Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Wat heb ik Wellenaren bewonderd

Tweede druk van streekboek

gepubliceerd: maandag, 19 oktober 2020
Cover van het boek
Cover van het boek

Henk de Koning inter­viewde rond 1980 de voor­ma­lige dominee Van den Bosch voor een stukje in zijn boek “Alles wel in Well”. Nadat de dominee, die later nog voor­zit­ter werd van de NCRV, allerlei zaken had uit­ge­legd, con­clu­deerde hij: “Wat heb ik de Wellenaren bewon­derd.”

En dat is de titel gewor­den van een nieuw boek over Well en ook een beetje over Am­mer­zo­den. In het boek wordt ver­teld over van alles wat er gebeurd is in Well in de Tweede Wereld­oor­log en in de jaren van de wederop­bouw van het dorp na 1945.

Zo staan er in het boek vele verhalen die met de kerk, de school te maken hebben. De kerk die door geallieerde granaten was verwoest, werd vanaf de grond af opge­bouwd. Dat deden de Wellenaren dikwijls zelf nadat ze waren terug­ge­keerd van hun evacuatie­a­dressen.

Na 1945 kregen ze ook te maken met de toeken­ning van de schadeloos­stel­ling voor de gele­den oorlogsschade, wat dikwijls zeer moei­zaam ging. Dan was er het probleem van de aanleg van de waterlei­ding. In die jaren was het ver­krij­gen van een fatsoen­lijke waterlei­ding jarenlang een voort­du­rende zorg. Vele aan­vra­gen en rapporten moesten wor­den opge­steld. Door­slag­ge­vend was uit­ein­delijk een rapport van de Ir. Trines, inspecteur van de Volksge­zond­heid in Breda uit 1953: “Het is wel zeer te betreuren dat er in Uwe ge­meen­te nog zulke menson­waar­dige toestan­den bestaan, dat bewoners voor hun drink­wa­ter­voor­zie­ning aangewezen zijn op sloot­wa­ter.”

Al die verhalen zijn op schrift gesteld, er zijn bijpassende foto’s gezocht en gevon­den. Als het nodig was, wer­den nog foto’s van het hui­dige Well gemaakt. En die zorgen voor een prach­tig beeld van het hui­dige dorp. Gecon­clu­deerd kan wor­den dat de Wellenaren uit deze jaren erg inven­tief en zeker niet voor een kleintje vervaard waren.

Al met al is zodoende het boek Wat heb ik Wellenaren bewon­derd ontstaan. Het geheel is ver­zorgd door de Stich­ting ‘Langs de Mèrsloot’.

Ondertussen ligt de tweede druk voor de vrien­de­lijke prijs van € 20,= in de winkels:

  • Melkboer Sil van Doornmalen, Kerk­straat 11 te Am­mer­zo­den
  • Primera, De Haar 40 te Am­mer­zo­den
  • COOP, Binnenweg 4 te Nederhemert
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer