Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

50-Jarig jubileum mevrouw Timmermans

gepubliceerd: woensdag, 9 december 2020

In de Voor­straat wisten de Am­mer­zo­denaren vroe­ger altijd de schoenwinkel van de familie Piet Timmermans te vin­den. Pa Piet Timmermans was in vrije tijd een zeer fana­tiek lid van het Heren­kerk­koor. Op zon- en feest­da­gen en ook bij begrafenissen was hij altijd van de partij.

Tijdens een van de gesprekken na afloop van hun werk­zaam­he­den in de schoenen­zaak kwam het gesprek op het zingen in het kerk­koor. ‘Waarom ga jij niet ook bij het koor, bij het dames­koor na­tuur­lijk’ was op dat moment de vraag van Piet aan zijn vrouw. Zij dacht daar maar heel even over na en sloot zich aan bij het dames­koor Sancta Roza. En dat is ondertussen al meer dan vijf­tig jaar gele­den!!!

In ver­band met de bestrij­ding van het corona­vi­rus liggen de ac­ti­vi­teiten van de kerkkoren helemaal stil En dus kon de hul­diging voor mevrouw Timmermans ook niet door­gaan. Het bestuur van het Dames­koor wachtte daarom op een moment om de hul­diging toch te kunnen uit­voeren.

Dat moment kwam er toen de eerste coronagolf ongeveer uitgewoed was. Toen hebben Riek Verlouw, Jo Verlouw en Paulien Nooijen samen met de kin­de­ren mevrouw Timmermans in het zonnetje gezet. In af­wis­se­lende volgorde kwamen bo­ven­ge­noem­de be­stuurs­le­den, Henny Lieshout namens de Contact­groep en pater Bertus Bus namens het pastores­team hun felici­ta­ties aanbie­den. Jammer genoeg was de voor­ma­lige dirigent Bart van de Wiel niet aanwe­zig, anders had hij onge­twij­feld gezegd: “Maar mevrouw Timmermans...” waarna hij altijd een toepas­se­lijke spreuk ter tafel bracht.

De be­stuurs­le­den eer­den hun trouwe lid met het Gregoriusspeld dat hoort bij een derge­lijk jubileum en overhan­dig­den haar ook nog een oor­konde. Die zal ondertussen onge­twij­feld een mooi plaatsje in haar huis aan de Voor­straat hebben gekregen.

Van harte proficiat!

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer