Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Wereldgezinsdagen

Woensdag 22 t/m zondag 26 juni - Rome

gepubliceerd: maandag, 13 juni 2022

Van 22 t/m 26 juni wordt in Rome de tiende Wereld­ge­zins­da­gen - World Meeting of Families geor­ga­ni­seerd. Deze Wereld­bij­een­komst is opgericht door paus Johannes Paulus II in 1994. Dat jaar werd door de Verenigde Naties uit­ge­roe­pen tot ‘Inter­na­tio­naal jaar van het gezin’ en de paus wilde graag dat dit in de Kerk ook gevierd zou wor­den.

Zo ontstond de eerste Wereld­bij­een­komst op 8 en 9 ok­to­ber 1994 in Rome. Sinds dat jaar wordt er ongeveer om de drie jaar op ver­schil­lende plaatsen in de wereld een World Meeting of Families gehou­den. Zo’n bij­een­komst volgt steeds het­zelfde patroon, met een theo­lo­gisch-pas­to­raal congres aan het begin en aan het eind een wake en Eucha­ris­tie­vie­ring met de paus.

Corona

Door de corona­maat­re­ge­len van de afgelopen tijd is de organi­sa­tie dit jaar iets anders. De fysieke bij­een­komst in Rome is vooral voor gedele­geer­den en voor organi­sa­ties en families die spe­ci­fiek zijn uit­ge­no­digd. Voor het eerst wordt alles via een live­stream uitgezon­den, waardoor pa­ro­chies en families over de hele wereld het pro­gram­ma mee kunnen maken.

Pro­gram­ma

Vorige Wereld­ge­zins­da­gen

  • 1994 - Rome, Italië
  • 1997 - Rio de Janeiro, Brazilië
  • 2000 - Rome, Italië
  • 2003 - Manila, Filipijnen
  • 2006 - Valencia, Spanje
  • 2009 - Mexico City, Mexico
  • 2012 - Milaan, Italië
  • 2015 - Philadelphia, VS
  • 2018 - Dublin, Ierland

In Rome start het pro­gram­ma op woens­dag 22 juni met het verwel­ko­men van alle gedele­geer­den en uit­ge­no­digde organi­sa­ties en ge­zin­nen. In de avond zal er een Familie Festival zijn waarbij er ge­tui­ge­nissen zullen zijn van ver­schil­lende families over de hele wereld. Er zal (waar­schijn­lijk) ook muziek en dans zijn. Een bij­zon­dere ope­ning van de bij­een­komst.

Donder­dag, vrij­dag en zater­dag­och­tend zullen geheel in het teken staan van het Theo­lo­gisch-Pas­to­raal Congres. Er zullen een vijftal lezingen gehou­den wor­den, met na afloop van elke lezing twee panels.

Op zater­dag­mid­dag 25 juni zal de paus de Eucha­ris­tie vieren op het St. Pieters­plein. De Wereld­ge­zins­da­gen wor­den op zon­dag 26 juni af­ge­slo­ten met het bid­den van het Angelus en een pau­se­lijk mandaat voor de ge­zin­nen.

Hand­rei­king voor pa­ro­chies

Speciaal voor pa­ro­chies is een uit­ge­breide hand­rei­king gemaakt met in­for­ma­tie over het pro­gram­ma. Onder andere de inhoud van de lezingen en de panels staan daarin ver­der uit­ge­werkt.

Live­stream

Het hele pro­gram­ma zal via live­stream wor­den uitgezon­den en zal te volgen zijn via:

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer