Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Diocesane fase synode van start

gepubliceerd: zondag, 17 oktober 2021
foto: Wim Koopman
Jos Vriesema neemt namens de parochie de kaars in ontvangst van Mgr. De Korte
Jos Vriesema neemt namens de parochie de kaars in ontvangst van Mgr. De Korte

Nadat paus Fran­cis­cus op zon­dag 10 ok­to­ber in Rome de dio­ce­sane fase heeft geopend ter voor­be­rei­ding op de bis­schop­pen­synode in 2023, is in elk bisdom in de wereld op zon­dag 17 ok­to­ber de dio­ce­sane fase van gebed en gesprek geopend.

Eucha­ris­tie­vie­ring

Zondag­och­tend 17 ok­to­ber heeft Mgr. Gerard de Korte tij­dens een pontificale Eucha­ris­tie­vie­ring in de Sint-Jans­kathe­draal de dio­ce­sane fase geopend. Tijdens de vie­ring, met daarin de hernieu­wing van de doop­be­lof­ten, speciale intenties gebe­den door o.a. leden van de lekenraad en plech­tige zegen, heeft de bis­schop ook een synode-kaars onts­te­ken. In de homilie heeft de bis­schop stil­ge­staan bij de synode. De vie­ring kan nog wor­den teruggekeken via het YouTube-kanaal van de Sint-Jan.

Evensong

Zondag­mid­dag 17 ok­to­ber was er een fees­te­lijk gezongen Evensong in de Sint-Jans­kathe­draal waarin de bis­schop opnieuw is inge­gaan op de synode aan de hand van de lezingen over het Pinkster­ver­haal en de Emmaüs­gan­gers. Aan het einde van de evensong zijn kleinere kaarsen ontstoken aan de synode-kaars en overhan­digd aan de ver­te­gen­woor­digers van iedere pa­ro­chie om ook op pa­ro­chieel niveau de synode gestalte te gaan geven.

Voor onze pa­ro­chie was Jos Vriesema aanwe­zig om de kaars in ont­vangst te nemen.

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer