Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Fotoserie Openluchtmis bij Mariakapel

Mariabeeld in mooie nieuwe kapel geplaatst

gepubliceerd: zondag, 15 augustus 2021

Onder een prach­tige halfbewolkte hemel en let­ter­lijk tussen de appels en de peren werd op het Hoog­feest van Maria Tenhemel­vaart een Openluchtmis gevierd bij de nieuwe Maria­ka­pel in Rossum.

Er was lang uitgekeken, naar de vie­ring maar van­wege de Corona had deze niet eer­der plaats kunnen vin­den. Eind 2020 werd al over de inwij­ding van de kapel ge­spro­ken, maar van­wege de Corona kon­den er geen grote bij­een­komsten of vie­rin­gen zijn. Op 25 maart (Maria Bood­schap) is toen met leden van de contact­groep een be­schei­den vie­ring te hou­den, zodat mensen in ieder geval al naar de kapel kon­den gaan. Al heel snel bleek de aantrek­kings­kracht van de kapel, en weke­lijks moest de kaarsen voorraad aan­ge­vuld wor­den.

De contact­groep van Rossum is intensief bezig geweest om het echt een feest te laten zijn. Zowel van de ker­ke­lijke als de bur­ger­lijke over­heid, waren mensen aanwe­zig, vooral katho­liek maar ook pro­tes­tant. Het draag­vlak voor het kapelletje was ook op­val­lend breed, want vanuit de ge­meen­te was er volop mede­wer­king en ook de buurt was er mee ingeno­men.

Vijf jaar na de slui­ting van de HH. Martinus-en Barbara, is een einde geko­men aan alle in­span­ningen om een kapel te kunnen rea­li­se­ren. Het Maria­beeld uit de H.H. Martinus en Barbara-kerk heeft haar plek gevon­den in de mooie nieuwe kapel.

Er is een videoopname gemaakt en Wim Koopman maakte weer een foto­se­rie. Hierbij presen­te­ren we alvast de foto­se­rie. Zodra de video be­schik­baar is, zullen we die ook toe­voe­gen.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer