Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Inzamelingsactie Drielse missionarissen

gepubliceerd: dinsdag, 15 juni 2021

Op het moment van dit schrijven ziet het er naar uit dat de Drielse ker­mis dit jaar van­wege Corona opnieuw niet door kan gaan. Wat wél doorgaat is inzamelingsactie voor de Drielse mis­sio­na­rissen, die ieder jaar in de ker­mis­pe­rio­de wordt geor­ga­ni­seerd.

Al vele jaren zetten drie Drielenaren zich in voor een beter bestaan van mensen in de Derde Wereld:

  • Leo van Beur­den bestuurt een stich­ting, die een groot aantal scholen beheert in en rond Bandung, Indonesië.
  • Maria Poulisse geeft lei­ding aan een centrum voor ge­han­di­capte kin­de­ren in een sloppenwijk in Barranquilla, Colombia.
  • Will van Mer zwaait de scepter in een kraamkliniek in Bafoussam, Kameroen.

De werk­groep ‘Maasdriel steunt haar mis­sio­na­rissen’ zet zich in om het werk van deze kanjers te onder­steunen door jaar­lijks een inzamelingsactie te or­ga­ni­se­ren. Want onder­steu­ning blijft nodig, juist in deze tij­den van Corona, die extra veel problemen veroor­zaakt in ont­wik­ke­lings­lan­den, waar de medische en sociale voor­zie­ningen veel min­der zijn dan bij ons.

Concrete bestem­ming

De opbrengst van onze actie komt geheel ten goede aan het werk van Leo, Maria en Will. Dankzij een gulle sponsor voor het druk­werk en de be­lan­ge­loze inzet van onze vrij­wil­li­gers hebben we geen kosten. Er blijft niets aan de strijkstok hangen!

Leo van Beur­den vraagt dit jaar geld om te inves­te­ren in de ver­dere oplei­ding van de leraren en mede­wer­kers van zijn scholen, zodat deze beter zijn toe­gerust om onder­wijs te geven dat aan­sluit bij de ver­an­de­rende eisen van de moderne tijd.
Maria Poulisse wil graag extra meubilair, com­puters en printers aan­schaffen, zodat de kin­de­ren wanneer ze in het centrum zijn Coronaproof kunnen wor­den op­ge­van­gen en in de gevallen dat zij thuis moeten blijven van extra les­ma­te­riaal kunnen wor­den voor­zien.
Will van Mer wil haar deel van de opbrengst van de actie sparen voor een uitbrei­ding van haar kraamkliniek, die ze volgend jaar wil rea­li­se­ren.


Online inzameling

Net als vorig jaar hou­den we geen huis-aan-huis collecte. Door middel van een huis-aan-huis brief vragen we u om uw bijdrage over te maken op bankreke­ning:

  • NL43 RBRB 0683 5468 13
    t.n.v. Maasdriel steunt haar Mis­sio­na­rissen

Nog ge­mak­ke­lijker is het om gebruik te maken van de doneer­knop op de web­si­te:

Ook kunt u onze actie onder­steunen door onze facebook­pa­gina - Maasdriel steunt haar Mis­sio­na­rissen- te liken en de berichten over de actie te delen

Werk­groep Maasdriel steunt haar Mis­sio­na­rissen

 

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer