Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Boekje met brieven van bemoediging

Van bisschop Gerard de Korte

gepubliceerd: woensdag, 29 september 2021

Uit­ge­ve­rij Adveniat heeft een bundel gemaakt van de brieven van bemoe­diging aan kloosters en pa­ro­chies tij­dens de pandemie. De titel is ‘Geboeide vleugels’ als spiegel van ker­ke­lijk leven in corona­cri­sis.

Als het niet of nau­we­lijks moge­lijk is de ker­ke­lijke vleugels uit te slaan, wat doe je dan als bis­schop? De vrij­heid om overal en nergens naar toe te gaan is beperkt, de kans om te han­de­len is aan zoveel regels gebon­den.

Gerard de Korte, de bis­schop van ’s-Hertogen­bosch, gaat toch vliegen door zijn bisdom. Hij doet dat met de pen, met slechts één doel: om zijn gelo­vi­gen een hart onder de riem te steken, met woor­den uit de Bijbel, uit de traditie, uit zijn eigen leven die in­spi­re­ren, met voor­beel­den uit zijn bisdom die bemoe­digen en verbin­den.

Zo is hij de pa­ro­chies en de kloosters nabij met acht­tien brieven ter bemoe­diging en een speciaal woord rond Kerst­mis. Geboeide vleugels, is de titel van deze bundel. En daarin komt ook de historicus in deze bis­schop naar voren.

Want hij legt vast wat de tweede en derde golf van corona betekenen voor het ker­ke­lijk leven en hoe het geloof juist nu van toe­ge­voegde waarde kan zijn voor het leven in het bisdom. Daar­mee is dit een bij­zon­der boek en tege­lijk een ver­volg op zijn eerste bundel in corona­tijd, Het Verdriet van Brabant.

Coronalessen voor chris­te­nen in nawoord

De nieuwe bundel telt acht­tien brieven ter bemoe­diging, ge­schre­ven in de periode van sep­tem­ber vorig jaar tot heden. Ze wor­den afgesloten met een uit­ge­breid nawoord van Mgr. dr. Gerard de Korte als bis­schop van ’s-Hertogen­bosch.

Daarin geeft hij een katho­lie­ke visie op de afgelopen an­der­half jaar en komt hij tot een aantal lessen voor chris­te­nen. Zoals het belang van stilte en luis­te­ren, de erken­ning van kwets­baar­heid en ster­fe­lijk­heid, de bete­ke­nis van ge­meen­schapszin, de waarde van zelfdiscipline en de priori­teit juist nu van missio­naire inzet.

Al deze lessen komen na­tuur­lijk ook aan bod in de ver­schil­lende brieven ter bemoe­diging. In het nawoord heeft bis­schop De Korte alles nog eens op een rijtje gezet, als een handvat van chris­te­nen om juist nu met deze uit­dagingen aan de slag te gaan in pa­ro­chies en kloosters.

Vanaf vandaag in de boek­han­del

Geboeide vleugels, brieven ter bemoe­diging telt 128 pagina’s, kost € 15, is een uitgave van Adveniat te Baarn en ligt sinds vandaag in de boek­han­del (ISBN 9789493161979). Mgr. dr. Gerard de Korte (1955, historicus en theoloog) is sinds 2016 bis­schop van ’s-Hertogen­bosch. Daarvoor was hij bis­schop van Gro­nin­gen-Leeu­war­den en hulp­bis­schop in het aarts­bis­dom Utrecht.

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer