Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Samen een halve eeuw priester!

Zondag 18 september - 11.00 uur - H.Martinuskerk Kerkdriel

gepubliceerd: donderdag, 25 augustus 2022

Bij elkaar opge­teld zijn pastoor Putman en pater Bus dit najaar een halve eeuw pries­ter! Dat betekent na­tuur­lijk dubbel feest. Hierbij de offi­cië­le uit­no­di­ging.

Dubbel zilver

UITNODIGING

25-JARIG PRIESTERJUBILEUM

Roland Putman, min­der­broe­der fran­cis­caan

Bertus Bus, min­der­broe­der kapucijn

 

Beste mensen,

In de H. Fran­cis­cus­paro­chie vieren dit jaar pastoor Roland Putman en pater Bertus Bus hun 25-jarig pries­ter­jubi­leum. Zij vieren dit samen met een eucha­ris­tie­vie­ring op zon­dag 18 sep­tem­ber 2022 om 11.00 uur in de H. Martinus­kerk, Kerk­straat 26 in Kerkdriel. Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwe­zig te zijn!

Aan­slui­tend is er vanaf 12.30 uur een gezellig samen­zijn in en rondom het gebouw van de PKN kerk, Teister­band­straat 1 te Kerkdriel om pastoor Roland en pater Bertus met hun jubileum te fe­li­ci­te­ren.

Pastoor Roland en pater Bertus willen geen per­soon­lijke cadeaus ont­van­gen maar vragen een bijdrage voor Hospice De Samari­taan en Stich­ting Suryodaya. U kunt uw bijdrage deponeren in de hier­voor bestemde collectebussen bij de uitgang van de kerk of op de receptie. Wilt u het liever overmaken? Dan kan dit op het volgende reke­ning­num­mer:

  • NL83 RABO 0179 9793 45
    t.n.v. H. Fran­cis­cus­paro­chie
    o.v.v. 25-jarig jubileum.

Als u samen met ons het jubileum mee wilt vieren of de jubila­rissen toe wilt spreken dan horen wij dat graag! U kunt dit vóór 10 sep­tem­ber 2022 door­ge­ven via info@katho­liekbommeler­waard.nl

We begroeten u graag op zon­dag 18 sep­tem­ber!

Pa­ro­chie­bestuur van de H. Fran­cis­cus­paro­chie in de Bom­me­ler­waard


 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer