Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Oorlogsherinneringen van een klein meisje

“O.L.Heer heeft met twee handen boven ons gestaan”

gepubliceerd: dinsdag, 14 maart 2023

Een keurig getypt oorlogs­ver­slag over het dage­lijks leven in het laatste oorlogs­jaar 1944/45. Redactielid Bart van Helvoort kreeg het veer­tien jaar gele­den toe­ge­stuurd als reactie op een his­to­risch boek over Am­mer­zo­den, wat hij­zelf eer­der had ge­schre­ven en uit­ge­bracht.

Gerry (Kleijn-)de Gier, geboren in 1935 in Hedel, schrijft in 2009 speciaal voor haar eigen kin­de­ren haar vlucht­ver­haal op. “Opdat zij nooit een oorlog mogen meemaken is haar wens en slotge­dachte.” Hoe Bui­ten­ge­woon wrang is het, dat wat zij beschrijft, voor vele Oekraïners op dit moment de reali­teit is.

Het gezin de Gier bestaat uit zeven kin­de­ren waar­van Gerry de oudste is, vader is smid en hoefsmid van beroep, moe­der runde een winkel met huishou­de­lijke artikelen en kachels. Tant’Tanna een ongehuwde zus van moe­der, hoorde ook tot het gezin.

Tot eind 1944 was het rus­tig in Hedel. Gerry herinnert zich de ‘Jeugdstorm’ van de N.S.B.-kin­de­ren. “Zij deden hele leuke spel­le­tjes, maar wij mochten niet met ze spelen en ook niet naar ze gaan kijken, later zou­den ze wel uitleggen waarom.” Vanaf sep­tem­ber 1944 werd het ernst. Met bol­der­wa­gen en kin­der­wa­gen op de vlucht voor het geweld. Eerst naar Am­mer­zo­den naar het klooster van de zusters in het kasteel. Angs­tige uren tij­dens een beschie­ting. Zusje Hennie zegt: “moeke ik moet plassen” waarop moeke zegt: “doe mar in oew broek kindje we gaan direct toch naar den hemel”.

Ook hier kon­den ze niet blijven, te gevaar­lijk. Lopend gaat het gezin van Am­mer­zo­den naar Velddriel en van Velddriel naar Zalt­bom­mel. Vaders grootste priori­teit was om het gezin bij elkaar te hou­den. Met enige schaamte ver­telt Gerry dat ze eigen­lijk ook weer uit Zalt­bom­mel moesten ver­trek­ken. Ze mochten blijven omdat vader bereid was Duitse paar­den te beslaan. “Maar hij deed het voor zijn gezin.”

Het ver­slag ein­digt na de be­vrij­ding met een gevaar­lijke tocht van­wege de vele landmijnen, langs Rossum en de sluis van Fort Sint Andries naar ‘huis’ in Wijchen de geboorte­plaats van moeke. Het is een getuigen­ver­slag vol met anekdotes gezien door de ogen van een kind. Hedelse inwoners zullen er bekende namen in kunnen terugvin­den. Doorspekt met Godsver­trouwen, altijd eerst op de knieën om te bid­den. Waarbij vader steevast zei: “Onze Lieve Heer heeft met twee han­den boven ons gestaan.”

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer