Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Volwassendoop tijdens de Paaswake

gepubliceerd: maandag, 10 april 2023

Het is in de katho­lie­ke Kerk een mooie traditie en hoop­volle gebeur­te­nis dat tij­dens de Paas­wake nieuwe katho­lie­ken door het Doopsel wor­den opgeno­men in de ge­meen­schap. Tijdens de Paas­wake in Zalt­bom­mel werd Arend van Montfoort gedoopt door pater Bertus Bus.

Tijdens de doop­plech­tig­heid sprak pater Bus de woor­den:

“Arend, ik heb je voor het eerst ontmoet tij­dens de medi­ta­tieve vie­ring op adem komen. Wat mij direct opviel is jouw be­schei­den­heid en liefde­volle hou­ding. Je was geraakt door de dienst en wil graag katho­liek wor­den. We hebben met elkaar ge­spro­ken over de Bijbel en het geloof. Voor mij staat het vast, maar wil je graag gedoopt wor­den? Dank­baar zijn wij dat je tot onze geloofs­ge­meen­schap wil behoren. Maar ook dat je een open hou­ding hebt naar andere religies. Het gaat bij jou vooral om mensen.”

Arend heeft vorig jaar ook mee­ge­daan aan de Alpha­cur­sus en vele mede-cursisten waren aanwe­zig bij de Paas­wake en de toedie­ning van het sacra­ment. Het was een in­druk­wek­kende vie­ring met prach­tige zang die al met al bijna twee uur heeft geduurd.

Ellemieke Versteeg

Elle­mieke Versteeg gedoopt in de ka­the­draal

Ook in de Sint-Jans­kathe­draal te ’s-Hertogen­bosch werd tij­dens de Paas­wake een vol­was­se­ne gedoopt. Elle­mieke Versteeg uit Rossum ont­ving van Mgr. Gerard de Korte niet alleen het Doopsel, maar ook meteen het Vormsel en haar Eerste H. Communie.

Hoop­vol

Het is hoop­vol, bemoe­digend en be­lang­rijk dat jonge mensen in deze voor de Kerk tumultueuze tij­den er bewust voor kiezen om katho­liek te wor­den. Wij bevelen de dopelingen van harte aan in uw gebed.

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer