Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Bosche bidtocht wordt immaterieel erfgoed

Zondag 30 april - 19.00 uur - Den Bosch

gepubliceerd: vrijdag, 3 maart 2023
foto: Wim Koopman
Bosche bidtocht wordt immaterieel erfgoed

De jaar­lijkse bid­tocht met het beeld van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch door de straten van de bin­nen­stad van Den Bosch is opgeno­men in het Netwerk Immaterieel Erfgoed Neder­land. Hiermee wordt de bid­tocht dus ook erkend als een be­lang­rijke cultuurui­ting.

Het ini­tia­tief hiertoe is geno­men door de Broe­der­schap van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch. De Broe­der­schap richt zich op de Maria­ver­ering in ’s-Hertogen­bosch. Behalve voor de organi­sa­tie van de bid­tocht, is de Broe­der­schap ook verant­woor­de­lijk voor de ver­zor­ging van de Maria­ka­pel en het beeld van Maria. Daar­naast ver­zorgt de Broe­der­schap in de mei­maand samen met de pa­ro­chie alle vie­rin­gen in de Sint-Jan op zater­dag en zon­dag. Aan deze vie­rin­gen wordt mede­wer­king verleend door het vaste koor van de ka­the­draal, de Schola Cantorum, en daar­naast door vele gildes en gastkoren uit de regio.

De bid­tocht zal anders dan de afgelopen jaren niet wor­den gehou­den op Moeder­dag maar bij de ope­ning van de mei­maand op 30 april. Er is dan om 19.00 uur eerst een korte gebeds­dienst in de Sint-Jan, waarna de tocht rond 19.30 uur zal beginnen. De bid­tocht volgt de gebruike­lijke route. Rond 20.15 uur wordt de stoet terug verwacht in de ka­the­draal.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer