juni 1953 gereed. Het gebouw werd daarna plech­tig door de bis­schop van ’s-Hertogen­bosch ingewijd. En dat is nu 70 jaar gele­den.

Plech­tige H. Mis

Om dit te gedenken, wordt er op zon­dag 21 mei om 10.30 uur een plech­tige H. Mis opgedragen. De voor­gan­gers zijn pater Bertus Bus en oud-pastoor Ben van Bronkhorst. Een gelegen­heids­koor o.l.v. Gemmy Fraaije en Arie Nettenbreijers zal de zang ver­zorgen. Fanfare Sint Caecilia geeft ook acte de presence.

Tentoon­stel­ling

Er is een ten­toon­stel­ling gemaakt over de bouw en de inze­ge­ning van de kerk. Ook zal er een boek te ver­krij­gen zijn dat handelt over de periode 1944 - 1953. Onderaan deze web­pa­gina staan enkele foto's uit die periode als voorproefje.

Welkom

De Contact­groep en het Pastorie­team nodigt ie­der­een uit om deze morgen naar de kerk te komen. Speciaal denken we daarbij aan alle vrij­wil­li­gers en mede­wer­kers. Ook alle oud-vrij­wil­li­gers, oud-mede­wer­kers, dopelingen, com­mu­ni­can­ten en vor­me­lin­gen uit de afgelopen jaren zijn van harte welkom.

Na de mis is er koffie met een warm worsten­broodje. Om 12.15 uur treedt voor ons op het Am­mer­zo­dense Mannen­koor ‘Il Favorito’. Onder dit concert kunt u napraten over het jubileum en over datgene wat er in de afgelopen 70 jaar gebeurd is. U kunt dat doen onder het genot van een drankje en een hapje.

 

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer