Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Vaste vieringen

gepubliceerd: donderdag, 25 februari 2021
Vaste vieringen

Hier­on­der volgt het over­zicht van vaste vie­rin­gen. Bij bij­zon­dere gebeur­te­nissen kan hier­van wor­den afgeweken. Het zijn bijna altijd eucha­ris­tie­vie­ringen. Voor actuele in­for­ma­tie kunt u het beste het vie­rin­gen­over­zicht raadplegen.

Alem

 • Iedere vierde zon­dag van de maand om 9.30 uur

Am­mer­zo­den

 • Iedere zon­dag om 9.30 uur, behalve op de derde zon­dag van de maand, dan is het op zater­dag­avond om 19.00 uur in het Zonne­lied
 • Elke don­der­dag om 9.00 uur is er een Eucha­ris­tie­vie­ring in de kerk
 • Op vrij­dag­mid­dag wor­den in Het Zonne­lied (14.30 uur) en De Linde­boom (16.00 uur) ongeveer één keer per maand op vrij­dag­mid­dag vanuit de pa­ro­chie vie­rin­gen ver­zorgd
  (zie voor details het vie­rin­gen­over­zicht)

Kerkdriel

 • Iedere zon­dag om 11.00 uur in de St. Martinus­kerk
  (in principe altijd een eucha­ris­tie­vie­ring)
 • Iedere zater­dag om 17.30 uur in de Alem­zaal van Woon­zorg­cen­trum ‘De Leyenstein’
  (hier komen dikwijls ook pa­ro­chi­anen van buiten)
 • Iedere vrij­dag om 9.00 uur in de St. Martinus­kerk is er een eucha­ris­tie­vie­ring

Rossum-Hurwenen

 • Er is een ouderen­vie­ring in het pa­ro­chie­zaaltje op de tweede maan­dag van de maand om 14.30 uur
 • In De Vaste Burcht wordt vanuit de pa­ro­chie een vie­ring ver­zorgd op de eerste vrij­dag van de maand om 11.00 uur

Velddriel

 • Iedere zon­dag om 9.30 uur, behalve op de vierde zon­dag van de maand, dan is het op zater­dag­avond om 19.00 uur
 • Elke dins­dag om 9.00 uur is er een Eucha­ris­tie­vie­ring

Zalt­bom­mel

 • Elke zon­dag om 11.00 uur, behalve op de eerste zon­dag van de maand, dan is het op de zater­dag­avond om 19.00 uur
 • Elke derde dins­dag van de maand om 16.00 uur in ‘De Wielewaal’
 • Op de eerste woens­dag van de maand is er in de pa­ro­chie­zaal naast de kerk een ouderen­vie­ring om 14.30 uur
 • Elke woens­dag is er om 8.45 uur een oecu­me­nische vie­ring in de Maartens­kerk met pater Bertus Bus
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer