Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Tafeltje-Dek-Je

gepubliceerd: dinsdag, 17 december 2019

Maal­tijdver­zor­ger Tafeltje-Dek-Je (TDJ) biedt de moge­lijk­heid om in de gehele Bom­me­ler­waard (met uit­zon­de­ring van Heere­waar­den) rond het mid­daguur een complete maal­tijd thuisbe­zorgd te krijgen. Momenteel heeft TDJ nog ruimte om extra gebruikers te voor­zien van een warme of koelverse maal­tijd.

Wanneer u niet in staat bent om zelf in uw warme maal­tijd te voor­zien kan TDJ een oplos­sing voor u zijn. Vaak zijn het ouderen die deelnemen aan TDJ welke dage­lijks door de vrij­wil­li­ger/bezor­ger bezocht wor­den. Maar weet u dat het ook moge­lijk is om TDJ voor een korte periode de maaltij­den te laten bezorgen? Dit kan bij­voor­beeld na een zieken­huis­opname zijn waardoor u tij­de­lijk wat min­der mobiel bent.

Aanmel­den

Aanmel­den voor TDJ kan bij Zorg­cen­trum ’t Slot. Wilt u meer in­for­ma­tie over de moge­lijk­he­den van TDJ? Op de web­si­te van Zorg­cen­trum ’t Slot , waar de maaltij­den met zorg bereid wor­den, vindt u alle beno­digde in­for­ma­tie:

Vrij­wil­li­gers

Ook zijn wij doorlopend op zoek naar nieuwe vrij­wil­li­gers om de maaltij­den tussen 11:00 en 12:30 uur te bezorgen. Voelt u zich aan­ge­spro­ken voor deze dank­ba­re taak, neem dan contact op met Arie van Leeuwen:

 

Busje komt zo...

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer