Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Wie loopt mee voor Frans van der Lugt?

Zondag 10 april - 10.00 uur - Heusden

gepubliceerd: maandag, 28 februari 2022
De trainingsgroep die van Amsterdam naar s-Hertogenbosch gaat lopen
De trainingsgroep die van Amsterdam naar s-Hertogenbosch gaat lopen

Er is een sponsor­tocht voor wie de projecten van pater Fran­cis­cus Van der Lugt in Syrie wil steunen. Wie deel wil nemen kan zich aan­slui­ten op zon­dag 10 april om 09.00 uur in Heus­den. Men kan dan samen met de lopers vanuit Am­ster­dam de laatste etappe mee­lo­pen.

Op zon­dag 10 april 2022 zullen wij om 10.00 uur ver­trek­ken vanuit Heus­den rich­ting ’s-Hertogen­bosch. Daar zullen we ver­vol­gens door mon­seig­neur De Korte wor­den verwelkomd in de Sint-Jans­kathe­draal. Om 16.30 uur zal hij een speciale vie­ring hou­den ter nage­dach­te­nis aan Frans en om stil te staan bij de mensen in Syrië.

Sponsor­tocht

Van 5 t/m 10 april 2022 wordt de pelgrims­tocht Walk for Homs gelopen. Bij deze tocht wordt in zes dagen ruim 156 kilo­me­ter afgelegd - van Am­ster­dam naar ’s-Hertogen­bosch. Deel­ne­mers dragen de tocht op aan de in 2014 in Syrië vermoorde pater Frans van der Lugt s.j. Pater Van der Lugt woonde en leefde 40 jaar in Syrië. Hij gaf retraites, zette zich in voor jon­ge­ren en stond open voor ie­der­een. Voor veel mensen heeft abouna (vader) Frans heel veel betekend. Zijn visie op het leven leeft voort, maar zijn projecten moeten weer vanaf de grond opge­bouwd wor­den. Door de oorlog is er veel verwoest. De Walk for Homs probeert aan­dacht en mid­de­len genereren om deze opbouw te onder­steunen zodat mensen in Syrië weer een toe­komst krijgen.

Nita van Bergen loopt mee

Nita van Bergen, werk­zaam bij de Kon­fe­ren­tie Neder­landse Reli­gi­euzen (KNR) en woo­nach­tig in Am­mer­zo­den, loopt mee. Op 8 april 2021 vroeg een deel­ne­mer of zij hem mis­schien wilde sponsoren, maar na het bekijken van de web­si­te wilde ze eigen­lijk meer doen. Ze wilde mee­lo­pen. Een gedurfd plan, want meer dan vijf kilo­me­ter had ze nog nooit gelopen. Zes dagen achter elkaar gemiddeld 26 kilo­me­ter is dan op zijn minst een uit­daging. Maar ze had nog een jaar om te trainen. Een stukje uit haar blog dat ze schrijft om haar donateurs op de hoogte te hou­den:

Blog

8 april 2021 vroeg mijn werkbovenuurman Geert of ik hem wilde sponsoren. Hij ging de Walk for Homs lopen; een pelgrims­tocht van Am­ster­dam naar Den Bosch om opbouw­pro­jecten in Syrië te steunen. Na­tuur­lijk wilde ik dat doen.

’s Avonds bekeek ik de web­si­te www.walkforhoms.nl en ineens wilde ik meer doen dan € 25 overmaken. Ik wilde mee­lo­pen. En in plaats van dat ik stilletjes in een hoekje ging zitten in de hoop dat dit gevoel snel over zou zijn, schreef ik me in. In een impuls.

De dag erna mailde ik ie­der­een die ik kende. Mijn familie, vrien­den en alle reli­gi­euze oversten; mijn lieve achterban. Ik ver­telde van mijn plannen, het doel, de tocht en beloofde mijn toe­koms­tige sponsors op de hoogte te hou­den van mijn wel en – waar­schijn­lijk hoofd­za­ke­lijk – wee tij­dens de tocht.

Ik werd overwel­digd door de respons. Zoveel lieve reacties en vooral zoveel sponso­ring. Ruim € 10.000. Maar daar­mee kwam de lat wel ineens torenhoog te liggen. Ik moest echt aan de bak. Gelukkig duurde het nog bijna een jaar voor het 5 april 2022 zou zijn. Tijd zat dus voor dat tochtje. En hoever kon het nou helemaal zijn. Am­ster­dam – Den Bosch is toch een kilo­me­ter of 80? Moest te doen zijn in zes dagen. Ja, via de A2; maar de tocht liep niet over de vluchtstrook of net ernaast. De tocht zou maar liefst 156 kilo­me­ter wor­den. Zo’n 26 kilo­me­ter per dag dus.

Maar ik ging ervoor. Ik zocht online trai­ningsschema’s, ging naar een sport­win­kel waar ik vroe­ger alleen onder protest naar binnen ging omdat manlief weer eens wat wilde kopen; zo ongeveer de enige winkel waar ik helemaal niets van mijn gading kon vin­den. Ik kocht de duurste schoenen die ik ooit had bezeten en ze had­den niet eens hakken. En ik liet me verlei­den tot het aanschaffen van allerlei gadgets.

Ik appte mijn mei­den dat ik al op de helft van mijn voor­be­rei­ding was. Het schema was geprint en de spullen waren gekocht; ik was trots op mij. Dochter-1 en dochter-3 lachten me harte­lijk uit; dochter-2 appte me bezorgd: ‘Mam, je moet ook echt wel gaan lopen. Zonder trai­ning gaat het niet lukken. Het is echt een zware tocht’. En dus train ik.

Nita van Bergen

Inmiddels zijn er van de twaalf maan­den nog maar twee over, maar ze heeft er alle ver­trouwen in dat het goed gaat komen. Steun is er nog altijd nodig. In gebed en finan­cieel. Sponsoren kan via Ik loop mee met de Pelgrims­tocht. En uiter­aard is het moge­lijk om op de hoogte gehou­den te wor­den van deze tocht. Stuur daarvoor een mail. Dank u wel!

Pater Frans van der Lugt sj

Frans van der Lugt sjOp 7 april is het precies acht jaar gele­den dat pater Frans van der Lugt om het leven kwam. Zijn leven inspireert nog steeds veel mensen.

De Neder­landse Jezuïet woonde al 45 jaar in Syrië en bleef in het bele­gerde Homs, zelfs toen er niets meer te eten was. Hij sprak herhaal­de­lijk zijn zorg uit over de schrijnende situatie in Syrië. Op 7 april 2014 werd hij uit zijn woning mee­ge­no­men door gewapende mannen. Voor zijn woning, bij het klooster, werd hij door het hoofd geschoten.

Jezuïeten uit Neder­land en Vlaan­de­ren hebben een anima­tiefilm gemaakt over zijn leven. In deze film blikt de fictieve stem van Van der Lugt terug op zijn abrupte levens­ein­de.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer